ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 19 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

V:s byggkritik: Det går för långsamt

  • Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson. Foto: Vilhelm Stokstad

I juni lovade regeringen ökad press på kommunerna för att öka bostadsbyggandet. Men åtgärden drar ut på tiden, vilket Vänsterpartiet är starkt kritiskt till.

I juni, efter alliansens avhopp från bostadsförhandlingarna, la regeringen fram ett eget 22-punktsprogram för att öka bostadsbyggandet. En viktig komponent, som enligt finansminister Magdalena Andersson skulle sätta press på kommunerna, var att kartlägga de regionala behoven för bostadsbyggandet.

Boverket får i uppdrag att löpande ta fram sådana uppgifter, och det ska förvandlas till kommunala planeringstal enligt regeringens program. Syftet är att alla kommuner ska bidra med planer för nya bostäder när behoven ökar.

Men Boverket har ännu inte fått något sådant uppdrag.

Bostadsminister Peter Erikssons stab hänvisar till det uppdrag som Boverket fick i våras, som ett första steg. Då fick Boverket i uppgift att lämna förslag till hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet ska göras framöver. Men i detta uppdrag ingår inte att också göra det utan det blir en senare uppgift. Det säger Bengt J Eriksson, projektledare och analytiker på Boverket.

”Förslaget ska sedan remitteras och därefter ges Boverket uppdraget enligt 22-punktsprogrammet”, skriver Peter Erikssons pressekreterare Agnetha Boström.

Men någon tidpunkt för det kan regeringen inte ge, och inte heller för när byggbehovet kan vara nedbrutet till kommunala planeringstal.

Bengt J Eriksson säger att en ny befolkningsprognos är central för att kunna göra nya byggbehovsprognoser på regional nivå, och nästa gång SCB publicerar en befolkningsprognos är i april nästa år.

Vänsterpartiet, som drev frågan i bostadsförhandlingarna, är starkt kritiskt till att det tar sådan tid.

”Det här går för långsamt”, säger partiets bostadspolitiska talesperson Nooshi Dadgostar.

Regeringen måste genast ge Boverket uppdraget enligt 22-punktspgrammet, anser hon.

Frågan har blivit synlig i och med bosättningslagen, men rör inte i första hand nyanlända utan blottlägger bara ett problem som har funnits länge säger Nooshi Dadgostar vidare.

”I flera år har vi sett att vissa kommuner inte bidrar till bostadsbyggandet. Det är ofta rika, borgerliga kommuner, flera av dem i Stockholms län. De behöver få ett krav på sig att bygga ett visst antal bostäder.”

Men från regeringens sida anser man inte att det går för långsamt.

”Det handlar om en ganska stor principiell förändring som påverkar arbetet i landets alla kommuner. Om det tar ett år att genomföra är det inte konstigt eller särskilt långsamt”, säger Agnetha Boström.

Vänsterpartiet vill se sanktioner om kommunerna inte bygger enligt kraven.

”Det är inte aktuellt”, säger Agnetha Boström.

Nooshi Dadgostar riktar kritiken mot kommuner som Danderyd, Ekerö och Täby, som hon anser bygger för lite och för dyrt.

”Folk med vanliga plånböcker har rätt länge inte kunnat flytta in till de här kommunerna.”

V anser att det kan behövas krav på upplåtelseform i de kommunala planeringstalen, det vill säga att en andel av bostäderna måste vara hyresrätter.

”Det riskerar att bli väldigt segregerat annars”, säger Nooshi Dadgostar.

Regeringen vill att fler hyresrätter produceras, men inte genom det här verktyget säger Agneta Boström.

”Vilken typ av bostäder och under vilka upplåtelseformer är kommunernas sak att ta ställning till.”

Tyck till