Annons

Vois vd: ”Dags att ge mer plats för delad mikromobilitet i våra städer”

DEBATTINLÄGG. Elsparkcyklar och cyklar främjar en transporteffektivisering som är en viktig del av klimatomställningen. Efterfrågan på delad mikromobilitet är hög och det är dags att stadsrum anpassas för att främja hållbart resande, skriver Fredrik Hjelm, vd på Voi Technology, i ett debattinlägg på Di Mobilitet.

För att illustrera idén om framtidens hållbara stad har Voi tillsammans med arkitektfirman CF Møller tagit fram en bild av hur Hornstull skulle kunna utvecklas för att ge utrymme för hållbar mobilitet, samt sociala och gröna ytor.
För att illustrera idén om framtidens hållbara stad har Voi tillsammans med arkitektfirman CF Møller tagit fram en bild av hur Hornstull skulle kunna utvecklas för att ge utrymme för hållbar mobilitet, samt sociala och gröna ytor.Foto:CF Møller

I takt med att städer växer ställs nya krav på urban mobilitet och användningen av stadens ytor. Parallellt står vi inför en klimatomställning som kräver stora förändringar i hur vi förflyttar oss. En viktig del i detta är att ge mer utrymme för hållbara transportslag i våra städer.

I en analys av den svenska klimatomställningen slog Naturvårdsverket nyligen fast att en ökad inflyttning till tätorter ökar behoven av att främja transporteffektivt resande. På samma tema riktade samtliga svenska länsstyrelser och flera myndigheter i våras remisskritik mot Trafikverkets infrastrukturplan för att den inte tog tillräcklig hänsyn till infrastrukturens påverkan på hur människor reser. 

Fredrik Hjelm, Voi technology.
Fredrik Hjelm, Voi technology.

Delade mobilitetstjänster skapar förutsättningar för smartare och mer effektiv användning av ytor och resurser. Elsparkcyklar bidrar till ett utökat nät av kollektivt tillgängliga transportmedel med lågt klimatavtryck, och bör därmed ses som ett komplement till den offentligt finansierade kollektivtrafiken. För stadens invånare ökar tillgången på flexibelt och hållbart resande. 

Det har snart gått tre år sedan Voi ställde ut de första elsparkcyklarna på svenska gator. Sedan dess har mer än en miljon svenskar upptäckt det nya transportmedlet – många gånger som ett komplement till kollektivtrafiken och alternativ till bilresor.

Samtidigt har flera elsparkcykeloperatörer etablerat sig i svenska städer och med detta har en del barnsjukdomar blivit allt tydligare. Det handlar bland annat om utmaningar kring trafiksäkerhet och elsparkcyklar som blockerar gångbanor, vilket kan leda till irritation och fara för utsatta grupper. Det här är förstås inget som vi på Voi önskar.

Vi är mitt uppe i en omställning till framtidens hållbara mobilitet som bygger på ökade inslag av delningsekonomi och resande med små fordon som cyklar och elsparkcyklar. Det här är en utveckling som klimatexperter har efterfrågat i flera år. Men med detta har det också blivit alltmer tydligt att stadens ytor behöver anpassas och att ge förutsättningar för denna omställning. 

Genom att omfördela delar av den yta som idag tas i anspråk för bilparkering ökar möjligheten att bygga ut cykelbanor och parkeringsytor för delad mikromobilitet. På så vis kan vi få ökad ordning och trafiksäkerhet samt främja hållbart resande. Parkeringsytan för en bil motsvarar utrymmet för tolv elsparkcyklar som var för sig används upp till sju gånger på en dag.  

Vi på Voi har självklart också ett ansvar för att lösa dessa utmaningar. I vår säkerhetsrapport som lanserades förra veckan berättar vi hur vi arbetar för att öka trafiksäkerheten och minska ansvarslös parkering genom bland annat tekniska lösningar, fordonsutveckling, information och utbildning.  

Men efter att ha pratat med trafiksäkerhetsexperter och analyserat data har vi kommit fram till att två betydande säkerhetsrisker är tyngre fordon som kör i hög hastighet liksom bristen på säker väginfrastruktur för oskyddade trafikanter. Vår slutsats är därför att vi behöver arbeta tillsammans med politiska beslutsfattare och myndigheter för att bana väg för framtidens hållbara mobilitet.

Runtom i Europa ser vi nu flera exempel på offensiva åtgärder för att omfördela stadsytor för framtidens mobilitet. Ett framstående exempel är Paris, där borgmästaren Anne Hidalgo har drivit igenom en halvering av antalet parkeringsplatser för bilar. Ytorna omdisponeras bland annat till mer cykelbanor, parkering för mikromobilitet och gröna ytor. Liknande utveckling ser vi även i Köpenhamn och flera andra städer runtom i Europa. 

Förändringen i Paris sker utifrån idén om 15-minutersstaden – där invånarna ska kunna tillgodose sina vardagliga behov inom 15 minuter med gång, cykel, kollektivtrafik, delade mobilitetstjänster eller hemleverans. Idén om en levande stad som sätter människors välmående i första hand och där behovet av att köra bil är minimalt. 

Det är den här utvecklingen som vi på Voi menar behövs för att nå våra klimatmål och nollvisionen. Det är dags att ge mer plats för delad mikromobilitet i våra städer. 

Fredrik Hjelm är VD för elscooter-bolaget Voi Technology. Åsikterna som uttrycks i artikeln är författarens egna. 

Innehåll från EKNAnnons

Knepet som hjälper tyska exportföretag i tuffa tider – som svenska bolag också kan använda

I länder som Tyskland är kreditförsäkringar en standardlösning för exporterande företag. I Sverige är det inte alls lika vanligt.

Vad beror det på?

Thorsten Metzner från Exportkreditnämnden, EKN, förklarar varför och vad svenska exportörer kan tjäna på att använda verktyget mer – inte minst i tuffa tider.

Läs mer om hur du kan säkra finansiering för din fortsatta tillväxt 

Du har 25 års erfarenhet från bank- och kreditförsäkringsbranschen i Tyskland och Sverige. Hur ser du på skillnaderna mellan länderna?

– Bank- och kreditförsäkringsbranschen ser på många sätt helt annorlunda ut i Sverige och när jag flyttade hit blev jag överraskad av hur ovanligt det var att använda kreditförsäkringar här. I Tyskland är det en standardlösning för exporterande företag.

Varför är kreditförsäkringar så populära i Tyskland?

– De minskar risken att inte få betalt av slutkunden, säkerställer kassaflödet – vilket skapar trygghet i likviditetsplaneringen – och är i stort sett en förutsättning för att använda fakturafinansieringslösningar i Tyskland. Kreditförsäkringar höjer även kvaliteten på företagens kundfordringar, vilket optimerar företagens rating och ger dem bättre lånevillkor.

Sedan ska man inte glömma att själva godkännandeprocessen för kreditförsäkringen är en kvalitetskontroll. Om en slutkund nekas kreditförsäkring är det en värdefull varningsklocka för företaget.

Varför tror du att kreditförsäkringar är ett mindre vanligt verktyg i Sverige?

– Kreditförsäkringar är i grund och botten ett sätt att begränsa risker och jag tror att den svenska inställningen till risk skiljer sig från den tyska. Sverige drabbades inte lika hårt av finanskrisen som Tyskland och många av dagens svenska företagsledare har bara sett goda tider på marknaden.

Det finns en koppling mellan tyskarnas användning av fakturafinansiering och kreditförsäkringarnas popularitet i Tyskland. Kan du berätta om den?

– I Tyskland är fakturafinansiering, framför allt att sälja sina fakturor utan regress vilket innebär att risken för utebliven betalning överförs till det företag som köper fakturorna, en mycket väletablerad finansieringsform för alla sorters företag. Privata företag som vill erbjuda fakturafinansieringstjänster behöver samarbeta med kreditförsäkringsföretag med hänsyn till lagkrav. I Sverige är fakturafinansiering inte alls lika populärt. Jag skulle säga att Sverige ligger några steg efter många europeiska länder här.

Skulle du vilja se att fler svenska företag upptäckte kreditförsäkringar?

– Ja, inte minst nu. Vi står inför den mest utmanande och osäkra marknadssituationen sedan kanske andra världskriget. Nu är det extra viktigt att säkerställa sina tillgångar – och kundfordringar är en av de mest värdefulla tillgångar som företag har.

Vilka typer av affärer kan EKN försäkra och när bör man vända sig till en privat aktör?

EKN:s garanti för kundfordringar kan användas för att försäkra korta som långa och stora som små affärer. Den kan dock inte användas för affärer till höginkomstländer där kredittiden är under 24 månader. Vill du försäkra den sortens affärer finns flera privata bolag att vända dig till.

Läs mer om hur du kan få hjälp med att finansiera din exportsatsning 

 

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera