1515
Annons

Voi-chefen: Helldéns höga avgifter löser inte utmaningen kring elscootrarna

DEBATTINLÄGG Stockholms stads föreslagna avgift för elscooter-bolagen är för hög. Den riskerar att slå undan benen för en ny, icke-subventionerad bransch som ökar tillgången till hållbart resande i staden. Det är olyckligt, skriver Eric André, Sverigechef för Voi Technology, i ett debattinlägg på Di Mobilitet.

Eric André, Sverigechef för Voi Technology.
Eric André, Sverigechef för Voi Technology.Foto:TT/Voi

Förra veckan presenterade Stockholm stads trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) ett förslag om att kräva avgifter från bolag som bedriver verksamhet inom delad mikromobilitet. Avgiften ska betalas årligen och föreslås ligga på 1.400 kronor per fordon och år. Det hela ska diskuteras på Trafiknämndens sammanträde på torsdagen.

Voi välkomnar genomtänkta regleringar av elsparkcyklar som bidrar till att lösa utmaningar såsom trafiksäkerhet och framkomlighet. Det är därför vi varit pådrivande i utvecklingen av elsparkcykelmarknaden genom en rad egna initiativ som adresserar utmaningar kring parkering och trafiksäkerhet. En välfungerande marknad för uthyrning av elsparkcyklar gynnar såväl stadens invånare som kommunen och operatörerna. 

Men för att skapa ett ändamålsenligt ramverk bör lösningar tas fram i samspel mellan beslutsfattare och branschens aktörer. Avgifter kan vara ett effektfullt sätt att reglera uthyrning av elsparkcyklar, men då behöver de ligga på en rimlig nivå och medföra tydlig nytta för stadens invånare, exempelvis genom att användas för att finansiera infrastruktur för lätta transporter. 

Vi menar dock att en alltför hög nivå på avgiften riskerar att slå undan benen för en ny, icke-subventionerad bransch som ökar tillgången till hållbart resande i staden. 

Det är olyckligt. När klimatomställningen och ökad inflyttning till tätorter påkallar behov av nya sätt att ta sig runt på hade det motsatta varit önskvärt. Med balanserade och genomtänkta regleringar kan mikromobilitet bidra till att påskynda omställningen och skapa lättillgängliga, levande och transporteffektiva städer.

LÄS OCKSÅ Elsparkcykelbolagen rasar mot Helldéns årsavgift på 20 miljoner

Vi säger det med självsäkerhet för vi har trots vår ringa ålder samlat på oss en hel del kunskap om delad mikromobilitet, inte minst från vår internationella erfarenhet av upphandlingar och regleringsprocesser. Det är också därför vi menar att den höga nivån på de föreslagna avgifterna inte kommer lösa parkeringsproblemet. Snarare riskerar parkeringssituationen att försämras eftersom förslaget kraftigt begränsar branschens möjligheter att investera i parkeringslösningar som faktiskt fungerar.

Vi har i vår dialog med Helldén stöttat införandet av en avgift, men dock på en lägre nivå i paritet med andra Europeiska städer (se faktaruta). Vi har då även föreslagit en rad olika åtgärder och åtaganden om investeringar som vi vet ger önskad effekt utifrån de utmaningar som behöver lösas. För faktum är att det finns mycket att göra om resurser läggs på rätt saker.

Det handlar bland annat om stora investeringar i fysisk parkeringsinfrastruktur. Den parkeringsproblematik vi står inför idag är i första hand en fråga om brist på utrymme för parkering i stadskärnor där trängseln är störst och markutrymmet mest begränsat. Våra erfarenheter från andra städer och forskning från bland annat Transportøkonomisk Institutt (TØI) i Norge visar att det är fullt möjligt att behålla tjänstens friflytande modell och samtidigt skapa mer ordning genom att introducera dedikerade parkeringsplatser för elsparkcyklar.

Vi har också föreslagit ett generellt krav på att samtliga operatörer ska införa en teknisk lösning där användare behöver ta ett foto av elsparkcykeln vid avslutad tur. Det skapar incitament för användare att parkera trafiksäkert och ansvarsfullt. Under våren har Voi testat en sådan lösning i Helsingborg, där användare som vid upprepade tillfällen missköter parkering instrueras och varnas i flera steg och bötfälls efter en tredje varning. Vi ser nu fina resultat från piloten i Helsingborg, och menar att införandet av ett generellt krav på en liknande funktion hos samtliga aktörer skulle bidra till ökad ordning.

Vi ser nu också att branschens gemensamma initiativ med heltidsanställda parkeringspatruller gör skillnad. Dessa patruller cirkulerar regelbundet och parkerar om fordon som står olämpligt till. Vi har därför föreslagit att branschen gemensamt tredubblar parkeringspatrullen och att staden ställer krav på operatörerna att ta eget ansvar.

De tre konkreta förslagen som fortfarande ligger på bordet är kostsamma, men branschen vill göra dessa investeringar i Stockholm eftersom vi med självsäkerhet kan säga att de kommer fungera. När Helldén istället avser att gå vidare med en hög generell avgift ställer vi oss frågande till hur staden avser att svara upp mot parkeringssituationen. 

Här är Daniel Helldén svaret skyldig. Hur avser Stockholm stad att lösa utmaningarna kopplat till parkering och framkomlighet med dessa föreslagna höga avgifter? Vart finns alla framåtsyftande förslag för att skapa hållbara städer, där elsparkcyklar kan vara en integrerad del av det kollektiva transportsystemet?

Som med många andra disruptiva fenomen kommer inte heller elsparkcyklarna utan sina problem. Vi är medvetna om att det finns mycket kvar att göra. Men samtidigt vill vi lyfta att delad mikromobilitet är ett led i den större omställningen av våra transportsystem som är helt nödvändig för att möta den klimatkris vi står inför. Det handlar också om andra typer av betydande samhällsekonomiska vinster, exempelvis renare luft, bättre framkomlighet och mindre buller. Under det gångna året har elsparkcyklarna även bistått samhället på sätt som vi tidigare inte förväntat oss genom att avlasta kollektivtrafiken när risken för smittspridning har begränsat möjligheten att resa med buss och tunnelbana. 

Kanske är det också därför den helomvändning Stockholms stad senaste förslag utgör är särskilt anmärkningsvärd. Under vårt snart tre år långa samarbete har det blivit tydligt att politikerna i Stockholms stad visat god insikt i att elsparkcyklar spelar en viktig roll i omställningen till den framtida fossilfria staden. Det framgår dessvärre inte alls i det förslag som presenterades av Helldén förra veckan. Trots detta vill vi understryka att vi ser oss själva som en självklar samarbetspartner till staden och önskar en fortsatt konstruktiv dialog för att hitta kloka lösningar för framtidens mobilitet. Den saken råder det inget tvivel om.

Eric André är Sverigechef för den svenska el-scooteroperatören Voi Technology. Åsikterna som uttrycks i artikeln är skribentens egna. 

Geely överväger börsintroduktion i Hongkong för Cao Cao Mobility

Kinesiska Zhejiang Geely Holding Group överväger en börsintroduktion i Hongkong för taxiapptjänsten Cao Cao Mobility. Det framgår av personer med insyn i saken, rapporterar Bloomberg News.

En potentiell börsintroduktion kan äga rum redan nästa år, sade personerna. Det skulle kunna inbringa flera hundra miljoner dollar till bolaget för ytterligare expansion.

Företaget överväger också en finansieringsrunda innan noteringen, enligt personerna. En representant från Geely har avböjt att kommentera.

Cao Cao erbjuder transporter via sin egen fordonsflotta och taxibilar samt tjänster som concierge och bilservice. De finns tillgängliga i 62 städer och konkurrerar mot större rivaler som T3 Mobility och Didi Global.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera