ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Vinsten dyker för SAS

Flygbolaget SAS gjorde ett betydligt sämre fjärde kvartal än förväntat, tyngt av oväntade engångsposter. Man utökar nu sitt sparprogram, och spår samtidigt att första kvartalets resultat kommer att bli ”väsentligt sämre” än sist.

Rörelseresultatet landade på 680 miljoner kronor i dess brutna räkenskapsårs fjärde kvartal. Analytikernas förväntningar låg på 938 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning.

Under motsvarande period i fjol, augusti-oktober, låg resultatet på 1.282 miljoner kronor.

Justerat för engångsposterna om -364 miljoner kronor uppgick rörelseresultatet till 1.044 miljoner kronor. Analytikerna hade inte förväntat sig några engångsposter, enligt SME Direkts enkät.

Vinsten före skatt uppgick till 577 miljoner kronor, att jämföra med väntade 843 miljoner. Omsättningen kom i sin tur in på 11.135 miljoner kronor, bättre än väntade 10.932 miljoner.

”Som ett naturligt svar på de förändrade marknadsförutsättningarna höjer vi nu ambitionen inom vårt effektiviseringsprogram från 0,8 miljarder kronor till 1,5 miljarder kronor under 2017-2019”, skriver vd:n Rickard Gustafson i rapporten.

Han konstaterar samtidigt att man måste göra mer för att bli långsiktigt konkurrenskraftiga.

”Därför planlägger vi ytterligare åtgärder som syftar till att ta itu med de återstående strukturella nackdelar som gör att SAS har en högre enhetskostnad än nyetablerade konkurrenter.”

Bland åtgärderna nämns att effektivisera marktjänsterna och det tekniska underhållet, liksom att bli mer flexibla inom flygverksamheten.

”För att ta del av tillväxtpotentialen i marknaden måste vi skapa förutsättningar för att konkurrera på motsvarande villkor som våra konkurrenter. Vi överväger därför att vända riktning på delar av vår produktion genom att etablera flygverksamhet med bas utanför Skandinavien”, skriver SAS.

SAS-vd:n ser stora möjligheter under det nya räkenskapsår som bolaget har inlett, men flaggar samtidigt för att utmaningarna är många.

”Osäkerheten i omvärlden har ökat samtidigt som valutakurserna och flygbränslepriserna är volatila. Högre flygbränslekostnader och lägre yield kommer att resultera i ett resultatmässigt väsentligt sämre första kvartal 2016/2017 än föregående år”, skriver han i rapporten.

Vd:n tillägger dock att man ändå förväntar sig kunna leverera ett positivt resultat före skatt och engångsposter under det nya året.

Bolagets utsikter bygger på ett antal förutsättningar. Det handlar om att kapacitetsökningen (ASK) under det nu inledda året kommer att bli lägre än under 2015/2016 och uppgå till omkring 6-8 procent.

”Störst blir tillväxten på de interkontinentala linjerna och på de fritidsorienterade linjerna i Europa. Antalet flygningar förväntas öka med cirka 2 procent”, skriver bolaget.

Andra förutsättningar är att passagerarintäkterna dividerat med kapacitetsökningen (PASK) väntas bli lägre än i fjol, att enhetskostnaden blir lägre i och med effektiviseringsåtgärderna och att bolagets nettoinvesteringar förväntas uppgå till 1 miljard kronor.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies