Hoppa till innehållet

Annons

Vattenfall ska spara två miljarder

Chansen för staten att åter få utdelning från sitt största bolag har ökat väsentligt. Men trots ett vinstlyft med över 28 miljarder kronor riskerar flera tusen anställda att bli av med jobbet när kraftbolaget Vattenfall ska spara miljarder.

"Det är otroligt viktigt och betydelsefullt", säger Vattenfalls koncernchef Magnus Hall, som vid fredagens presentation av delårsrapporten var påtagligt nöjd över den framgångsrika vändning kraftjätten genomfört i år.

Bild:Pontus Lundahl

Efter flera år i djup kris har alltså Vattenfall lyckats bryta trenden med gigantiska förluster. Mellan januari till september i år gjorde kraftkoncernen ett resultat efter skatt på 6,7 miljarder kronor. Det kan jämföras med den jätteförlust på 21,9 miljarder kronor som Vattenfall redovisade under samma period i fjol.

Det klart viktigaste skälet är att enligt Magnus Hall att Vattenfall inte tvingats till några nya riktigt stora nedskrivningar, som annars tidigare legat bakom de senaste årens rekordförluster. Sänkt effektskatt på kärnkraft, höjda elpriser liksom de hårt kritiserade höjningarna av elnätsavgifterna bidrog dock också till vinstlyftet.

För staten, och därmed i slutändan svenska folket, är delårsrapporten därmed goda nyheter. Förlusterna för Vattenfall har gjort att de tidigare årliga mångmiljardutdelningarna till ägaren helt uteblivit flera år i rad. Och även Vattenfall inte ger några prognoser eller utfästelser så har möjligheterna för att statskassan nästa år åter ska få utdelning har ljusnat ordentligt.

"Jag är väldigt förhoppningsfull att visa ett positivt resultat för helåret. Och därmed samtidigt kunna ge ett bra underlag för styrelsen och ägaren att åter besluta om utdelning", säger Magnus Hall, utan att vilja spekulera i storlek på vinst eller eventuell utdelning.

Men även om Vattenfall åter gör en mångmiljardvinst så planeras sedan en tid för nya stora sparpaket. Bland annat är målet att sänka kostnaderna inom stab- och stödfunktioner med 2 miljarder kronor till 2020.

"Elpriserna har visserligen förbättrats en del, vilket är väldigt positivt för oss. Men situationen är fortsatt ansträngd med överkapacitet med allt mer förnybar energi. För att kunna vara konkurrenskraftigt och även skapa utrymme för de mycket stora tillväxtinvesteringar vi planerar är det därför helt nödvändigt att vi fortsätter jobba hårt för att sänka kostnaderna och bli effektivare", säger Magnus Hall.

Nyligen rapporterade SVT att upp till 2.000 jobb kan försvinna när Vattenfall skär ned, varav många på huvudkontoret i Solna. Vattenfall varken bekräftar eller dementerar och lägger samtidigt locket på om hur stora personalneddragningar det kan bli.

"Vi kommenterar inte spekulationer. Planeringen för hur vi ska nå målet pågår för fullt. Det kommer att bli personalminskningar, men exakt hur många måste vi återkomma med", säger Magnus Hall.

Han bekräftar att sparpaketet omfattar stab- och stödfunktioner som i stor utsträckning är knutna till huvudkontoren.

"Och vi har huvudkontorsfunktioner både här i Sverige, men även i Tyskland och Nederländerna. Men det även finnas på andra håll i verksamheten."

Men enligt Vattenfall blir det ytterligare besparingar och personalneddragningar utöver 2-miljarderspaketet. Vattenfall ser nämligen även över andra delar av verksamheten. Bland annat är fortsatta effektiviseringar av "yttersta betydelse" för den svenska kärnkraftsverksamheten, skriver bolaget i delårsrapporten.

"Hur stora besparingar det blir i övrigt har vi inte satt något exakt mål för. Men vi jobbar med väldigt många saker parallellt", säger Magnus Hall.

Framtiden för det nedläggningshotade kärnkraftverket Ringhals, där beslut om att lägga ned två av de fyra reaktorerna tidigare fattats, har ljusnat ordentligt tack vare beslutet att slopa effektskatten. Men beslutet om oberoende härdkylning som krävs för att klara nya säkerhetskrav från 2020, har ännu inte fattats.

"Jag är förhoppningsfull. Målet är att ha frågan löst före årets slut."

Sedan tidigare har Vattenfall beslutat om motsvarande investeringar i Forsmark, med sikte på att kunna driva verket till 2040-talet.

Men tillväxtinvesteringarna hamnar främst i vindkraft, till stor del utanför Sverige. Bland annat påbörjas nu bygget av Horns Rev 3 i Danmark. Den havsbaserade vindkraftsparken får en kapacitet på 400 MW och beräknas kosta över 10 miljarder kronor att bygga.

"Vi ställer om för att bli framgångsrika även efter det paradigmskifte som nu pågår på energimarknaden. Bland annat siktar vi på att bli fossilfria och ser bland annat stora möjligheter inom elektrifiering av transportsektorn. Det är en spännande utveckling där vi har stora möjligheter", säger Magnus Hall.

Innehåll från TakedaAnnons

Digital teknik som ger träffsäker vård

Med ett holistiskt synsätt vill läkemedelsföretaget Takeda ta sjukvården in i framtiden, där teknik kan bidra till tidigare diagnoser, exaktare behandling och större patientmedverkan. MyARwin är ett av många innovationsexempel. 

För att klara framtidens hälsovård krävs ett holistiskt synsätt och innovativa lösningar i samarbete med sjukvård, patienter och teknikbolag. Vatroslav Mateljic, svensk vd och interim Head of Nordics på Takeda: 

 – I dag räcker det inte med att erbjuda läkemedel. Vi måste kunna erbjuda omfattande lösningar för att stödja diagnostik och behandling för patienter.

Datadriven vård

Silvia Bäckström, Head of Data, Digital & Technology på Takeda Nordics påpekar att Takeda nu har riktat fokus på hälsodatabaserade algoritmer för att kunna uppmärksamma sjukdomar i ett tidigt skede eller för att förutse risken för en negativ utveckling under rådande behandling. 

– Hälsodata kan bidra till att identifiera personer med störst eller även akut behov av ett vårdbesök. Därmed kan processerna bli mer effektiva och bättre för både patient och samhälle, menar Annika Himberg, Senior Lead Digital Health på Takeda Nordics.

Sverige som testbädd

Takeda har ett tvärsektoriellt samarbete med många externa partners. Avgörande för att komma framåt är ett bredare perspektiv. Och att utvecklingen sker i Norden är ingen slump. Här finns stora möjligheter inom teknologiutveckling och plats för nytänkande inom digitalisering. 

– Vi använder Sverige som testbädd för innovation och vi har många samarbeten med sjukvård och patientföreningar. Men mer och mer jobbar vi även med start up-företag, berättar Silvia Bäckström.

Besök Takeda här

MyARwin – en virtuell kompis

Takeda går nu in i en fas där flera digitala lösningar står redo för att erbjudas för användning i sjukvården. Ett av dessa exempel är MyARwin som lanseras i de nordiska länderna under våren 2023 och som kan användas för olika läkemedel. MyARwin är en AR-baserad, interaktiv mobillösning, som är oberoende av ett visst läkemedel och som stödjer speciellt unga patienter som själva injicerar sig i hemmet.

– Vi har haft familjepaneler om hur vi kan motivera barnen att vilja lära sig mer. En lösning är en interaktiva, virtuell kompis, en robotcoach som kan uppgraderas genom att svara rätt på quizfrågor om behandlingen, säger Annika Himberg.

Nina Jurander, specialistsjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, var med och utvecklade MyARwin:

– Arbetet med appen har varit en rolig och lärorik process där vi nordiska sjuksköterskor samarbetat och lärt oss av varandra. Samarbetet med Takeda har i sin tur möjliggjort den kvalitetshöjning och trygghet appen utgör, något vi inte hade kunnat skapa på egen hand. Arbetet känns meningsfullt då responsen från de patienter som testat appen varit väldigt positiva och redan nu har jag en lista på patienter som väntar på appen.

Läs mer om Takeda 

Om Takeda
Takeda är ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Takeda koncentrerar sin forskning kring fyra områden: sällsynta sjukdomar, gastroenterologi, centrala nervsystemet och onkologi, samt viss forskning inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner. Takeda har medarbetare i ca 80 länder och arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter. 

C-ANPROM/SE/CORP/0067 maj 2023

Mer från Takeda

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Takeda och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera