ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 19 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Vattenfall: Kolet avvecklat till 2030

  • Skorstensrök i Stockholm. Foto: TT

Ett år efter försäljningen av de östtyska brunkolsgruvorna fortsätter Vattenfall i Tyskland att städa bort kolet.

"Målet är att kolet ska vara helt avvecklat 2030", säger Tysklandschefen Tuomo Hatakka, som räknar med att den nya tyska regeringen fortsätter omställningen till grönare energi.

För drygt ett år sedan sålde Vattenfall sina fyra brunkolskraftverk och fyra dagbrott i de östtyska delstaterna Brandenburg och Sachsen till tjeckiska EPH. Därmed halverades det tyska bolaget räknat i antalet anställda.

Vattenfall har fått kritik i Tyskland för att bolaget smiter från sitt miljö- och sysselsättningsansvar, och i Sverige för att det sålde när brunkolet var som billigast.

"Vi är övertygade om att det var absolut rätt tidpunkt för oss. Försäljningen av brunkolsverksamheten var en viktig milstolpe i vår strategi för en klimatvänlig och smart framtid. Nu kan vi bättre koncentrera oss på dessa områden", säger Tuomo Hatakka, chef för Vattenfall GmbH, när Di träffar honom på huvudkontoret i centrala Berlin.

Vattenfall arbetar för att kolkraften ska vara avvecklad 2030.

"Kol blir visserligen allt mindre viktigt, men det är ännu inte helt möjlig att klara sig utan det. Brunkol är redan historia för Vattenfall, och vi har bara tre stenkolsanläggningar i Berlin."

I maj slutade det sista av Vattenfalls tyska kraftverk att använda brunkol. Sedan ska ett kraftverk som drivs med stenkol läggas ned 2020, och de två sista senast 2030.

Var brunkolet en felinvestering från första början?

"Vi har tjänat pengar på brunkol under de 15 år vi ägde verksamheten. Med de pengarna klarade vi av miljardinvesteringar i ren energi. Men nu utvecklar vi verksamheten konsekvent vidare utan brunkol."

Tyska Vattenfall har investeringsplan på över 2 miljarder euro, drygt 19 miljarder kronor, för de kommande fem åren.

"Det är med tillväxt i förnybar energi och kundnära affärer, tillväxt i distribution av ström, gas och värme, och omställning av vår produktionspark för värme", säger Tuomo Hatakka.

Vattenfall har nära 3,5 miljoner el- och gaskunder i Tyskland, att jämföra med 2,6 miljoner 2010. I värmeområdet har antalet kunder samtidigt ökat från 1,3 miljoner till 1,5 miljoner.

Samtidigt är Vattenfall i en tvist med Berlin om driften av huvudstadens elnät.

"Berlin har utnyttjat möjligheterna i de nya reglerna för koncession. Vi hade inget annat val att överklaga för att försvara vår rättsposition. Det avgörs nu av domstol i Berlin. Under tiden måste vi driva våra nät i alla Berlinbors intresse. Vi investerar mycket pengar, i snitt 150 miljoner euro om året, för att göra strömnäten smartare och integrera förnybar energi", säger Tuomo Hatakka.

I mitten av november hålls muntliga förhandlingar i rätten.

"Därefter vet vi mer. Jag är fortfarande mycket förhoppningsfull att domstolen ska besluta i vårt intresse, men vi måste vänta."

Tuomo Hatakka blev för 15 år sedan chef för Vattenfall i det ännu mer kolberoende Polen, och för knappt 10 år sedan i Berlin.

"Jag är imponerad över hur snabbt det har ändrat sig under den här tiden. Tyskland har numera en kapacitet på 100.000 megawatt förnybar energi. Det är 30 procent av strömmarknaden. Kärnkraftsavveckling är redan här. Det byggs inga nya kolkraftverk och ingen är så galen att investera i nya kolkraftverk, så i praktiken har vi också kolavveckling."

Vattenfall håller på att avveckla sina två kärnkraftverk Krümmel och Brunsbüttel nära Hamburg, som inte har använts på tio år.

"Vi har lämnat in ansökan om nedmontering för bägge. Erfarenheten visar att det är en process på 12–15 år. Det beror inte bara på oss, utan kräver även stöd från politik och myndigheter."

Vad kostar det?

"Vi har redan gjort avsättningar på cirka 1,4 miljarder euro (motsvarande 13,4 miljarder kronor) för vår andel i båda anläggningarna, och utgår från att det räcker för nedmonteringen. När det kommer till evighetskostnader och slutlagring är det löst med den fondlösning som vi kärnkraftsoperatörer har förhandlat fram med politikerna. Frågan om mellan- och slutlagring är nu tyska statens ansvar", säger Tuomo Hatakka.

Han ser fortsatt energiomställning, "Energiewende", och kolavveckling som en viktig fråga för den nya tyska regeringen.

"Den kommer oberoende av vilken regeringskoalition det blir. Energiomställning och miljömedvetenhet, med fokus på koldioxid, har blivit vår verklighet. Det finns ingen plan B. Energiomställningen kommer och ström blir grönare."

Tuomo Hatakka pekar ut tre viktiga fält: strömproduktion, värme samt transport och trafik.

"Förnybar energi fortsätter att växa. Kostnaderna för vind- och solkraft minskar kraftigt, vilket gör dem allt mer konkurrenskraftiga."

Han ser några grundförutsättningar för att kolavvecklingen ska fungera bra.

"En är att näten byggs ut, men processen är mycket seg. Ny lagringsteknik utvecklas. Det behövs också en europeisk hemmamarknad för ström och utbyggnad av överföringskapacitet över gränserna."

Tuomo Hatakka efterlyser åtgärder särskilt i värmeområdet, som står för ungefär en tredjedel av Tysklands koldioxidutsläpp.

Fjärrvärme har bara en andel på ungefär 16 procent i Tyskland. De övriga 84 procenten kommer från små anläggningar. Eldningsolja står fortfarande för 27 procent av värmeproduktionen, enligt Vattenfall.

"Man kan fråga sig varför det fortfarande säljs så många oljepannor, men det beror på att samma krav inte gäller för alla producenter. Oljepriset är lågt och det finns inget koldioxidpris på att bränna olja i källaren. Därför finns det inget incitament för omställning", säger Tuomo Hatakka.

Vattenfall har två gaseldade kraftvärmeanläggningar i Berlin och bygger en tredje.

"Vi vill så mycket som möjligt undvika nya stora investeringar. Därför försöker vi koncentrera oss på existerande värmekällor, som sopförbränning och industrivärme. Här i Berlin, men särskilt i Hamburg, finns det stor potential för att integrera externa värmekällor. Det minskar vårt investeringsbehov i produktion."

Tuomo Hatakka säger att "power to heat", att omvandla överskott från förnybar ström till värme och få in den i fjärrvärmesystemet, är har hög prioritet för bolaget.

"Den första kommersiella anläggningen byggs nu i Berlin, och ska vara i drift 2020 med en kapacitet på 120 megawatt. Men potentialen ligger på kanske 400–500 megawatt bara här i Berlin."

Han ser digitalisering som avgörande för att distribuera energi från allt fler små produktionsenheter.

"I Berlin och Hamburg ska vi installera totalt 25.000 digitala räkneverk i vårt fjärrvärmeverk. Det är en investeringsvolym på motsvarande 145 Mkr", säger Tuomo Hatakka.

Tyck till