Annons

Världens företagsledare en optimistisk skara

Aldrig tidigare har världens företagsledare varit så optimistiska som nu. Och andelen svenska chefer som spår tillväxt det närmaste året har fördubblats jämfört med i fjol. 

Bild:Laurent Gillieron

Men vad som händer sedan är öppet. Tron på utvecklingen på tre års sikt har inte varit lägre sedan finanskrisen 2008-2009. 

Inför Världsekonomiskt forum i Davos frågar konsultfirman PWC företagsledare världen över om deras syn på ekonomin, det egna företagets möjligheter och vad som utgör hot och möjligheter det närmaste året.

Andelen företagsledare med tillförsikt har aldrig varit så stor, och då har undersökningen ändå gjorts i 21 år.

Hela 57 procent av de svarande tror på en ökad tillväxt det närmaste året, mot 29 procent i fjol. 

”Vi gick in i 2017 med en hel del farhågor om ökad geopolitisk osäkerhet, populism, protektionism och fortsatta utmaningar på klimatområdet. Utmaningarna kvarstår men de har påverkat global konjunktur i mindre utsträckning än befarat”, säger Peter Nyllinge, chef för PWC i Sverige. 

Han exemplifierar med oron för att konsekvenserna av brexit minskat i undersökningen. 

Bland svenska chefer tror varannan företagsledare på tillväxt. I fjol var svenskarna mer försiktiga än det globala snittet, bara 18 procent sällade sig då till optimisterna.

Mest positiva till den globala tillväxten i årets undersökning är de kinesiska cheferna, där tror 70 procent på tillväxt, följt av tyskarna och amerikanerna på runt 60 procent.

Men är 2018 toppen på konjunkturen, det är frågan? 

”Undersökningen visar att vd:arna känner en större osäkerhet på längre sikt. Samtidigt som optimismen för det närmaste året är rekordhög, har tron på utvecklingen på tre års sikt inte varit lägre sedan finanskrisen 2008-2009”, säger Peter Nyllinge. 

Han tolkar det inte som att cheferna nödvändigtvis tror på en nedgång. 

”Det kan bero på att vd:arna upplever en stor osäkerhet på längre sikt och därför är mer försiktiga”, säger han.

Av de svenska cheferna räknar 42 procent med att det egna företaget växer de kommande tolv månaderna, i linje med världssnittet, men under amerikanernas 52 procent. Den amerikanska presidenten Donald Trumps politik med skattesänkningar och regellättnader bidrar till amerikanarnas tillförsikt, enligt Peter Nyllinge. 

Vad oroar sig de svenska cheferna för då? Mindre för terror och mer för klimatet än cheferna totalt sett. 

Hälften av de svenska respondenterna anger klimathotet som den allra främsta risken mot ekonomisk tillväxt. 

På andra plats finns populism (44 procent oroar sig för det), och på tredje plats protektionism (42 procent).

”Generellt finns det en större medvetenhet kring klimatfrågorna i Sverige än i många andra delar av världen. Det är skrämmande att vd:ar i Nordamerika, Östeuropa, Mellanöstern och Afrika inte ens har klimathotet på sin tio i topp-lista över vad som oroar dem mest”, säger Peter Nyllinge. 

I vanlig ordning är det överregleringar som skrämmer det globala chefslägret mest. Men oron för terrorhot och cyberangrepp har ökat jämfört med tidigare år. 

”Terrorism är nu efter överreglering det som vd:ar oroar sig mest för när det gäller sina företags utveckling. På tredje plats kommer den geopolitiska osäkerheten och därefter risken för cyberangrepp. Överreglering brukar alltid ligga i topp, men de övriga tre hoten är en ny värld att navigera i för vd:ar”, säger Peter Nyllinge. 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera