Annons

Väntad utveckling på marknaden för SSAB

Stålmarknaderna i Europa och USA har under sommaren och inledningen av hösten utvecklats i stort sett som SSAB räknade med i sina prognoser i juli. Bolaget spådde då en fortsatt stark efterfrågan på grovplåt i Nordamerika samt en viss säsongsmässig avmattning i Europa och för segmentet höghållfasta stål.

Någon ytterligare uppgång av försäljningspriserna vill SSAB SSAB A +1,37% Dagens utveckling dock inte utlova, även om orderböckerna indikerar en fortsatt stark marknad för resten av året.

”Kvartalet hittills har utvecklats i linje med vad vi sade i somras och vi räknar med att perioden ska avslutas på samma sätt. I USA har det varit fortsatt starkt och i Europa en normal säsongsmässig avmattning, men med god underliggande efterfrågan. Ibland kan det vara lite trögt att komma i gång efter de europeiska semestrarna, men det har vi inte sett något av i år”, säger vd Martin Lindqvist i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Stålpriserna har stigit en längre tid mot bakgrund av importtullar i både Europa och USA, i kombination med en hög efterfrågan från slutkunderna. Bland analytiker finns förhoppningar om att utvecklingen ska fortsätta, men Martin Lindqvist är försiktig i sin bedömning.

”Jag tycker att priserna har planat ut på nivåer vi inte sett på flera år. Läget är stabilt, samtidigt som skrotpriserna i USA sjunkit något - vilket lett till en viss marginalexpansion”, säger han.

Att priserna på utsläppsrätter stigit över 200 procent under året är dock inget som oroar SSAB-chefen, trots att bolaget ensamt står för en tiondel av Sveriges koldioxidutsläpp.

”Vi vet vad vi får för tilldelning och vi har en del sparade rätter i lager. De närmaste två åren kommer vårt resultat inte att påverkas av priset på utsläppsrätter”, säger han och lyfter fram bolagets långsiktiga satsningar på fossilfri stålproduktion, bland annat Hybritprojektet som drivs tillsammans med Energimyndigheten, Vattenfall och LKAB.

SSAB har de senaste åren drabbats av flera oplanerade produktionsstopp som negativt påverkat resultatet. Att det skulle röra sig om något övergripande problem med produktionsstabiliteten förnekar Martin Lindqvist dock.

”Jämfört med andra stålbolag har vi investerat väldigt mycket under en period. Vi har bra kontroll på produktionen, god kompetens, bra utrustning och vi har inte varit slarviga eller investerat för lite”, säger han med tillägget att det alltid går att lära sig av tidigare missöden.

Inför en förr eller senare kommande lågkonjunktur är SSAB fast beslutet att inte på nytt hamna i den skuldfälla som plågade bolaget efter finanskrisen. En bärande tanke är därför att behålla en mycket stark balansräkning.

”Vi vill vara i en situation där balansräkningen är så stark att vi blir, om inte osårbara, så i alla fall starka nog att hantera tuffa konjunkturer. Vi ska också ha råd att göra de investeringar som behövs oavsett konjunkturläge”, säger Martin Lindqvist och utesluter inte att intressanta förvärvsobjekt kan dyka upp i den pågående europeiska strukturomvandlingen.

Under de kommande åren har SSAB ambitionen att stärka positionen på hemmamarknaderna - Norden och Nordamerika - samt leverera på ett antal tillväxtinitiativ. Hit räknas en rejäl ökning av leveranserna av höghållfasta stål inom affärsområdet Special Steels och en ökad andel premiumprodukter inom SSAB Europe. För den amerikanska marknaden är målet en kontinuerlig marknadsandel på grovplåt om minst 30 procent.

”När jag tittar på de mål vi satt och ser de åtgärder vi genomför känner jag mig väldigt övertygad om att vi kommer att nå vårt mål att bli världens mest lönsamma stålbolag”, säger SSAB:s vd.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera