Annons

Vaccintvång breder ut sig i allt fler länder: ”Det blir så klart begränsande”

Inget jobb, inga tågresor och inga restaurangbesök. Allt fler länder inför krav på covid-19-vaccin för att leva vad som tidigare ansetts vara ett normalt liv.

Liknande krav i Sverige är dock inte troligt, enligt forskaren Björn Rönnerstrand.

Frankrike, Australien, Storbritannien, Grekland, Italien. Listan på länder där covid-19-vaccin numer krävs för att få jobba inom vård och omsorg blir längre för varje dag. Andra länder går ännu längre – i exempelvis Fiji och Saudiarabien gäller vaccinationskravet för alla som helt enkelt vill ha en arbetsplats att gå till.

”Det blir så klart begränsande”, säger Björn Rönnerstrand, forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, till TT.

”Att människors rörelsefrihet begränsas har vi redan sett under pandemin. Vaccinet är ju egentligen ett sätt att avhjälpa just det.”

I Sverige är alla typer av vaccin frivilliga. I en Som-undersökning 2018 sade sig dock en klar majoritet vara för ett obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram för barn. Enligt Rönnerstrand var det framförallt äldre personer och de som läser mycket tidningar som var positiva till ett obligatorium.

”Stödet var lägre bland de som saknar förtroende för sjukvårdspersonal. Det tror jag är en viktig faktor även när det gäller det pandemiska vaccinet.”

I exempelvis Frankrike, där det från och med augusti krävs vaccinintyg för bland annat tågresor, bio- och restaurangbesök, har vaccinskepsisen historiskt sett varit stor. Att införa strikta vaccinationskrav i ett sådant land innebär ett dilemma, menar Rönnerstrand.

”Den typen av obligatorium behövs framförallt i länder där förtroendet för sjukvård och institutioner är lågt. Men med krav riskerar samtidigt förtroendet att bli ännu lägre.”

Strikta krav riskerar att få de största motståndarna att reagera med att sparka bakut, tror Rönnerstrand. Historiskt sett har vaccinkrav rört upp känslor. Redan så tidigt som på 1800-talet väckte den obligatoriska smittkoppsvaccineringen missnöje i många läger, framför allt bland grupper som stod utanför samhället. Bland annat i Storbritannien gav sig tusentals vaccinmotståndare ut på gatorna för att protestera. 

Eventuellt kan åtgärder som upplevs som tvång få konsekvenser för människors vilja att göra andra insatser för att begränsa smittspridningen, enligt Rönnerstrand.

”Men beroende på inställningen till covid-19 kan obligatorium säkerligen vara effektivt. Vi såg till exempel att väldigt många bokade vaccinationstid efter att de franska vaccinreglerna aviserades.”

Även exempelvis Grekland och Ryssland kräver intyg på covid-19-vaccination för att gå på bio eller besöka barer och kaféer, i Grekland dock bara inomhus. Indonesien och Turkmenistan har löpt linan ut och infört vaccinationskrav för alla medborgare. Men att något liknande skulle ske i Sverige håller Björn Rönnerstrand inte för troligt.

”I Sverige ska vaccinering bygga på frivillighet och transparens och det är också rimligt så länge vaccinationstakten är bra”, säger han.

”Även barnvaccinationsprogrammet har varit frivilligt i 40 år. Det har fungerat under lång tid, men så har vi också ett högt förtroende för svensk sjukvård.”

I vissa länder har vaccinfrågan politiserats allt mer, däribland USA och Frankrike. I Sverige tycks vi dock vara mer överens – både politiskt och samhälleligt, enligt Rönnerstrand.

”Det kan vara farligt att gå på för hårt med tvingande åtgärder om det finns politiska grupper som går emot och eldar på missnöjet.”

Det är viktigt att påpeka att det finns andra metoder än tvång och krav för att få en befolkning att kavla upp, menar Rönnerstrand.

”Som att nå ut bättre med information till grupper som har svårt att fånga upp den. Det borde vara första steget innan man inför ett obligatorium.”

Innehåll från ItrimAnnons

Kost, träning och återhämtning är byggstenar i hållbara levnadsvanor

Hållbarhet som koncept är stort i Sverige, och många gör allt de kan för att säkerställa en trygg framtid för kommande generationer. Men att upprätthålla ett hållbart leverne för oss själva anser Anders Söderlund, vd på Itrim, alltför ofta åsidosätts.

– Hållbarhet går längre än att panta burkar och återvinna papper. Vi behöver skapa ett hållbart levnadssätt för oss själva för att må bra. 

Enligt Brundtlandskommissionen beskrivs hållbarhet som hur man kan leva för att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Denna beskrivning anser Anders stämma bra överens med synen vi bör ha på vårt eget välmående. 

– Om vi inte tar hand om oss själva dagligen, både fysiskt och psykiskt, riskerar vi att inte kunna leva våra liv fullt ut och tillgodose våra egna behov genom hela livet.

Hållbara och individuella levnadsvanor

Samhället är i en hållbarhetskris vad avser klimat och biologisk mångfald. På samma vis har vi en hälsokris där vi äter fel, rör oss allt mindre och gradvis blir mer överviktiga. Det är inte hållbart betonar Anders. Vi behöver ändra detta och uppnå hållbara levnadsvanor.

I 20 år har Itrim byggt framgångsrika, forskningsbaserade koncept som hjälpt medlemmar att både etablera och bibehålla hållbara vanor inom kost, träning och återhämtning. Med ett brett utbud av tjänster hjälper de både individer och organisationer att nå de mål som kan säkerställa en bättre framtid – på individnivå. 

– Vi märker att många vill uppnå både snabba och hållbara resultat. Detta har tidigare setts som motsatsförhållanden, men våra individanpassade upplägg säkerställer att de resultat som snabbt uppnås faktiskt kan bibehållas i längden, säger Anders och fortsätter:

– Vi är så säkra på våra koncept att vi erbjuder en viktminskningsgaranti. Detta innebär att vi garanterar att du når ditt viktmål, men om du mot förmodan inte skulle göra det får du pengarna tillbaka. 

Stresshantering i vardagen

Itrim utvecklas ständigt efter behovet på marknaden. 

– Vi arbetar kontinuerligt med att möta de behov som vi märker finns både på marknaden i stort, och hos våra redan existerande medlemmar. Med en ökad förståelse för vikten av att inte stressa skapade vi exempelvis konceptet Balance som fokuserar på stresshantering och mindfulness i vardagen, fortsätter Anders.

Vikten av stresshantering har visat sig vital när det kommer till hållbarhet inom större organisationer. Då stress är naturligt, och ibland nödvändigt, i ett modernt samhälle är det inte alltid det finns möjlighet för återhämtning. Detta i sin tur har resulterat i att stress blivit ett folkhälsoproblem – som kan motverkas med hjälp av övningar.  

– Att träna både fysiskt och psykiskt tillsammans skapar en gemenskap som alla gynnas av, därför uppmanar vi fler organisationer att sluta upp i kampen mot en hållbar vardag, avslutar Anders. 

Bli medlem här!

Läs mer om Itrim Balance här! 

 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Itrim och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera