Annons

V vill stärka välfärden med 70 miljarder

Vänsterpartiet går till val på att öka statsbidragen till kommuner och regioner med 70 miljarder till 2026.

Målet är cirka 100 000 fler anställda i vård, skola och omsorg.

Foto:Ali Lorestani/TT

Mer pengar till välfärden blir ett viktigt krav i eventuella regeringsförhandlingar med Socialdemokraterna efter valet.

”Det här extrem prioriterat för oss. Vi kan inte låta välfärden ta smällen för andra utgifter i detta ekonomiska läget”, säger partiledaren Nooshi Dadgostar inför sitt sommartal i Göteborg.

Enligt henne är V i nuläget det enda partiet som går till val på att öka personaltätheten i vård, skola och omsorg. Alla har dock inte presenterat sina valmanifest än. 

V pekar på att behoven i välfärden ökar i takt med att befolkningen växer och att andelen äldre blir större. För att behålla dagens personaltäthet måste därför resurserna öka i samma takt, anser V.

”Om man inte är beredd att utöka resurserna, då betyder det att man urholkar välfärden”, säger Dadgostar.

Enligt V behövs 13 000 fler anställda i välfärden per år fram till 2026 för att behålla nuvarande kvalitet och personaltäthet. Partiet vill därutöver höja personaltätheten med ytterligare 50 000 heltidsanställda fram till 2026.

Partiet föreslår därför att statsbidragen till kommuner och regioner ökar successivt under nästa mandatperiod så att ökningen jämfört med i dag blir 60–70 miljarder 2026. 

Från 2026 vill V se en indexering av statsbidragen så att de automatiskt följer befolknings- och prisutvecklingen.

Av de 70 miljarder kronorna ska omkring 40 miljarder kompensera för en växande befolkning och omkring 30 miljarder ge en ökad personaltäthet jämfört med i dag genom 50 000 fler anställda.

Det totala antalet anställda beräknas bli omkring 100 000 med V:s satsning på höjda statsbidrag.

Enligt partiet räcker de 70 miljarder kronorna även till lönesatsningar för välfärdens personal.

Konjunkturinstitutet har bedömt att staten har råd att öka utgifterna med sammanlagt 120 miljarder under nästa mandatperiod. V vill att de höjda statsbidragen finansieras med detta så kallade reformutrymme.

Innehåll från Oslo-Stockholm 2.55 ABAnnons

Bättre spår Oslo-Stockholm skapar stora nyttor

Genom att förbättra och förkorta befintlig infrastruktur skulle man i framtiden kunna åka tåg från Stockholm till Oslo på under 3 timmar mot nuvarande 5 timmar. – Nu har Sveriges och Norges regeringar möjligheten att gå vidare med ett projekt som skulle göra avgörande skillnad för både klimat och samhälle, säger Jonas Karlsson, VD på Oslo-Sthlm 2.55.

Varje år väljer 1,4 miljoner svenska affärs- och privatresenärer flyget när de ska från Stockholm till Oslo. Efter att flygandet i princip helt låg nere under pandemin har resandet på sträckan återgått i stor skala, mycket snabbare än väntat. Potentialen av resenärer som kan lockas till ett hållbart resande är därför väldigt stor. Men då gäller det att göra det attraktivare att ta tåget. Många resenärer upplever att en restid på över 5 timmar för bara 40 mil är för mycket.

– 2017 var Stockholm-Oslo den 17:e mest trafikerade flygsträckan i världen sett till antalet avgångar. Innan pandemin lyfte 22 plan per dag i vardera riktningen. Vi räknar med att en snabbare järnvägsförbindelse kommer locka över 1 miljon av dagens flygresenärer till tåget.  Dessutom kommer resandet i övrigt att öka kraftigt. Det ger stora vinster för både klimat och samhälle, säger Jonas. 

Samhällsekonomiskt lönsamt och snabba klimatvinster

Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 har låtit Sweco göra en samhällsekonomisk beräkning av projektet utifrån Trafikverkets modell. Den visar att den samhällsekonomiska nyttan av att förbättra hela stråket så att man når en restid på tre timmar är 67 miljarder och värdet av minskade CO2-utsläpp på ytterligare 10 miljarder. Det är alltså mer än den totala investeringskostnaden. 

– Vi kan konstatera att det här järnvägsprojektet är samhällsekonomiskt lönsamt. Och genom att man inkluderar fler platser i Mälardalen på sträckan når man fler människor som vill resa hållbart mellan våra två huvudstäder, fortsätter Jonas.

För att uppnå en restid på tre timmar krävs investeringar på ungefär 60 miljarder. Det innebär att den samhällsekonomiska nettonyttan blir ungefär 17 miljarder, vilket är unikt för en så stor järnvägsinvestering. 

Svensk-norskt samarbetsprojekt 

Om det framtida järnvägsprojektet ska kunna bli verklighet krävs att det samarbete mellan Sverige och Norge som redan finns fördjupas. Under 2021 gav båda ländernas regeringar i uppdrag till Trafikverket respektive Jernbanedirektoratet att utreda förutsättningarna för att förbättra järnvägen mellan Stockholm och Oslo. Resultatet lades fram i september. Mot bakgrund av de stora samlade nyttorna, klimatnyttorna och en betydande resandepotential föreslår både norska och svenska myndigheter att man ska gå vidare i utredningsarbetet för projektet. Nu väntar myndigheterna på ytterligare mandat från ländernas beslutsfattare gå vidare med projektet.

– Vi har ett brett stöd i för projektet i både Norge och Sverige och det är glädjande. Men ett projekt av den här storleken kräver också långsiktiga förutsättningar och en tydlig politisk riktning framåt. Om regeringarna ger grönt ljus att fortsätta räknar vi med avgörande steg i utvecklingen redan den här mandatperioden. Nu finns här är en fantastisk möjlighet att bidra till framtidens hållbara resande, avslutar Jonas.

Om Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Läs mer om Oslo-Stockholm 2.55 AB 

Besök oss på Facebook!

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Oslo-Stockholm 2.55 AB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera