Annons

USA-jätten tar forskningen till Norden – ”Sverige är unikt”

Onkologiläkemedlet Keytruda har bidragit till att göra MSD till Sveriges största läkemedelsbolag. Under coronaåret 2020 visar bolaget en dubbelt så hög försäljningstillväxt som branschen globalt. 

Sarah Aiosa, vd för den amerikanska läkemedelsjätten Mercks svenska dotterbolag MSD.
Sarah Aiosa, vd för den amerikanska läkemedelsjätten Mercks svenska dotterbolag MSD.Foto:Jesper Frisk

Strax innan coronapandemin lamslog världen blev amerikanska Sarah Aiosa utnämnd till vd för den amerikanska läkemedelsjätten Mercks svenska dotterbolag, MSD. Därmed blev det på distans hon fick inleda sin nya chefsroll för bolaget, som enligt rykande färsk statistik från Bonnier Pharma Insights, toppar listan över Sveriges största läkemedelsföretag. Något som visserligen i dessa dagar är mer vanligt än ovanligt, med undantaget att distansen i det här fallet var rejält tilltagen. 

Men sedan augusti är hon i Sverige och vi ses på kontoret i Hagastaden i Stockholm med närhet till såväl Karolinska Institutet som det nybyggda sjukhuset. Som nybliven vd är hon extremt stolt över att MSD Sverige inte bara toppar den svenska listan utan även visade en tillväxt som översteg branschens under fjolåret. 

”Att ha en tillväxt över branschsnittet ett år som 2020 är en stark signal och ett bevis på det engagemang som våra anställda känner mot patienterna och allt fantastiskt jobb som gjordes förra året.”

Precis som i moderbolaget är det storsäljaren, onkologipreparatet Keytruda, som i första hand ligger bakom den tvåsiffriga tillväxten, men också produkter som HPV-vaccinet Gardasil 9 och Pneumovax, ett vaccin mot bakteriell lunginflammation.  

”Under 2020 har vi internationellt haft lite utmaningar med Gardasil 9 eftersom skolorna varit stängda på många marknader och vaccinationerna inte kunnat genomföras som planerat. Men i Sverige har det varit lite annorlunda. Inte bara på grund av att grundskolorna varit öppna utan också tack vare starkt fokus på jämställd folkhälsa och det faktum att även pojkar vaccineras sedan höstterminen 2020 inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet.”

MSD Sverige har inte bara störst försäljning, bolaget satsar också stort på att bedriva forskning och utveckling här. 

”Den svenska andelen av våra globala satsningar på forskning och utveckling är fyra gånger så hög som den svenska andelen av koncernens försäljning. Vi investerar alltså fyra gånger mer i den svenska forskningen än vad den svenska försäljningen ger tillbaka. För oss är det en investering som ger ringar på vattnet långt utanför Sveriges gränser.”

Just nu bedriver bolaget över 40 kliniska studier i fas 2 och 3 i Sverige med totalt 350 patienter på cirka 100 sajter runt om i landet. 

”Precis som vår försäljning ligger huvudfokus inom forskningen på onkologi. Inom cancer finns ett så stort otillfredsställt medicinskt behov samtidigt som det kommer nya möjligheter, inte minst inom immunonkologi.”

Att bedriva kliniska studier under fjolåret till följd av covid-19 har varit utmanande för branschen, både på grund av att resurser dirigerats om och av rädsla för smittspridning. MSD har inte varit något undantag. 

Varför är det positivt att bedriva forskningsstudier i Sverige?
”Sverige är klassat som nummer två bland världens länder vad gäller innovation, det lockar till forskning. Sedan har vi personnumren och läkemedelsregister som gör Sverige unikt och ger oss möjlighet att studera mönster och resultat under långa tidsperioder.”

Samtidigt finns det förbättringspotential, som Sarah Aiosa lite milt uttrycker det när hon ger en ytterligare röst till en pågående debatt. 

”Sverige har all denna fantastiska data och många bra förutsättningar, men har vi den rätta lagstiftningen på plats så att vi kan använda den?”, frågar hon retoriskt. 

”Att få lite mer ramar och ge kliniker resurser för att forska, det skulle göra Sverige till ett ännu mer attraktivt land att investera i för forskning och kliniska studier.”

Vid sidan av covid-19, där koncernen för närvarande har fyra pågående kliniska forskningsprogram, två vaccinkandidater, en antiviral och en biologisk kandidat, ser Sarah Aiosa flera andra stora framtida hälsoutmaningar. Antibiotikaresistens, som enligt WHO tar 700.000 liv årligen, är ett. Ett annat är vaccinmotståndare. 

”Det handlar inte bara om covid-19. Vi vill ju inte att sjukdomar som vi utvecklat vaccin för och vaccinerat bort från samhällen börjar dyka upp igen.”

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera