ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Urstark svensk tillväxt – krossar förväntningarna

  • Foto: Jack Mikrut

Sveriges ekonomi går fortsatt starkt och överträffar prognosmakarnas förväntningar för det andra kvartalet. Det framgick när SCB presenterade nationalräkenskaper för det andra kvartalet 2018 på måndag morgon.

Det var många prognosmakare som blev tagna på sängen av de starka svenska BNP-siffror som SCB presenterade på måndag förmiddag. Total ökade BNP med 1 procent jämfört med föregående kvartal, och jämfört med motsvarande kvartal 2017 ökade BNP med hela 3,3 procent.

“Det tyder på en fortsatt stark ekonomi, samtidigt är det en kvartalssiffra och man ska tolka den med omdöme”, säger finansminister Magdalena Andersson.

Prognosmakarna hade i genomsnitt räknat med en ökning av med 0,4 procent jämfört med årets första kvartal och en ökning med 2,5 procent jämfört med det andra kvartalet 2017.

I fredags i förra veckan presenterade SCB statistik för detaljhandelns försäljningsutveckling som var svagare än väntat och statistik för handelsbalansens som visade ett underskott på en halv miljard kronor. Siffror som alltså talade för en något lägre BNP-tillväxt i det andra kvartalet.

“Vi hade tagit höjd för de ganska svaga siffror som kom i fredags och skruvat ner förväntningarna på SCB:s kvartalssiffror, så vi blev överraskade över att vi fick 3,3 procent i tillväxt”, säger SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist.

Svensk industri visade fortsatt styrka och den svenska exporten ökade med 0,5 procent jämfört med det första kvartalet.

Men det var framför allt hushållens konsumtion som överraskade och drog upp BNP-siffran i det andra kvartalet med 0,4 procentenheter. Något som å ena sidan förvånar Robert Bergqvist eftersom detaljhandeln har utvecklats så svagt den senaste tiden, å andra sidan finns det mycket som talar för de svenska hushållens konsumtionsvilja.

“Realinkomsterna har haft en gynnsam utveckling och även om det finns frågetecken angående bostadspriserna så har svenska hushåll haft en exceptionell förmögenhetsuppgång. Arbetsmarknaden utvecklas starkt och det är fler som har en inkomst. Det är faktorer som gör att hushållen borde känna sig trygga och våga konsumera”, säger Robert Bergqvist. 

Så sent som i slutet på juni justerade regeringen ner den svenska tillväxtprognosen för helåret 2018 från 2,8 procent till 2,6 procent. Bakgrunden till revideringen var var den tilltagande oron i den globala ekonomin och en inbromsning i bostadsbyggandet.

Frågan är om tillväxtprognosen för den svenska ekonomin nu kan komma att justeras upp?
“Jag kommer att återkomma med prognoser under augusti när vi berättar om finansdepartementets syn på den ekonomiska utvecklingen. Men det är klart att det här är ett underlag som finns med i det arbetet”, säger Magdalena Andersson.

Regeringen har tidigare kritiserats för att investera för lite och spara för mycket. Bland annat skrev Nordeas Chefsekonom Annika Winsth i en debattartikel i Di att det är hög tid att sluta fokuserar på att minska statsskulden och börja fundera på investeringar för att rusta Sverige och svenska folket för framtiden.

Men trots att en mer intensiv period i valrörelsen rycker allt närmare vill Magdalena Andersson inte ge några nya vallöften baserat på de nya siffrorna.

“Jag är en försiktig general och det kommer jag att vara även i framtiden, men vi har också gjort om det finanspolitiska ramverket under mandatperioden och det ska införas 1 januari 2019 och det ökar utrymmet för investeringar jämfört med det ramverket vi hade tidigare”, säger Magdalena Andersson men säger samtidigt att:

“Det här starka utfallet påverkar naturligtvis statsfinanserna i positiv riktning och här är det viktigt att ha resurser för att bygga ett starkare samhälle."

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies