Unga och nyanlända i kläm när sommarjobben hotas – ”Hjärtskärande att se”

Nöjesparker runt om i landet har skjutit upp säsongspremiären och allt fler ställer sig frågan när man kommer att kunna öppna för sommaren. När besöksnäringens högsäsong närmar sig står tiotusentals säsongsjobb på spel. 

Liseberg och Gröna Lund är två av de nöjesparker som står inför stor osäkerhet när säsongen närmar sig.
Liseberg och Gröna Lund är två av de nöjesparker som står inför stor osäkerhet när säsongen närmar sig.

Om två veckor skulle Gröna Lund och Liseberg ha slagit upp portarna. Men nu kommer åkattraktionerna att stå still i minst en månad till när säsongspremiärer runt om i landet skjuts upp. Under påskhelgen kommer dock Kolmården att öppna, som planerat, men i begränsad skala. 

”Rådande restriktionerna kring folksamlingar innebär i princip näringsförbud för oss, men vi tittar kontinuerligt på hur och vad vi kan öppna samtidigt som vi tar vårt ansvar för att begränsa smittspridningen i samhället. I helgen kommer Kolmården att öppna på prov, för maximalt 1.500 gäster. Det är att jämföra med 10.000 gäster en normal dag, men minsta lilla kassaflöde hjälper oss i det här läget”, säger Christer Fogelmarck, vd för Parks & Resorts. 

Parks & Resorts tar varje år emot cirka 3 miljoner besökare till sina nöjesparker Gröna Lund, Kolmården, Skara Sommarland, Furuviks djurpark och Vildmarkshotellet. I fjol omsatte koncernen 1,3 miljarder kronor, varav enbart juli månad stod för en tredjedel av intäkterna. Om Furuvik inte kan öppna hela parken som planerat den 16 maj, överväger man att öppna även den parken med restriktioner liknande de på Kolmården, medan nöjesfältens premiärer planeras till slutet av maj. Samtidigt har coronasituationen redan medfört inköps- och investeringsstopp, samt kortidspermittering av den fasta personalen så långt det är möjligt, utan att det påverkar kritiska funktioner som att ta hand om djuren i parkerna.

”Riktigt hjärtskärande är det att se de som drabbas värst: unga och nyanlända som kanske har sitt första jobb på arbetsmarknaden hos oss. Bara med våra uppskjutna premiärer handlar det om 1 000 personers anställningar som senareläggs på obestämd framtid.” 

Inför sommarsäsongen har Parks & Resorts redan rekryterat 3 500 säsongsmedarbetare. Skulle parkernas öppnande skjutas upp ytterligare kommer fler säsongsmedarbetare att drabbas. 

Hur orolig är du för att ni inte kommer att kunna öppna i maj?

”Som vd måste man hålla sin oro i schack, annars fattar man inte rätt beslut. Vår horisont nu är att vara igång i juni och jag har svårt att se att vi inte kommer att kunna öppna alls i sommar. Men självklart finns ett sådant scenario också”, säger Christer Fogelmarck och fortsätter:

”Vi är i grunden ett sunt bolag, med starka ägare, som växer och går med vinst. Men vi har inte reserver för att klara en hel säsongs bortfall. Då närmar vi oss ett SAS-läge, då verksamheten får gå ner på sparlåga i väntan på en ny säsong.”

Hos nöjesparken Liseberg förbereder man sig på att öppna i maj, men något nytt datum för säsongspremiären har inte spikats. Rekryteringsprocessen av 2 500 säsongsmedarbetare är klar, men inga kontrakt har skrivits. 

”Vi kan inte skriva några anställningsavtal eftersom vi i nuläget inte har några jobb att erbjuda”, säger Julia Vasilis, informationschef på Liseberg. 

Samtidigt har Astrid Lindgrens Värld i Småland redan gått ut med att premiären den 15 maj är inställd, och något nytt premiärdatum finns inte i dagsläget. 

”Vi har fått ringa till alla som skulle börjat den 15 maj och meddela att de tyvärr inte kan börja. Just nu berörs omkring hälften av de 500 säsongsmedarbetare vi har rekryterat”, säger Jocke Johansson, vd för Astrid Lindgrens Värld. 

I fjol hade bolaget ett rekordår med en omsättning på 247 miljoner kronor. Nu sätter man sitt hopp till att fler kommer att välja att semestra i Sverige och siktar på att öppna i juni, eller ”i värsta fall” i juli. 

”Med ökat semestrande i Sverige ser vi en möjlighet att hämta igen lite av intäktstappet, men skulle vi inte kunna öppna i juli heller, som är den enskilt viktigaste månaden för oss, blir det stora ekonomiska påfrestningar. Då kanske vi inte öppnar över huvud taget, eftersom det också kostar att starta upp verksamheten.”  

Enligt branschorganisation Visita säsongsanställer besöksnäringen 25 000 personer varje sommar. Nu kräver man mer statligt stöd för att rädda både bolag och jobb. 

”Många får sin första kontakt med arbetslivet genom vår näring. Det innebär en stor social risk om 25.000 sommarjobb försvinner. Vad ska de här personerna göra hela sommaren? Det ställer enorma krav på samhället om en hel årskull missar entrén till arbetslivet”, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita och fortsätter:

”När vi nu går in i högsäsong är oron bland våra medlemmar stor. Vi ser fortfarande stängda gränser och begränsning på folksamlingar, så åtgärder och stödpaket behövs nu om bolagen ska klara sig.”

Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell sade nyligen att man ska räkna med semester i Sverige i år. Hur ser ni på det? 

”Det skulle vara vara positivt om vi kan röra oss runt i landet. Gud förbjude att det blir karantän hela sommaren! Men vi följer såklart utvecklingen och de rekommendationer och riktlinjer som gäller för att minska smittspridningen.”

 


Innehåll från ISS Facility ServicesAnnons

Så bidrar ISS till att hålla kollektivtrafiken igång

Under den pågående globala pandemin, har stora delar av samhället tvingats till omfattande förändringar. En av de branscher som drabbats särskilt hårt är transportsektorn, som har fått se andelen resenärer sjunka kraftigt, samtidigt som kraven på att upprätthålla en säker, hygienisk och trängselfri verksamhet ökat.

ISS medarbetare inom transportsegmentet har under hela Coronautbrottet arbetat hårt med att hålla tågen hygieniskt rena, motverka oro och skapa trygghet hos resenärer genom att bland annat utföra trängselrapporter och samtidigt arbeta med att säkra biljettintäkter – allt med målet att kunna hålla kollektivtrafiken igång på ett säkert sätt, för de som behöver resa. 

Efter vårens virusutbrott och de restriktioner kring arbete och resor som infördes över hela landet, rasade antalet resenärer i både kollektiv- och fjärrtågstrafiken. I vissa områden blev bortfallet så stort som 90 %. Restriktioner och minskat resande gjorde det väldigt svårt för både tågföretag och myndigheter att förutse hur trängsel och resandemönster skulle se ut, men rekommendationen blev ändå att upprätthålla ordinarie trafik i möjligaste mån. 

Som ett led i arbetet med att minska smittspridning och trängsel, slopades temporärt biljettkontrollerna i kollektivtrafiken, vilket fick till följd att fuskandet och antalet resande utan giltig biljett ökade lavinartat. 

För att förstå konsekvenserna för kollektivtrafiken har vi stämt träff med Elin Kämpe, affärsområdeschef för Transport på ISS som bland annat sköter biljettkontrollen åt SL i Stockholm.

– Kollektivtrafiken i Sverige kostar omkring en miljard kronor i månaden att hålla igång och cirka hälften finansieras genom biljettförsäljningen. När vi får ett minskat antal resande minskar även biljettintäkterna men, något vi sett under pandemin, är att utöver minskat resande, så minskade även betalningsviljan hos dem som faktiskt använde kollektivtrafiken. Det vi då riskerar på längre sikt, är att modellen för biljetter och finansiering behöver ändras, alternativt så behöver kollektivtrafikens kostnader minska och därmed sannolikt även utbudet. Den samlade kollektivtrafiken förväntas lida en förlust på omkring 7,5 miljarder bara i år, och om vi ska åtnjuta samma standard som vi är vana vid är det ett måste att säkra finansieringen, även om det blir under andra förutsättningar och med andra biljettmodeller. 

Viktigt att säkra intäkterna och skapa trygghet

– Våra uniformerade medarbetare som rör sig i kollektivtrafiken bidrar till att skapa trygghet för resenärerna, något som fortsatt under Coronapandemin, dock med ett ökat fokus på att undvika och rapportera trängsel. Nu har vi successivt påbörjat biljettkontrollerna i Stockholm igen i linje med SLs riktlinjer, fortsätter Elin. 

På frågan varför kontrollerna alls behövs i nuläget förtydligar Elin att SL uppskattar att fusket under pandemin gått upp från tre till 15 procent, vilket motsvarar intäkter på cirka 1 350 miljoner kronor. För att vi ska kunna fortsätta att resa på ett tryggt, säkert och hållbart sätt med kollektivtrafik så behöver intäkterna säkras.

Det finns även en koppling mellan ekonomisk tillväxt och en väl utbyggd kollektivtrafik, framförallt i storstadsregioner. Stockholm utnämndes i oktober i en rapport gjord av Institute of Transportation Studies vid University of California till världens tredje bästa stad för sin kollektivtrafik samtidigt som hela Sverige hyllades för sitt järnvägsnät. 

– Jag har en förhoppning om att vi ska kunna fortsätta på den inslagna vägen och ytterligare förbättra mobiliteten för att kunna hantera folktätheten som kontinuerligt ökar i våra storstadsregioner. Då är satsningar på kollektivtrafiken och ny forskning ett måste, betonar Elin.

Trygg miljö på tågen

UITP, Union Internationale des Transports Publics, släppte i oktober en rapport som visar att risken för att smittas i kollektivtrafiken är ytterst liten om rätt åtgärder vidtas. Några nyckelfaktorer, vid resor, är god ventilation, desinfektion av beröringsytor, kort restid, minimala samtal samt social distans.. Många länder har även munskydd som krav för att åka kollektivtrafik. Studier har gjorts i ett flertal länder i världen och rapporten visar att även om risken inte helt går att eliminera, är kollektivtrafiken fortsatt det säkraste sättet att förflytta sig i städer. Detta samtidigt som storstadsregionerna fortsätter att fungera för dem som behöver resa.

Det område där ISS kanske har gjort störst skillnad för kollektivtrafiken under Corona är inom hygien och städning. Leif Persson är produkt och utvecklingsansvarig för städtjänster på ISS. 

– Vi har alltid arbetat extremt noggrant och har mycket god insikt i vikten av en hygienisk miljö för hälsan. I och med pandemin har resenärerna också fått upp ögonen för det jobb vi faktiskt gör, och vet att de kan känna sig trygga med att tågen, och beröringsytor i synnerhet, är rena.

Leif poängterar att myndigheternas rekommendationer under pandemin är något man bör ha med sig även under mer normala förutsättningar. 

– Därför är jag övertygad om att detta i slutänden kommer att leda till förändrade sätt att både resa och leva, med fortsatt fokus på renlighet. För oss som tjänsteleverantör innebär detta att vi regelbundet ser över vilka städsystem och produkter vi använder, såväl som att vi i vissa fall också ökar städfrekvensen, säger Leif.

Mätbar renhet med miljön i fokus

ISS städprocesser och -verktyg är redan idag oerhört utförliga. Cleaning Excellence är ett internationellt koncept inom ISS som kombinerar de bästa processerna, metoderna, redskapen och produkterna. Tillsammans med leverantörer av rengöringsprodukter och städmaskiner utvecklar vi också hela tiden metoderna samtidigt som miljöbelastningen minskar, 

– Ett exempel är att vi snabbt efter Coronautbrottet började utföra desinfektion för att besegra virus, bakterier och andra mikroorganismer med miljövänliga verktyg och miljövänligt ozonvatten. Ozonvattnet är starkare än klorin, men lika skonsamt som vanligt kranvatten så att vi på ett enkelt, tryggt och kostnadseffektivt sätt kan desinficera alla typer av ytor och föremål, helt utan miljöfarliga kemikalier, berättar Leif. 

Testresultat visar att förekomsten av bakterier och virus minskar med cirka 99 % inom 5 minuter efter utförd städning. På många kontor har ISS dessutom börjat mäta koncentrationen av mikroorganismer, och därmed hygiennivån på ytorna på kontoren. Genom detta kan de som arbetar på kontoren känna sig trygga i att hygien och smittorisk alltid är under kontroll. 

– Just nu tittar vi på hur vi på ett effektivt sätt ska kunna göra liknande mätningar ombord på fordon så att resenärerna ska känna en större trygghet på resan, säger Leif. 

– Vår fordonsstädning är utformad för att minska risken för smittspridning och utförs av certifierade ISS-medarbetare. Genom att mäta renheten får vi veta om städfrekvenser eller metoder behöver justeras. Det kan tyckas överdrivet, men till syvende och sist handlar det om att våra servicemedarbetare skapar en trygg miljö för alla som behöver vistas där, avslutar Elin. 

FAKTA OM ISS

ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. Vi skapar platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare. ISS har över 400 000 medarbetare globalt och närvaro i fler än 70 länder. I Sverige har ISS cirka 6 000 medarbetare rikstäckande. 

Läs mer om ISS 

Mer från ISS Facility Services

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ISS Facility Services och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?