Annons

Tyngre lastbilar pressar ner skogsbrukets utsläpp

Skogsnäringen har en gigantisk miljöutmaning framför sig. Utsläppen från sektorns transporter uppgår till 470.000 ton koldioxid per år. Nu hoppas experterna att innovativa fordonslösningar och tyngre transporter ska kapa den siffran. 

Henrik von Hofsten, projektledare på forskningsinstitutet Skogsforsk och Joakim Andersson från Långhundra transport.
Henrik von Hofsten, projektledare på forskningsinstitutet Skogsforsk och Joakim Andersson från Långhundra transport.Foto:Jesper Frisk

”Det går för mycket bränsle för att transportera allt det virke skogsindustrin behöver för att vi ska få toalettpapper”, säger Henrik von Hofsten, projektledare på forskningsinstitutet Skogsforsk.

I en ny rapport konstaterar Skogsforsk att den timmerbilstyp på 64 tons lastvikt som i dag är den vanligaste inom svensk skogsindustri inte är optimal. Med bilar med högre lastvikt kan man signifikant minska miljöbelastningen från transporterna. Dessutom kan den enskilda åkaren spara upp till 12 procent i bränsleförbrukning genom att använda ett större ekipage, enligt rapporten.

Forskarna har undersökt skillnaden mellan timmerbilar med olika typer av lastningsviktklasser: 64 ton, 70 ton och 74 ton. Och det är bland de tyngre fordonsalternativen som framtiden för branschen finns.

”En 64-tons lastbil drar upp till 12 procent mer bränsle än en 74-tonsbil. Det handlar helt enkelt om att den måste gå flera vändor tom för att transportera samma mängd virke.”

Henrik von Hofsten, projektledare på forskningsinstitutet Skogsforsk och Joakim Andersson från Långhundra transport.
Henrik von Hofsten, projektledare på forskningsinstitutet Skogsforsk och Joakim Andersson från Långhundra transport.Foto:Jesper Frisk

Även om ett 74 tons ekipage klarar mest så menar Henrik von Hofsten att det med dagens vägnät är mellansyskonet på 70-tons lastvikt som är det mest optimala just nu. Detta beror till stor del på bristen av vägar som är anpassade efter den tyngsta klassen.

”Det här kan komma att förändras i takt med att vägnätet för 74 ton byggs ut. I dag är det ungefär 20 procent av behovet som är klart.”

Karolina Boholm är transportdirektör för organisationen Skogsindustrierna och vill se en snabbare utbyggnadstakt för 74-tonsklassen. Organisationen vill att hela vägnätet ska vara anpassat för den tyngsta viktklassen redan 2025.

”Det måste finnas ett slutmål. Det här en fråga man har hållit på med otroligt länge och som går väldigt långsamt att implementera. Trafikverket har själva identifierat att det skulle vara lönsamt miljömässigt och samhällsekonomiskt. Men det saknas fokus på genomförandet. Får vi inte större vägnät så kan vi inte använda effektivare lastbilar och inte minska utsläppen.”  

Hon menar att det ligger hos politikerna att se till att det nu blir en skarp plan, så branschen kan göra den förflyttning inom fordonsflottan som krävs för utsläppsbesparingarna.

”Politiken har inte satt tillräckligt ambitiös implementeringstakt för Trafikverket. Infrastrukturministern säger att han vill göra det här men det faller på att han inte styr Trafikverket tillräckligt”, säger Karolina Boholm.

Karolina Boholm, transportdirektör för Skogsindustrierna
Karolina Boholm, transportdirektör för Skogsindustrierna

Även Henrik von Hofsten pekar på den miljömässiga vinsten i vägnätsutbyggnaden. Han menar att de utsläppsbesparingar som ligger i potten borde vara en morot för myndigheternas vilja.

”Kan vi spara, säg 10 procent av bränsleförbrukningen så tar vi bort 47.000 ton koldioxid per år.”

Men det är inte bara frågan om optimerad lastningsvikt som forskningsinstitutet Skogsforsk fokuserar på. I ett gemensamt projekt med Linköpings universitet ska lösningar för ökad aerodynamik på lastbilar ge ytterligare bränslebesparingar.

”Problemet med timmerbilar är att det är två helt olika bilar aerodynamiskt när de är lastade respektive olastade. Linköpings universitet har under ett par år analyserat data och gjort beräkningsmodeller från mätningar på timmerbilar i trafik. Här har de kunnat kartlägga det luftmotstånd som uppstår runt bilen vid olika laster och farter. Nu ska det här arbetet omsättas till verkliga tester på bil”, säger Henrik von Hofsten.

I projektet kommer en timmerbil att få tillbyggda kjolpaket som grundar sig i beräkningarna. Tillbyggnaden ska bidra till att minska turbulensen som uppstår runt lastbilen. Om resultaten blir de samma som simuleringarna visat, hoppas forskningsinstitutet kunna presentera siffror i december 2021.

”Vi tror att det kan ge en reduktion av luftmotståndet upp mot 15 procent. Detta skulle i så fall innebära en minskad bränsleförbrukning med 5 procent. Det är en nivå som motortillverkarna säger att de inte kan nå genom att trimma motorerna.”

 

 

 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera