ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS
Di Gasell

Två av fem jobb skapas av Gaseller

Dagens industris tillväxttävling Di Gasell firar i år 20-årsjubileum. Totalt har 12.383 företag hittills klarat kraven på tillväxt, sunda finanser och lönsamhet. Tillsammans har Gasellföretagen dessutom skapat 296.000 nya arbetstillfällen i sina företag under de 20 åren.

Det utgör 40 procent av de nya jobben i den privata sektorn under perioden.

Gasellerna, spjutspetsen av Sveriges tillväxtföretag, har en viktig roll som jobbskapare i den svenska ekonomin. Sysselsättningstillväxten i Gasellföretagen under den senaste undersökningsperioden 2015–2018 har gett 21.643 nya jobb.

Totalt under Gaselltävlingens tjugoåriga historia har mästarna i tillväxt genererat 296.000 arbetstillfällen i sina företag.

”I svensk ekonomi är det främst små och medelstora företag som står för nettotillväxten av nya arbeten. Bland dessa är det den lilla grupp företag som Gasellföretagen utgör som tillsammans skapar flest arbetstillfällen”, säger Per Weidenman, senior analytiker på beslutsstödsföretaget Bisnode som är Gaselltävlingens dataleverantör.

I en jämförelse som Bisnode gjort med hur många arbetstillfällen som alla aktiva aktiebolag, en dryg halv miljon bolag, i den privata sektorn skapat under de senaste tjugo åren visar resultatet att de drygt 12.000 Gasellföretagen som utsetts under perioden tillsammans stått för två femtedelar av de nya jobben.

”Det är ett fantastiskt resultat för Gasellerna och visar hur viktigt det är att det fortsatt skapas förutsättningar för dessa företag att kunna växa fram i Sverige”, säger Per Weidenman.

I år klarar 1.086 bolag kraven i Di:s Gasellundersökning. Det är färre än i fjol då 1.362 bolag kvalificerade sig som Gasellföretag, tävlingens tredje bästa resultat sedan starten år 2000. Därmed har uppgången de senaste tre åren kommit av sig. 

”Vi har pratat om en inbromsning av konjunkturen i snart två år och det har gjort att exempelvis industriföretagen har hållit tillbaka investeringar och det ger ringar på vattnet som drabbar underleverantörer där man ofta hittar Gasellföretag. Men även turbulens i omvärlden med handelskrig och osäkerhet kring brexit sätter sina spår. Och nedgången i byggandet i Sverige”, säger Per Weidenman.

Men det finns också en annan förklaring som inte är konjunkturrelaterad och som aldrig tidigare drabbat Di:s Gasellundersökning och är utom dess kontroll.

”Nedgången på 20 procent av antal Gasellföretag i år borde nog egentligen ha varit något mindre, runt 15 procent. Vi har noterat att handläggningstiden för en del bolags årsredovisningar hos Bolagsverket har tagit två till tre månader i stället för två till tre dagar och har därför inte kommit med i årets underlag för Gasellundersökningen”, förklarar Per Weidenman.

Trots brister i underlaget har detta inte haft någon större inverkan på nedgångens fördelning på län eller branscher, enligt Per Weidenman.

I årets undersökning ökar antal Gaseller endast i tre län: Södermanland, Kronoberg och Västmanland. I resterande 18 län har antalet stagnerat eller minskat. Den största skrällen i år står Värmland för, med mer än en halvering av antal Gaseller till 15 företag jämfört med i fjol. 

”Minskningen av Gaseller per län följer tidigare konjunkturmönster bland Gasellänen de senaste tjugo åren. Värmland är ett av de län som tidigt känner av en konjunkturnedgång på grund av sammansättningen av näringslivet i länet med exporterande tillverkningsindustrier och råvaruindustrier inom trä”, säger Per Weidenman.

Antal Gasellföretag har även minskat i Stockholms län med drygt en femtedel. Trots det har länet fortfarande flest Gasellföretag. Var tredje snabbväxare i årets undersökning har sitt säte i huvudstadsregionen. 

Stockholm är också fortsatt det Gaselltätaste länet med 15,7 Gasellföretag per 100.000 invånare. I år följt av Örebro, Västmanland och Jämtland.

Nedgången har inte heller haft någon större inverkan på fördelningen per bransch. Bygg- och entreprenadföretagen som varit den största Gasellbranschen sedan 2006 håller ställningen även i år. Var tredje Gasellföretag i årets undersökning är verksamt inom byggsektorn trots att antal byggföretag minskat med 18 procent jämfört med i fjol.

På andra plats återfinns även i år konsultföretagen medan it-företagen tar tredje platsen och petar ner handelsföretagen till en fjärde plats.

Den typiske Gasellföretagaren är alltjämt en medelålders man. Andelen kvinnor som är vd:ar eller ordförande för Gasellföretag minskar jämfört med i fjol till en andel på 9,6 procent. Di började mäta denna variabel 2007 då andelen var 6,4 procent.

Läs mer om Di:s nya storsatsning ScaleUp här.

 

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer