1515
Annons

Trycket avgör hur många som dör på iva

Ju fler som vårdas på intensiven på grund av covid-19, desto mindre är chansen att komma levande därifrån.

”Att 'platta till kurvan' är alltså inte ett teoretiskt resonemang utan har betydelse för liv och hälsa för riktiga personer”, säger Thomas Lindén på Socialstyrelsen.

Foto:Björn Larsson Rosvall /TT

Dödligheten bland de patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (iva) på grund av covid-19 tycks gå jämna steg med hur belastningen ser ut, något som i sin tur styrs av smittspridningen.

”Om det kommer in många samtidigt, ökar dödligheten. Så om man ska bli sjuk, ska man alltså bli det när ingen annan blir sjuk”, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Under våren sjönk dödligheten bland dem som vårdades på iva på grund av covid-19 successivt. Från knappt 25 procent i mars, till strax under 10 procent i september.

Då, i somras, tolkade Socialstyrelsen och sjukvården förbättringen som att sjukvården nu hade lärt sig så pass mycket om sjukdomen att den blivit bättre på att behandla patienterna. Därutöver hade också ett antal nya läkemedel införlivats i behandlingen, som kortison och blodförtunnande läkemedel.

Men till allas förvåning ökade dödligheten i höstas, i takt med att smittspridningen tog fart igen. I december var dödligheten plötsligt uppe i 20 procent, för att därefter vända ner igen i januari.

Den högre dödligheten i höstas skulle kunna förklaras med att fler äldre vårdades på intensiven i höstas, men även om man tar hänsyn till detta var dödligheten bland dem som erhöll intensivvård betydligt högre under den så kallade andra vågen, än vad den var i slutet av sommaren.

I stället visar det sig att dödligheten på iva till stor del tycks bero på belastningen. Ju fler patienter på iva, desto högre dödlighet bland de inlagda, och tvärtom.

”När belastningen på sjukvården ökar, så har det ett pris i termer av kvalitet och möjlighet att överleva sin vård”, säger Thomas Lindén.

Enligt Thomas Lindén visar sambandet att myndigheternas mantra det senaste året om att följa rekommendationerna för att på så vis ”platta till kurvan” inte är ett teoretiskt resonemang, utan en högst påtaglig verklighet som avgör ens chanser att överleva vården.

”Det är alltså mycket bättre om patienter kommer in under en längre period, än många samtidigt”, säger Thomas Lindén.

Den statistik som Socialstyrelsen publicerat sträcker sig endast fram till januari i år, men myndigheten följer löpande utvecklingen, och enligt Thomas Lindén har trenden fortsatt även i år.

”Den fortsatta kurvan till och med mars stödjer hypotesen att belastningen har den här effekten”, säger han.

Exakt vad orsaken till detta samband är, vet inte myndigheten.

”Om man höjer kapaciteten och bygger ut antalet platser rent numerärt, så blir det platser där lokalerna inte är anpassade och det blir en utspädning av de personer som kan intensivvård”, säger Thomas Lindén.

Innehåll från Schneider ElectricAnnons

Hållbar fastighetsautomation med människan i fokus

Allt fler fastighetsägare har idag ett stort fokus på hållbarhet. Med Schneider Electrics system för fastighetsautomation kan de enkelt övervaka och styra sina byggnader och snabbare uppnå hållbarhetsmålen.

Fastigheter står idag för omkring 30 procent av världens energianvändning och för nästan 40 procent av de årliga koldioxidutsläppen. För att uppnå målen i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, måste 3 procent av byggnadsbeståndet i Europa renoveras varje år. Idag ligger renoveringstakten på endast 1-1,5 procent årligen och det största hindret för att investera i hållbara byggnader är finansiering. Lösningen för att säkerställa mer träffsäkra investeringar är att använda sig av digital teknik.

- En av våra lösningar för fastighetsautomation är digital tvilling, en spegling av en verklig fastighet, med vilken man kan skapa datadrivna insikter för att optimera energianvändningen i sina fastigheter. Man får här data i realtid, kan simulera energiflöden och modellera förändringar innan de tillämpas live i anläggningen. Den digitala tvillingen skapar mervärde för fastighetsägaren, som kan ta rätt beslut för att optimera driften, säger Tomas Bäckstadi, Service and Business Development Director , Schneider Electric.

En öppen plattform för byggnadens olika system

80 procent av 2050 års byggnader uppskattas redan idag vara byggda, vilket innebär att både det befintliga fastighetsbeståndet såväl som kommande byggnader behöver kunna hanteras för att uppnå hållbarhetsmålen. 

Med Schneider Electrics fastighetsautomationssystem EcoStruxure™ Building Operation (EBO) möjliggörs enkel och flexibel styrning och övervakning av fastighetens olika system i en plattform. Med systemet skapas förutsättningarna för att samla, strukturera, analysera och agera på byggnadens data. För att möjliggöra dagens och framtidens allt mer uppkopplade byggnader har systemet inbyggt stöd för effektiv hantering och lagring av stora mängder data.

- Vi ser att fyra grundpelare driver utvecklingen av dagens och framtidens byggnader och därmed våra lösningar för fastighetsautomation– de behöver vara drift-och energieffektiva, motståndskraftiga, hållbara och utformade med människan i fokus. I och med att vi tillbringar uppåt 90 procent av våra liv inomhus blir det tydligt att de byggnader som vi vistas i har en stor påverkan på vårt välmående och hälsa. Luftkvalité, temperatur och belysning är exempel på parametrar som är viktiga att ha i åtanke. Med EcoStruxure™ Building Operation kan fastighetens olika system integreras sömlöst i en framtidssäkrad och flexibel plattform och bidra till att möjliggöra en mer produktiv och hälsosam inomhusmiljö för byggnadens nyttjare, säger Linnea Lunnbäck, Offer Manager, Schneider Electric. 

”Med en digital tvilling kan man skapa datadrivna insikter för att minska sin miljöpåverkan”

Läs mer om framtidens fastigheter

Mer från Schneider Electric

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Schneider Electric och ej en artikel av Dagens industri

Fortsatt ökning av covidpatienter i Stockholm

Antalet covidpatienter fortsätter att öka i Region Stockholm, meddelar regionen. Totalt vårdas 268 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 51 fler än vad som rapporterades förra tisdagen.

Foto:Stina Stjernkvist/TT

Det är ungefär hälften som vårdas för covid-19 och hälften som vårdas med covid-19, det vill säga vårdas av en annan orsak men samtidigt har covid-19.

”Även vårdens medarbetare testar positivt för covid-19 vilket gör att vi har högre sjukfrånvaro än vad vi brukar ha på sommaren. Norrtälje sjukhus är nu i stabsläge men övriga sjukhus är i normalläge”, säger chefläkare Elda Sparrelid i ett uttalande på regionens hemsida.

I Västra Götalands-regionen syntes också en ökning gällande antalet covidpatienter i den senaste lägesrapporten. Under vecka 28 konstaterades 664 bekräftade fall av covid-19, vilket var drygt 20 procent fler än veckan före. Det finns stora regionala skillnader i länet och störst ökning sker i Skaraborg.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera