1515

Trots mångmiljardskulderna – så ska det krisande oljebolaget räddas

Nya jätteförluster och indragna lån från bankerna utlöste den akuta krisen för Nynas. Rekonstruktörerna och ägarna lägger locket på efter att Nynas tvingats till rekonstruktion. Men försök till ackorduppgörelse, avyttring av tillgångar och ägarförändringar är några av de åtgärder som nu kommer att utredas för att rädda det anrika oljebolaget från konkurs.

Foto:Fredrik Sandberg/TT

Nya uppgifter visar hur Nynas utanför offentlighetens ljus fört en kamp mot fortsatta och allt allvarligare ekonomiska problem och hur djup den ekonomiska krisen är för det svenska oljebolaget. Bland annat hölls redan den 22 oktober 2019 en första kontrollstämma enligt aktiebolagslagen. Kontrollbalansräkningen som presenterades utvisade att eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Oljebolaget gjorde också en ny jätteförlust mätt som resultat före skatt på -663 miljoner kronor under årets elva första månader, medan omsättningen stannade på 13,8 miljarder kronor. 

Därmed har blodflödet fortsatt efter den förlust på -744 Mkr som bolaget redovisade för helåret 2018. Samtidigt har de kort- och långfristiga skulderna ökat i år och uppgick till sammanlagt cirka 12,3 miljarder kronor. Det är därmed betydligt mer än de 10,6 miljarder kronor som vd Bo Askvik angav i en intervju. Den sistnämnda och lägre siffran avser dock räkenskapsåret 2018, förtydligar han.

De nya siffrorna framgår av en resultat- och balansrapport för november 2019, som Di tagit del av. Rapporten ingår i den ansökan om företagsrekonstruktion som Nynas lämnat in till domstol. 

Det var sent på fredagseftermiddagen den 13 december som det bekräftades att Nynas ansökt och beviljats företagsrekonstruktion av Södertörns tingsrätt. Och enligt vd Bo Askvik så står nu mycket på spel, inte minst jobben för de drygt 1 000 anställda liksom skulder och fordringar för mångmiljardbelopp. 

De båda ägarna, statliga oljebolaget i Venezuela PDVSA och finska oljebolaget Neste, som har finska staten som största ägare, har hittills valt att ligga lågt och inte kommenterat hur de ser på krisen eller hur de avser att agera framåt i det svenska oljebolaget Nynas.

Även från advokaterna, som omgående inlett arbetet med den stora och komplicerade företagsrekonstruktionen, är det åtminstone hittills locket helt på.

”Vi har beslutat att inte prata med pressen tills vidare. Nu ska vi ha ett sammanträde”, säger Lars Eric Gustafsson, partner på advokatbyrån Hamilton, till Di i ett kortfattat telefonsamtal på lördagen.

Han är en av de två mycket erfarna advokater som fredagen utsågs att administrera Nynas rekonstruktion, och som är en av de största företagsrekonstruktionerna i Sverige på flera år. 

Men av Nynas ansökan till tingsrätten framgår både bakgrunden till att bolaget såg sig tvingat att söka rekonstruktion och hur planerna ser ut framåt. 

”Nynas banklån har inte förlängts av bankerna och Nynas kan därmed inte betala sina förfallna skulder. Nynas får härmed ansöka om företagsrekonstruktion”, skriver bolaget inledningsvis.

Syftet med rekonstruktionen uppges vara att ”genomföra en verksamhetsmässig rekonstruktion samt att utreda förutsättningarna för att nå en samlad uppgörelse med Nynas fordringsägare.” 

Enligt Nynas är verksamheten ”i grunden lönsam men har till följd av sanktioner mot Venezuela och bolaget sedan 2018 visat en betydande förlust”. 

I april 2016 fick Nynas från sex banker, varav fem svenska banker, en femårig syndikerad kreditfacilitet vilken fortfarande utgör Nynas huvudsakliga externa finansiering vid sidan av tillskott från de båda ägarna. Men bankerna, som inte namnges, har inte velat fortsätta sin finansiering inte inte minst efter att USA:s sanktioner mot Venezuela efterhand har skärpts. Sanktionerna har bland annat lett till att Nynas köp av råolja från Venezuela har stoppats vilket lett till kraftiga kostnadsökningar och stora tekniska utmaningar. Nynas har också stoppats från att göra affärer i dollar, vilket också uppges vara ett stort problem.

I ansökan till tingsrätten uppger Nynas att det planerar att under rekonstruktionen fortsätta verksamheten enligt en nu utarbetad handlingsplan. Här ingår bland annat att i samråd med utsedda rekonstruktörer utreda lämpliga åtgärder för att förbättra lönsamheten genom att ”avyttra vissa rörelsegrenar och fullfölja investeringar i andra delar, bland annat för att göra produktion baserad på annan råolja mer lönsam”. Nynas kommer även att tillsammans med sina aktieägare arbeta för att komma ur sanktionerna som är det som utlöst krisen.  

”Detta innefattar myndighets‐ och politiska kontakter i Sverige såväl som i USA. Sanktionerna har som ovan anförts inneburit ökade kostnader för Nynas. Det ska därför utredas om förändrad kapitalstruktur vad gäller såväl eget som främmande kapital som ägarförändringar kan ske”, skriver Nynas.

Bolaget bedömer vidare att det under rekonstruktionsperioden kommer att ha tillräcklig likviditet för att fullgöra betalning av löpande kostnader och avgifter. 

”Vidare finns stora övervärden i varulager och fasta tillgångar som i erforderlig andel kan frigöras under rekonstruktionen.”

 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?