1515
Annons

Triborons omsättning på minus efter avbrutet samarbete

Bränsleteknikbolaget Triboron, vars aktie handlas på Nasdaq First North, redovisar för det första kvartalet 2020 en nettoomsättning på -53.000 kronor (0) efter det tidigare meddelade beskedet att bolaget har erhållit en retur av varor till ett värde av 0,1 miljoner kronor på grund av avslutat samarbete med en av bolagets distributörer, F-Link.

De totala intäkterna, som innefattar aktiverat arbete för egen räkning, uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet steg till -3,9 miljoner kronor (-5,2) medan nettoresultatet uppgick till -3,9 miljoner kronor (-7,3). Bolaget noterades på handelsplattformen Nasdaq First North i april 2019.

Mot bakgrund av det osäkra läge som råder har Triboron beslutat om åtgärder för att minska sina fasta och rörliga kostnader.

”Våra diskussioner, tester och produktverifieringar med potentiella kunder fortsätter. Jag kan dock konstatera att effekterna av coronakrisen påverkar ledtiderna i dessa processer, men jag kan i dagsläget inte kvantifiera om och i så fall hur stor finansiell påverkan detta kommer att innebära för bolaget under 2020. Av den anledningen ser vi självklart också över såväl fasta som rörliga kostnader i bolaget. Dessutom påverkas företagets möjligheter till en bredare marknadsföring i närtid”, skriver Triborons vd Pär Krossling i delårsrapporten.

De restriktioner som myndigheter och företag vidtagit på grund av covid-19 saknar motstycke i modern tid och konsekvenserna av detta är för närvarande mycket svåra att överblicka, uppger han.

”Samtidigt kan man säga att en positiv sida av denna kris är att effekterna av en minskad miljöbelastning har blivit tydliga och synliga när världens energikrävande infrastruktur delvis stängts ner. Det finns anledning att notera detta och arbeta för att vi inte hamnar i samma läge igen som innan krisen. Detta kommer säkerligen debatteras intensivt i ett senare skede”, fortsätter Pär Krossling.

Desenio ökade försäljningen med 125 procent – aktien upp 7 procent

First North-listade Posterbolaget Desenio ökade nettoförsäljningen med 125 procent i första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal i fjol till 402 miljoner kronor. ”Första kvartalet har överträffat våra förväntningar”, kommenterar vd:n Fredrik Palm. Aktien lyfter nästan 7 procent på onsdagsmorgonen. 

Desenios vd Fredrik Palm.
Desenios vd Fredrik Palm.Foto:Joey Abrait

Den organiska försäljningen, som exkluderar Poster Store som bolaget förvärvade under fjärde kvartalet, stod för 61 procent av tillväxten. 

Rörelseresultatet landade på 67,4 miljoner kronor, motsvarande en bruttomarginal på 16,8 procent. 

Tillväxt är ett ledord för Desenio, och under kvartalet ökade antalet aktiva konsumenter mer än 97 procent jämfört med första kvartalet 2019 till 3,5 miljoner kunder. 

Integrationen med förvärvade Poster Store fortlöper enligt plan där Fredrik Palm och Desenio räknar med årliga synergieffekter på 50 miljoner kronor. Under 2021 beräknas 25 miljoner kronor kunna sparas in, och 2 miljoner kronor har förverkligats under första kvartalet. 

Under pågående kvartal förväntas tuffare jämförelsetal och en negativ organisk tillväxt, på grund av den pandemiboom som rådde under andra kvartalet i fjol. Målet att öka nettoförsäljningen med 35 till 40 procent under 2021 är dock intakt. 

Desenio finns nu på 35 marknader och tittar på nya landvinningar. 

 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera