1515

Transtema gör förlust och omsättningen minskar efter avveckling av verksamhet

Transtema, som handlas på First North, minskade nettoomsättningen under det andra kvartalet 2020 till 343 miljoner kronor (361). 

”Främsta orsaken till minskningen är en något minskad försäljning som en direkt följd av coronapandemin när servicepersonal bland annat inte fått access till äldreboenden samt planerad nybyggnation delvis skjutits på framtiden”, skriver Transtema i delårsrapporten.

Affärsområdet Infrastructure, vilket tidigare varit en väsentlig del av koncernens verksamhet, har helt avvecklats under 2019 och bolaget exkluderar därmed dess påverkan på den kvarvarande verksamheten i koncernen.

Ebitda-resultatet för kvartalet uppgick till 19,4 miljoner kronor (2,6) för den kvarvarande verksamheten samt rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till -0,1 miljoner kronor (-19,9),

Rörelseresultatet uppgick till -3,7 miljoner kronor (-23,2). Resultat hänförligt till den kvarvarande verksamheten uppgick till -5,7 Mkr (-18,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,1 miljoner kronor (41,9) under andra kvartalet 2020. 

En tydlig sekventiell kvartalsförbättring om 52,7 miljoner kronor är främst hänförlig till en minskning av bundet rörelsekapital som resultat av ett utökat internt fokus på kapitalbindning, enligt bolaget.

Periodens positiva kassaflöde från den löpande verksamheten har av bolaget nyttjats till att amortera skulder samt minska checkräkningskrediten. Periodens kassaflöde uppgick därför till 0,1 miljoner kronor (-3,5), varav 0 miljoner kronor (-1,6) avser avvecklad verksamhet.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?