1515
Annons

Transcendent minskade omsättningen fjärde kvartalet

Konsultbolaget Transcendent, listat på First North, redovisar totala intäkter om 51,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020, en minskning med 10,8 procent från samma period året innan (57,9). 

Rörelseresultatet uppgick till 4,0 miljoner (3,9).

Ebitda-resultatet låg på 7,2 miljoner kronor (6,4) och ebitda-marginalen var 13,9 procent (11,1). 

Nettoresultatet var 1,5 miljoner kronor (3,9) motsvarande 0:23 kronor per aktie (0:59). Kassaflödet uppgick till 5,8 miljoner kronor (11,4).

Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2020.

Fjärde kvartalet innebar varierande utveckling för Transcendents olika marknader, liksom tidigare.  

”Våra nya marknader har drabbats hårt av de marknadsförutsättningar som pandemin inneburit, och särskilt Danmark, Finland och Belgien har inte lyckats växa i den utsträckning vi ursprungligen hade planerat för. Här tittar vi på olika former av åtgärder”, skriver vd Martin Malm.

Samtidigt har Nederländerna utvecklats väldigt bra med hög tillväxt och är enligt vd ”fortsatt vår lysande stjärna bland de nya marknaderna”. 

Inom de etablerade marknaderna har bolaget förbättrat marginalerna väsentligt, enligt vd och lyfter fram Norge som ett exempel.

Mot bakgrund av beslutet under 2020 att bromsa in etableringstakten, och inte göra några nyetableringar som en följd av covid-19, kommer det primära fokuset för 2021 vara att säkerställa en god omsättning och ebidta-marginal för befintlig verksamhet och koncernen som helhet. 

”De utmaningar som covid-19 har medfört och den osäkerhet som alltjämt råder för 2021 gör att vi kommer att återkomma med en uppdaterad syn på vad detta innebär för koncernens finansiella målsättning för 2022 och åren som följer”, skriver Martin Malm.

Han pekar på att inledningen av 2021 har börjat bra, vilket ger tillförsikt om en mer normaliserad marknad framåt och utökade affärsmöjligheter. 

”Därtill kommer den minskade kostnadsmassan ge oss goda förutsättningar för att öka lönsamheten under året”, skriver Transcendent-chefen.

Rejält korrfel i Sectras rapport – aktien föll tungt

Foto:Jesper Frisk

Sectra-aktien föll kraftigt på fredagen efter att ha rättat bokslutsrapporten som släpptes tidigare i veckan. Den organiska tillväxten var inte ens hälften av vad man uppgav i rapporten, framkom i rättelsen.

Det Linköpingsbaserade medicinteknik- och it-säkerhetsföretaget Sectra har haft ett motigt börsår hittills i år och fram till den bokslutsrapport som släpptes i onsdags. Aktien hade backat nästan 22 procent fram till dess.

Rapporten fick dock fart på aktien. I den redovisades en klart starkare organisk tillväxt än vad marknaden synbarligen hade förväntat sig (några Infrontestimat sammanställs inte för bolaget). Omsättningen steg med hela 23,8 procent valutajusterat under kvartalet, som spänner över februari till april, enligt onsdagsbeskedet. Aktien lyfte med 7,4 procent, från 575 till 617 kronor.

Beskedet fick tummen upp även i analytikerled. På torsdagen höjde Danske Bank sin riktkurs för Sectra-aktien, som man har köpråd på, från 719 till 727 kronor. Carnegie, som har säljråd, såg sig också tvungen att justera upp sin värdering något och höjde riktkursen från 500 till 515 kronor enligt vad nyhetsbyrån PLX rapporterade på fredagsmorgonen.

Kort därpå, före fredagens börsöppning, släppte Sectra beskedet som fick aktien på fall: uppgifterna om den organiska tillväxten var fel. I stället för den 23,8-procentiga valutajusterade tillväxten handlade det om en omsättning som visserligen steg kraftigt, men med den klart mer beskedliga takten 10,4 procent – inte ens hälften av den i onsdags rapporterade takten, således.

Sectra-aktien föll 5,5 procent på fredagen, från torsdagens stängningskurs på 616 kronor till 582 kronor, och hörde till de sämsta storbolagsaktierna på en börs som samtidigt rörde sig sidledes. Kurstappet motsvarar ett 1,2 miljarder kronor lägre börsvärde.

Di har sökt bolaget för en kommentar.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera