1515
Annons

Trafikverket: Vi behöver tänka nytt för att klara omställningen

Trafikverket behöver tänka nytt, och bli mer snabbfotade för att möta de utmaningar som omställningen av transportsektorn kräver. Och snabbt kunna initiera projekt där privata aktörer är med och finansierar. Det framgår av en underlagsrapport som WSP gjort på uppdrag av Trafikverket. 

Foto:Unsplash

”Transportsektorn har en central roll för att vi ska nå de globala och nationella klimatmålen. Detta ställer i sin tur krav på att nya lösningar för framtidens mobilitet introduceras. Här kan nya aktörer och nytt kapital spela en viktig roll”, säger Fredrik Bergström, ekonomie doktor och affärsområdeschef på WSP.

Att hitta finansiering är den största utmaningen när samhället ställer om mot hållbara transporter. Rapporten från Trafikverket, som är ett underlag för fortsatt diskussion, har tagits fram av konsultföretaget WSP. WSP menar att det krävs ett utökat samarbete mellan offentliga och privata aktörer för att kunna finansiera de lösningar som krävs för att svensk transportsektor ska klara klimatmålen. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser från svensk transportsektor med minst 70 procent senast år 2030, exklusive inrikesflyget.

”Man måste kunna pröva och ta till lite ovanliga modeller och metoder för att nå klimatmålen”, säger Björn Hasselgren som är senior rådgivare på Trafikverket och en av initiativtagarna till rapporten. 

Enligt honom har de senaste årens ökade intresse för hållbara investeringar öppnat för projekt där det privata kapitalet spelar en större roll.

”På finansmarknaden har det hänt väldigt mycket gällande grön finansiering.  Aktörerna har lärt sig mycket om hållbarhet och om hållbara investeringar och satsningarna är på en helt annan medvetande- och kunskapsnivå än för 10-15 år sedan. Och då behöver statens aktörer matcha den utvecklingen och vad det innebär för förutsättningarna för finansiering av transportinfrastrukturen framöver”, säger Björn Hasselgren.

I rapporten har WSP identifierat några olika utvecklingsområden, som samtliga utgår från en öppenhet inför nya former av finansiering och organisering av transportinfrastrukturen, i syfte att nå klimatmålen snabbare och mer effektivt. 

Bland annat handlar det om att öppna för offentligt ägande genom bolagsbildningar i större, väl avgränsade infrastrukturinvesteringar med tydlig klimatnytta. Drivs ett projekt som ett bolag skapas en handlingsfrihet när det gäller framtida förändringar i ägarskapet, enligt rapporten, vilket öppnar för att attrahera finansiering från privata aktörer.

”Det finns en ny generation i den finansiella sektorn som är besjälad av att jobba med hållbarhetsfrågor. Det är inte bara finansiell avkastning som styr utan man ser till såväl ekonomisk, social som miljömässig hållbar utveckling. Det är det som är de lönsamma investeringar på sikt”, säger Björn Hasselgren.

Finns det då en risk att ta in privata investerare i infrastrukturprojekt?
”Ser man till all infrastruktur kan man notera att flera delar av denna finansieras via en marknadsmodell med någon form av statlig reglering. Det gäller till exempel telefoni och fiber, elnät och till viss del flygplatser och hamnar. För dessa har privata ägare ofta fungerat bra. När det gäller järnvägar och vägar har man ansett att detta är system som ska vara offentligt ägt. Det är en på ekonomiskt teori grundad uppfattning, men inte en för alla tider given sanning. Det finns ökade möjligheter att ta betalt för de här tjänsterna numer. Men utan tvekan kommer stora delar av järnvägs- och vägsystemen att anses vara så samhällskritiska och viktiga att man vill ha ett fortsatt statligt ägande och en statlig styrning”, säger Björn Hasselgren. 

 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?