Annons

Tobaksfritt snus visar stor potential

Det tobaksfria nikotinsnuset All White har minst samma tillväxtpotential i Europa som den explosionsartade utvecklingen på USA-marknaden. Flera av de globala tobaksbolagen har börjat positionera sig i slaget om Europamarknaden.

Foto:HANDOUT

Det säger Gavin O´Dowd, vd för Snusbolaget.se, i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

All White-segmentet har rönt stor uppmärksamhet i snusvärlden, inte minst efter Swedish Match SWMA +5,72% Dagens utveckling snabba USA-expansion med varumärket Zyn. Inträdesbarriären för övriga aktörer i USA är tuff och vaktas av det amerikanska läkemedelverket FDA. I Europa sorteras All White-segmentet under den icke reglerade kategorin konsumentvaror, vilket underlättar en expansion betydligt.

Flertalet av de globala tobaksjättarna visar ett stort intresse för den europeiska All White-marknaden. British American Tobacco (BAT), Imperial Tobacco och Japan Tobacco International (JTI), alla med produkter på den svenska marknaden, har vänt blicken söderut. Och enligt Gavin O´Dowd har det mycket att göra med att två "sanningar" inom snusindustrin nu har vänts på ända.

Den första "sanningen" är att om vanligt snus är etablerat på en marknad så skulle det innebära en bra grogrund för All White. Enligt vd:n framstår allt mer en bild som är den motsatta, det vill säga att ju mindre etablerad snuskategorin är, ju snabbare rör den sig från tobak till All White.

Den andra "sanningen" är att många konsumenter inte kan tänka sig att lägga något under läppen. Enligt Gavin O´Dowd var det länge en härskande åsikt inom snusbranschen att det var typiskt skandinaviskt att lägga en tobaksprodukt under läppen och att det aldrig skulle få fäste i övriga Europa.

"Men under de senaste 24 månaderna har det motbevisats. På två år har chew bags-kategorin (en produkt som läggs just under läppen, reds anm) gått från några miljoner dosor på marknader som Tyskland, Österrike, Tjeckien och Schweiz till 20 miljoner dosor. Det har tagit udden av hela resonemanget", säger han.

All White-segmentet håller redan på att bli etablerat i Sverige där det i fjol bedöms ha stått för kring 2 procent av den svenska snusmarknaden. I Norge är andelen betydligt större och ligger på ungefär 12 procent. Men hur ser det ut i övriga Europa?

"Den största marknaden just nu är Schweiz där tillväxten för snusprodukter generellt startade för fyra-fem år sedan. Men i likhet med utvecklingen i USA (se bild nedan) har tillväxten för tobaksbaserade produkter planat ut medan All White-produkter börjat växa snabbt", säger Gavin O´Dowd.

Den schweiziska snusmarknaden uppgick i fjol till totalt ungefär 12 miljoner dosor, varav cirka 3 miljoner dosor utgjordes av All White där BAT hittills är den enda aktören. BAT lanserade dessutom sin All White-produkt Lyft i Storbritannien i december 2018, Imperial Tobacco säljer sitt Skruf i Österrike och Swedish Match har börjat sälja Zyn i Tjeckien.

I fjol var det i princip bara Schweiz som utgjorde All White-marknaden i Europa om man exkluderar Sverige och Norge. Men om regelverket fortsätter att vara "gynnsamt", det vill säga att All White fortsätter att klassas som en konsumentvara, och chew bags förbjuds, något Gavin O´Dowd räknar med, bedöms All White-segmentet "söder om Östersjön" ha vuxit till 50-60 miljoner dosor 2021, säger han.

Frågan om framtiden för chew bags i Europa kommer ett steg närmare sin lösning senare i år då förvaltningsdomstolen i tyska Bayern ska avkunna dom i ett fall som drivs mot en tobaksåterförsäljare som vill fortsätta att sälja chew bags.

"Men oavsett om det blir ett förbud mot chew bags eller inte så kommer den europeiska marknaden för oral tobak 2021 domineras av All White", säger Gavin O´Dowd.

Att de stora tobaksbolagen börjat sälja All White-produkter på vissa utvalda marknader i Europa är inte någon ostrukturerad testverksamhet, menar vd:n utan en del av bolagens numera uttalade fokus på harm reduction (skademinskning).

"Bara för ett år sedan pratade de fyra stora tobaksbolagen (BAT, Imperial, JTI, Philip Morris) väldigt tydligt om vilka specifika kategorier de skulle satsa på och det lutade väldigt mycket åt e-cigaretter/vaping-produkter och heat-not-burn-produkter. Men kommunikationen har svängt till att handla om hela portföljer med skademinskningsprodukter där oral nikotin (All White) nu är en tydlig del", säger Gavin O´Dowd.

Av de fyra stora är det i dag bara Philip Morris som inte har en All White-produkt. Men enligt Gavin O´Dowd har retoriken från bolagsledningen rört sig bort från enbart den rökfria cigaretten IQOS till en portfölj av skademinskningsprodukter och han skulle bli förvånad om inte PMI inom en inte alltför lång framtid kommer att gå in i All White-segmentet.

Gavin O´Dowd tror att All White-segmentet kommer att gå igenom samma två faser som e-cigaretterna gjort. Det vill säga att först dra till sig nuvarande nikotinanvändare och när en kritisk massa uppnås även börja attrahera nya konsumenter.

Vilka vinnarna blir i "slaget om Europa" är omöjligt att förutspå, menar Gavin O´Dowd, men Swedish Match bedöms ha en fördel med sitt speciella fokus på oral tobak, till skillnad från de stora tobaksjättarna vars produktportföljer spretar mer.

"Swedish Match har investerat mycket och länge i kategorin och kan bygga på sin erfarenhet från Zyn i USA medan de andra tobaksbolagen utgår från Sverige och Norge i sin All White-expansion", säger han.

När det gäller de mer etablerade All White-marknaderna Sverige och Norge såldes i fjol nära 20 miljoner dosor, motsvarande ett marknadsvärde på grovt räknat 130 miljoner dollar. Enligt Gavin O´Dowd var tillväxten 2018 över 100 procent jämfört med 2017. Han menar vidare att All White-segmenten i Sverige och Norge har potential att växa med 60-80 procent 2019 och med 30-50 procent 2020 för att sedan bromsa in ytterligare 2021.

Snusbolaget.se grundades 2009 och är den största online-återförsäljaren av snus i Sverige med en marknadsandel av e-handelssegmentet på cirka 70 procent. Av den totala snusförsäljningen i Sverige säljs cirka 10 procent online. Snusbolagets finns även i Norge och Schweiz och tar steget in i Storbritannien i slutet av januari. Planer finns på att expandera på ytterligare "ett par" marknader under 2019.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Törngren Magnell & Partners AdvokatfirmaAnnons

Advokatfirman som fortsätter att växa trots kristider

Törngren Magnell & Partners Advokatfirma (TM & Partners) växlar upp trots att världen befinner sig i en osäker ekonomisk verklighet. En expansion som bland annat yttrar sig i namnbytet till TM & Partners, nya större lokaler och ny senior kompetens inom bland annat obeståndsrådgivning vilket gör erbjudandet inom kristidsrådgivning både relevant och komplett. 

TM & Partners startades 2006 och var då en transaktionsinriktad byrå med M&A, Bank & Finans och Kapitalmarknad som kärnområden. Nu är byrån bra mycket mer än en ”transaktionsboutique”. 

– Vi har växt kontinuerligt genom att addera det vi bedömer ger mervärde till våra klienter. Alltid med fokus på att individerna vi knyter till oss är lagspelare. Sedan starten har vi lagt till specialistgrupper inom Fastighetsrätt, Infrastruktur & Entreprenad, Tvistlösning och Arbetsrätt. Under det senaste året har vi dessutom kompletterat med delägarkompetens inom Obestånd & Rekonstruktion och Tech, två sektorer med stor framtidspotential, säger Kristoffer Stråth, Managing Partner.

Byråkultur som skapar framgång 

Många av byråns aktuella uppdrag är i nuläget kopplade till den rådande konjunkturomställningen, vilket har ställt krav på att kunna stötta i transaktioner som kräver en bredare kompetens än normalt. Likviditetsproblem och risk för obestånd är en verklighet för många företag just nu.

– Vår satsning på Rekonstruktion & Obestånd, tillsammans med vår tidigare kompetens inom M&A samt Bank & Finans, har gjort att vi har kunnat förena kärnverksamheten med den specialistkunskap som krävs idag. Vi erbjuder nu hela kedjan i vår obeståndsrådgivning inklusive konkursförvaltarskap genom rekryteringen av den erfarne obeståndsadvokaten Bill Kronqvist som leder Rekonstruktion & Obeståndsgruppen tillsammans med Peter Törngren. Satsningen har under våren resulterat i att vi verkligen kunnat vara behjälpliga vid förvärv med obeståndsproblematik som en särskild utmaning. Ett sådant exempel är vår medverkan i den omtalade räddningsaktionen av Ving-gruppen där bl.a. Peter Törngren och jag själv arbetade tillsammans med Vaiva Eriksson, som ledde transaktionsteamet, säger Sten Hedbäck, Partner (M&A).  

Natalie Bretz, Partner (Fastighetsrätt, Infrastruktur & Entreprenad), framhåller att den väletablerade ”true partnership”-strukturen, som innebär att delägarnas ersättning inte är kopplad till individuell intjäning, medfört att firman jämförelsevis enkelt har kunnat strukturera om och förstärka där behov uppstått. 

– Vi tror starkt på att true partnership resulterar i bästa möjliga rådgivning för våra klienter, eftersom intern konkurrens minimeras. Ett lyckligt utflöde av detta är också att vi som firma kan vara snabbfotad när det gäller investeringar och anpassningar för framtiden. Som exempel står vi mitt i pandemin och lanserar en satsning på Fintech-området, där två av våra nya delägare Fredrik Gustafsson (Tech) och Eva Sundling (Bank & Finans) leder det arbetet, fyller Kristoffer Stråth i.  

– Den stora satsning byrån gjort de senaste åren på fastighetssidan har varit lyckosam. Fastighetsmarknaden är alltjämt likvid, fastigheter är på lång sikt alltid ett bra investeringsslag, och vi ser positivt på resten av året, säger Natalie Bretz.

Spetsad kärnverksamhet i fokus

TM & Partners har haft ett särskilt högt tryck i sin Bank- och Finansverksamhet under våren och sommaren, och det tycks inte ske någon avmattning inför hösten. Är det osäkra tider behöver både banker och låntagare se över hur de kan hantera situationen på kort- och lång sikt. 

– Vår verksamhetsbredd, med ett mycket starkt erbjudande inom Bank- och Finansområdet, samt att vi levererar relevant och senior rådgivning gör oss till en trygg partner i transaktioner och kan ge klienterna ett försteg oavsett bransch och komplexitet i transaktionen, säger Cecilia Rudels, Partner (Bank & Finans). Dessutom har vi relevant erfarenhet sedan finanskrisen 2008-2009 och är väl positionerade inte bara för att hantera nya transaktioner, utan även för att hantera insolvenssituationer genom pantrealisationer eller andra proaktiva åtgärder. 

Läs mer på www.tmpartners.se 

Om TM & Partners

TM & Partners har de senaste åren expanderat kraftigt med nya delägare och verksamhetsområden samtidigt som man har lyckats vinna både klienters och andra ledande advokatbyråers respekt och förtroende. TM & Partners har idag fler än 65 anställda och 17 delägare, som alla arbetar vid byråns kontor på Jakobs Torg 3. 

Kontakt: Kristoffer Stråth, Managing Partner
kristoffer.strath@tmpartners.se
08-400 283 00

 

Mer från Törngren Magnell & Partners Advokatfirma

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Törngren Magnell & Partners Advokatfirma och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?