Tillväxtraketerna klarar krisen bättre

Nästa år slår effekterna av pandemin med full kraft mot Gasellerna. Förlorare kommer att vara företag inom konsultbranschen och företagstjänste- sektorn, medan bygg- och e-handelsbolag spås hålla emot. Samtidigt har Gasellföretagen en viktig roll i att skapa sysselsättning.

Per Weidenman, senior analytiker på beslutsstödsföretaget Bisnode som är Gaselltävlingens dataleverantör.
Per Weidenman, senior analytiker på beslutsstödsföretaget Bisnode som är Gaselltävlingens dataleverantör.Foto:Thron Ullberg

För andra året i rad minskade antalet Gasellföretag. I år är det knappt 850 bolag som klarar Di:s krav för att utses till ett av Sveriges mest snabbväxande företag. Det är en minskning med nästan 40 procent sedan 2018, ett ras orsakat av bland annat en avkyld byggkonjunktur. Den negativa trenden väntas fortsätta även nästa år då vi får veta hur många snabbväxande Gaseller som har stått pall i coronakrisen.

”Antalet Gasellföretag kommer att minska 2021. Hur mycket är svårt att säga men det som kommer att bromsa fallet något är de branscher som har gynnats av en stark hemmamarknad trots – eller tack vare – coronapandemin. Det handlar bland annat om byggbranschen, e-handel, transport- och logistik. Däremot kommer det att bli ett större tapp av konsulter och företagstjänster när storföretagen varslar”, säger Per Weidenman, senior analytiker på beslutsstödsföretaget Bisnode som är Gaselltävlingens dataleverantör.

Rekordåret 2008 med nästan 1 500 Gasellföretag följdes av en lågkonjunktur i finanskrisens spår. Svenska storföretag blev då bra på att fokusera på kärnverksamheten och istället köpa in kringtjänster externt när konjunkturen vände uppåt igen. Gasellbranscher som konsultföretagen, it-företagen och företagstjänster, däribland bemanningsföretag, blev då vinnare.

”I en högkonjunktur skalar storföretagen upp verksamheten genom att köpa in konsulter och bemanning externt, men när det är dags att minska kostymen är det branscher som dessa som drabbas först. Storföretagen har skapat flexibilitet i sina organisationer som ökat konkurrenskraften”, säger Per Weidenman.

Hög- och lågkonjunkturer har avlöst varandra de senaste två decennierna med Di Gasell. Gasellerna har bevisat att de kan växa i både med- och motvind i Sveriges alla län. Enligt Per Weidenman finns det framgångsfaktorer som gör Gasellerna bättre rustade än andra företag för att klara kriser.

”Gaselltävlingen är en tävling i entreprenörskap och i en kris sätts Gasellföretagarnas unika affärsmannaskap på prov och man har visat på god förmåga att ställa om och anpassa sig efter nya omständigheter”, säger han.

Gemensamt för många Gasellföretag är att man har en tydlig affärsidé, använder rörelsekapitalet effektivt och har en låg skuldsättningsgrad.

”En egen större finansiell styrka är en fördel när man vill vara långsiktig och utveckla sin affärsidé, men är också en fördel i en kris som den som coronapandemin har orsakat. Det ger Gaseller ökade chanser att överleva.”

Gasellföretagen har också en viktig roll som jobbskapare i den svenska ekonomin. Sedan Gaselltävlingens start år 2000 har 13 000 Gasellföretag tillsammans skapat över 300 000 nya arbetstillfällen i sina företag. Det är två av fem nya jobb i den privata sektorn, enligt Bisnodes beräkningar.

”I spåret av krisen stiger arbetslösheten och då borde politiker se över hur man kan skapa förutsättningar för att det ska bli fler Gasellföretag. För även om de är en förhållandevis liten grupp företag står de för den största andelen av sysselsättningstillväxten i det privata näringslivet i Sverige”, säger Per Weidenman.

Det tycks vara lättast att bli ett Gasellföretag i bygg- och entreprenadbranschen för den har hittills genererat flest Gaseller genom tiderna och innehar förstaplaceringen på Gasellistan sedan år 2006 – så även i år. Ingen annan bransch kommer i närheten av det rekordet.

Trots att antalet byggföretag minskade med en tredjedel i årets Gaselltävling var 9 av 21 länsvinnare ett bygg- och entreprenadföretag, inklusive BMJ som blev både länsvinnare i Värmland och årets Supergasell. Byggbranschen är också bra på att skapa jobb och står i år för nästan var fjärde av de 14 000 nya jobb som årets Gaseller har skapat.

Ett byggjobb beräknas ge ytterligare tre jobb någon annanstans i ekonomin.

”Att i det här läget öka bygginvesteringarna som har minskat de senaste åren och satsa på bland annat ombyggnationer och renoveringar som har korta ledtider är ett enkelt sätt för politiker att skapa förutsättningar för fler Gaseller i byggbranschen, och därmed fler arbetstillfällen. Ett jobb i byggsektorn ger spridningseffekter till andra branscher”, säger Per Weidenman.

Regeringens coronastöd såsom permitteringsstödet har hittills haft en dämpande effekt på konkurser och arbetslösheten utan att ha hämmat nyföretagandet vilket bådar gott för den framtida tillväxten av Gasellföretag.

”Permitteringsstödet verkar ha varit det mest effektiva i att hålla tillbaka negativa effekter på ekonomin orsakade av coronapandemin. Till exempel har konkurserna inte ökat ännu. Men stöd måste komma med tidsbegränsningar. Annars riskerar man att dämpa innovationskraft som kommer ur kriser och stödja bolag som kanske inte är bärkraftiga. Vår statistik visar att detta ännu inte har hänt utan att nyföretagandet istället har ökat.”


Innehåll från NexansAnnons

Nexans - en lokal kabelleverantör med globala 5G-lösningar

Behovet av stabila kommunikationslösningar ökar kontinuerligt, inte minst under den rådande pandemin. När nu 5G börjar ta mer plats på marknaden ställs allt större krav på en pålitlig, underliggande infrastruktur som är anpassad för att klara de ändrade förutsättningarna. 

– Eftersom vi är en komplett leverantör av infrastrukturlösningar inom både telekom och energiförsörjning kan vi tillgodose alla behov av kabelsystem till 5G. Vi ser det som en intressant och spännande utmaning, säger Peter Elisson, Technical Manager, Telecom Systems vid Nexans. 

Globala Nexans har varit en ledande aktör inom kabellösningar i över 120 år. Idag är företaget noterat på Parisbörsen och har nära 26 000 anställda. I Grimsås, söder om Borås, där Nexans har sin tillverkning finns även lokala produktchefer, teknikexperter, eget logistikcentrum samt testning i eget laboratorium.

– I Grimsås producerar vi allt från installationskablar och kraftkablar till telekopparkablar, optiska fiberkablar och lösningar till fordonsindustrin, såväl som olika komponenter, på ett sätt som passar våra nordiska förhållanden. Att ha allt samlat på samma ställe gynnar produktutvecklingen. Vi är alltså lokala på marknaden, men har styrkan i att vara en internationell koncern – en global expert, nära, fortsätter Peter.

Enkel hantering och högsta driftsäkerhet

För Nexans är steget mot 5G en naturlig utveckling, men Jean-Jacques Sage, Product Marketing & Innovation Director, Telecom Systems, berättar att övergången inte är lika självklar inom alla branscher. Utrullningen av 5G är fortfarande i ett tidigt stadie i Europa, vilket också stämmer i Sverige. Det vi vet är kraven på stabilitet och pålitlighet i nätverket kommer att vara väldigt viktigt, vilket är tydligt i den standard som finns framtagen för 5G. 

– Detta är ett nätverk med enormt många applikationer, såväl för konsumenter som inom industrin och för nya innovationer. Utan ett driftsäkert nätverk ökar risken för störningar och avbrott. Därför arbetar vi dels med att göra våra kabelsystem robusta nog att klara det nordiska klimatet, och dels med att utforma våra produkter på ett så enkelt och användarvänligt sätt som möjligt; det ska vara lätt att göra rätt även första gången. Därutöver utvecklar vi IoT-lösningar som hjälper operatörerna att bättre hantera den fysiska infrastrukturen, genom att övervaka och förvalta nätverket.

Tre marknadssegment

Ännu är det dock mycket som måste hamna på plats innan 5G kan rullas ut på allvar. Upplägget kan delas upp i tre huvudsakliga marknadssegment, var och ett med sin egen dynamik. 

– Makrocell-segmentet inkluderar framförallt mobilnätverket och kräver traditionella antenner med stora täckningsområden. Mikrocell omfattar istället mindre millimetervågantenner som installeras och nyttjas inom exempelvis en stad. Det tredje segmentet är ”inomhustäckning” – det är svårt att penetrera nyare hus med nätverkssignaler och därför kommer det att krävas nya innovationer inom området. Allt tyder på att det är Makrocell-segmentet som kommer att expandera först, fortsätter Jean-Jacques. 

Kontinuerlig utveckling och innovation

5G är i förlängningen en samling av lösningar inom datacenter, energi, fiber, koppar och IP. Oerhört få företag har kompetensen att hantera alla dessa aspekter, men Nexans har redan utvecklat produkter som passar de system som dessa nya applikationer bygger på. 

– Som en av Sveriges största kabeltillverkare har vi en lokal bredd likt få andra i branschen, men vi vill alltid utvecklas och bli bättre, inte minst gällande vårt arbete inom 5G. Nästan dagligen hittar vi nya tillämpningar och innovationer som vi testar både internt och i samverkan med våra distributörer och slutkunder. Sedan modifierar och skräddarsyr vi lösningarna baserat på erfarenheter och feedback, för att till sist kunna inkludera dem i vårt erbjudande, säger Oliver Orre Imgård, KAM Sales, Telecom Systems.

Hållbarhet – snarare mindset än enstaka mål

Nexans inställning till sitt hållbarhetsarbete är att det ska vara mer än bara ett affärsmål: Det ska fungera som ett mindset för alla som arbetar med och inom företaget. Med tanke på Nexans framstående marknadsposition har man höga krav på sitt eget hållbarhetsarbete och värnar stort om sina fyra hållbarhetsområden: Products, Partners, People och Planet.

– Några exempel är att vi optimerar våra transporter, kontinuerligt utvecklar leverantörskedjan och att vi tillverkar våra produkter med en livslängd som ofta överlever både byggnader och tjänster. Vi har också en egen återvinningsanläggning och strävar kontinuerligt mot att hitta än mer hållbara lösningar när vi utvecklar både produkter och processer. Det är en väldigt spännande utveckling, avslutar Peter. 

Kontakta Nexans här

Mer från Nexans

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nexans och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?