1515

Thule överträffar förväntningarna

Friluftsbolaget Thule redovisar ett rörelseresultat på 280 miljoner kronor för det första kvartalet 2017.

Börsskärmar på Avanzas kontor.
Börsskärmar på Avanzas kontor.Bild:Jesper Frisk

Ovanstående innehåller inga engångsposter.

Förväntat enligt SME Direkt var ett rörelseresultat på 258 miljoner kronor. Här ingår en engångspost på -2 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.599 miljoner kronor, mot väntade 1.500.

Friluftsproduktbolaget hade ett mycket starkt första kvartal, anser företagets vd Magnus Welander.

"2017 har börjat bra med en försäljningstillväxt om 14 procent (valutajusterat) för vår Outdoor&Bags verksamhet och med en bibehållen god lönsamhet", skriver Thule-chefen i delårsrapporten.

"Region Europe & ROW var återigen en stark motor i vår tillväxt och resultatet var över förväntan med en tillväxt om 17 procent (valutajusterat)", skriver Magnus Welander.

Han uppger sig även vara nöjd med att Region Americas levererade en tillväxt om 7 procent (valutajusterad) i kvartalet, trots en fortsatt allmänt utmanande marknadssituation för återförsäljarledet i USA.

Thule-koncernen redovisade ett rörelseresultat på 280 miljoner kronor för det första kvartalet.

"Vår EBIT förbättrades med 14 procent (valutajusterat) trots stora satsningar på tunga globala lanseringar inom resväskor och multisportvagnar, samt stora investeringar på produktutveckling. Detta visar att vi fortsatt har bra balans mellan lönsamhet och fokus på att driva långsiktig tillväxt", resonerar Magnus Welander.

Under perioden var utvecklingen i den europeiska husbils- och husvagnsmarknaden mycket positiv och Thule-chefen uppger sig vara mycket nöjd med att bolaget klarade av att leverera de snabbt ökande volymerna som både drevs av den heta marknaden och av fortsatt ökade marknadsandelar.

"Vi ser det inte som sannolikt att marknaden kan fortsätta med samma starka utveckling senare under året, men känner oss däremot trygga med att vi kommer fortsätta vinna marknadsandelar med vårt starka produkterbjudande", heter det.

Sport&Cargo Carriers fortsatte utvecklas mycket väl i regionen och den stora lanseringen av en helt ny familj av Thule Chariot multisportvagnar har mottagits bättre än förväntat, uppger Magnus Welander vidare.

"Våra första insteg med Thule Subterra familjen av resväskor för den moderna affärsresenären har mottagits väl i marknaden och de första månadernas försäljning var lovande. Även inom Bags for Electronic Devices fanns ljuspunkter under kvartalet med tillväxt i väskor för dagligt bruk såsom mindre ryggsäckar och datorväskor", fortsätter friluftsbolagschefen.

Thule hade som de flesta företag förväntat sig en viss ökning av råmaterialpriserna i år, jämfört med de relativt fördelaktiga nivåer som rådde under 2016.

"Detta hade vi tagit höjd för i våra priser för 2017. Dock har de senaste månadernas prisökningar på stål och aluminium varit högre än förväntat", skriver Magnus Welander i bolagets delårsrapport.

"Vi anser oss kunna kompensera för detta till stor del tack vare en positiv produktmix och effektiviseringar inom produktions- och distributionsledet", fortsätter Thule-chefen.

Thules bruttomarginal i kvartalet försämrades till 40,0 procent (40,7).

"Bruttomarginalen har försämrats något framför allt på grund av en förändrad produkt- och kundmix inom produktkategorierna samt till en mindre del på grund av stigande råvarukostnader", skriver bolaget i rapporten.


Innehåll från Autolease DNBAnnons

Så skapade it-företaget Advania en grön vagnpark: ”Vi ser enbart fördelar”

Patric Lindman, på Autolease och Magnus Wemby, HR-direktör på Advania.
Patric Lindman, på Autolease och Magnus Wemby, HR-direktör på Advania.

Minskat klimatavtryck och lägre totalkostnad.

För it-företaget Advania har omställningen till en grönare vagnpark, det vill säga fler tjänstebilar med lågt koldioxidutsläpp, bara inneburit fördelar.

– Den här processen driver sig nästan själv. Merparten av våra förare är intresserade av att gå över till en eldriven bil, och de som redan har tagit steget kan inte tänka sig något annat, säger Magnus Wemby, HR-direktör på Advania.

Greenlease – vi gör det enkelt att välja miljövänligt 

It-företaget Advania erbjuder it-tjänster till företag, offentlig verksamhet och myndigheter i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. I Sverige har Advania 700 medarbetare på 14 platser. 

För Advania står hållbarhetsarbetet högt på agendan – såväl ur ett kundperspektiv som sett till den egna verksamheten. Företaget har satsat på att ha både kunskap och verktygen för att kunna ta en roll som strategisk partner för sina kunder och erbjuda kostnadseffektiva, verksamhetsnära och hållbara lösningar över tid. 

– Gällande den egna verksamheten äger vi exempelvis inte de fastigheter vi har kontor i, vilket delvis begränsar vår möjlighet att påverka miljöavtrycket. Däremot är vårt resande ett område där vi har en större möjlighet till påverkan. Vår verksamhet är beroende av att kunna utföra vissa tjänsteleveranser på plats hos våra kunder vilket kräver resor. Och just resor har en stor inverkan på vårt klimatavtryck, berättar Magnus Wemby. 

En successiv omställning

2009 inledde Advania sitt samarbete med Autolease – ett av marknadens ledande billeasingbolag.

– Advania sökte en stabil aktör som är specialist på tjänstebilar och som samtidigt har en bra förståelse för våra behov och därför kan skapa en bättre helhetslösning, både ekonomiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv, berättar Magnus Wemby.

Och det fick Advania genom samarbetet med Autolease. 

Successivt har it-företaget förändrat och förnyat sin vagnpark – från fossildrivna fordon till eldrivna bilar med lägre koldioxidutsläpp, max 60 gram koldioxid per kilometer.

I dag består Advanias vagnpark till 60 procent av laddbara bilar. En tredjedel av dessa är nollutsläppsbilar som drivs enbart av el. 

– Vi har inte forcerat vår omställningsstrategi utan undan för undan fasat ut bensin- och dieselbilar till förmån för mer miljövänliga alternativ, säger Magnus Wemby.

Hur har mottagandet varit bland förarna?

– Enbart positivt. Den här omställningen sker ganska naturligt och intresset för mer miljövänliga alternativ är stort bland våra medarbetare. I nuläget är 88 procent av våra nybeställningar en bil som helt eller delvis drivs av el. Och de förare som redan har tagit steget är mycket nöjda och vill gärna fortsätta köra en bil som helt eller delvis drivs av el.

Lägre totalkostnad per månad

För att ytterligare skynda på utvecklingen erbjuder Advania sina tjänstebilsförare så kallade konceptbilar – mer avancerade elbilar som har en högre inköpskostnad.

Det låter kanske som en dyr affär för företaget, men är det inte.

– Totalkostnaden per månad jämfört med en motsvarande fossildriven bil, allt inkluderat, blir inte högre för föraren. Och även om kostnaden för företaget blir marginellt högre, vinner vi på att våra totala koldioxidutsläpp minskar, berättar Magnus Wemby.

Gemensamma stormöten

Varje kvartal har Advania och Autolease gemensamma avstämningsmöten. Då går man igenom hur aktuell vagnpark ser ut, vad som går att effektivisera och hur behoven ser ut framåt.

– Vi inleder alltid en kunddialog med en grundlig behovsanalys och nulägesgenomgång. Denna process är en självklar bas för hela relationen mellan kund och leverantör. Vi blir tillsammans partners på en ”grön resa”, där vi ständigt föreslår förbättringar och sätter gemensamma mål, berättar Patric Lindman, kundansvarig Advania hos Autolease.

Och hur fungerar samarbetet med Advania?

– Vi har ett väldigt bra samarbete. Vi hörs kontinuerligt. De kommer med frågor och förslag som gör att vi tillsammans utvecklar och förbättrar vårt erbjudande.

Överblick i realtid

Advania har även tillgång till ett webbaserat administrationsverktyg där de i realtid får en blick över sin vagnpark – vem som kör vad, när avtalen löper ut, statistik över kostnader, koldioxidutsläpp med mera. 

Finns det inga nackdelar eller hinder för att ställa om till en grönare vagnpark?

– Inte hinder kanske, men utmaningar. Det är viktigt att samhällets totala elförsörjning säkras samt att infrastrukturen för laddning och räckvidden för bilar som drivs helt eller delvis av el fortsätter att utvecklas. I dag fungerar det bra att köra eldrivet i större städer men för medarbetare ute i landet som kör längre sträckor kan det vara en utmaning, säger Magnus Wemby.

Hur löser ni laddfrågan i stort?

– Vi strävar efter att göra det enkelt för våra förare att ladda sin bil. Främst arbetar vi aktivt för att skapa så många laddpunkter som möjligt i anslutning till våra kontor.  Parallellt utrustas våra förare med laddbrickor för att det också ska vara enkelt att ladda längs vägarna, säger Magnus Wemby. 

– Dessutom har vi samarbete med olika aktörer för laddstolpar för att alla förare enklare ska kunna skaffa och installera laddbox i hemmet, samt för smidigare laddning längs vägarna, inflikar Patric Lindman.

Här kan du enkelt räkna ut och jämföra kostnaden för leasingbilar

Greenlease – vi gör det enkelt att välja miljövänligt 

 

 

Mer från Autolease DNB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Autolease DNB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?