ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

TF: Hög efterfrågan inom svensk teknikindustri

Efterfrågan är fortsatt hög för teknikindustrin i Sverige. Kapacitetsutnyttjandet, behovet av arbetskraft samt orderstocken ligger kvar på hög nivå. 

Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för det tredje kvartalet. 

"Utfallet för resursutnyttjandet, som kapacitetsutnyttjande och behov av arbetskraft, ligger kvar på höga nivåer", säger Mats Kinnwall, Teknikföretagens chefekonom, i en kommentar.

Han noterar att orderingången ökar måttligt och i lite högre omfattning än föregående kvartal. Samtidigt är bilden något mer splittrad än tidigare. 

Den tidigare omfattande ökningen i orderingång för maskinindustrin de närmast tre föregående kvartalen har dämpats. Däremot ökar orderingången i något högre omfattning i transportmedelsindustrin. En minskad orderingång från exportmarknaden för leverantörer till maskinindustrin kvarstår. 

Leverantörer till bygg- och anläggningsindustri rapporterar en dämpad aktivitet samtidigt som orderingången ökar i begränsad omfattning för metallvaruindustrin. 

Trots att Teknikföretagens och andra aktörers barometrar visar utfall som är klart starkare än historiska genomsnitt visar data över industriproduktion och internationella handelsvolymer en alltmer avtagande tillväxttakt. 

"Visserligen är de finansiella förhållandena fortfarande extremt expansiva, men den långa investeringsledda återhämtningen håller på att mogna vilket återspeglas i orderläget för tillverkare av olika slag av maskinutrustning", säger Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen.

Bristen på ingenjörer ökar något medan behovet av yrkesarbetare är oförändrad jämfört med föregående kvartal. 

Drygt hälften av företagen rapporterar fullt kapacitetsutnyttjande och är närmast oförändrat jämfört med andra kvartalet. Sammantaget har resursutnyttjandet varit påfallande stabilt det senaste året.

Undersökningen omfattar 528 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 662 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 80 procent säljs på export.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies