Hoppa till innehållet

Annons

Tessin ökar omsättningen – negativt rörelseresultat

Tessin, som erbjuder en digital plattform för placering och investering i fastigheter, hade en nettoomsättning på 11,1 miljon kronor under tredje kvartalet 2021, en ökning med 27 procent jämfört med motsvarande period i fjol. 

Tillväxten är främst hänförlig till en fortsatt ökning av antalet fastighetslån som förmedlats genom plattformen samt att den genomsnittliga volymen på fastighetslånen ökat.

Det framgår av delårsrapporten.

Rörelseresultatet uppgick till -5,2 miljoner kronor (0,3). Det negativa rörelseresultatet förklaras till stor del av jämförelsestörande poster om cirka 2 miljoner kronor hänförligt till den noteringen bolaget genomförde i maj 2021.

”Bortsett från det ligger resultatutvecklingen i linje med bolagets utvecklingsplan”, skriver bolaget.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,1 miljoner kronor. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september 2021 till 151 miljoner kronor. Likvida medel påverkades primärt av det vinstandelslån som emitterades om 150 miljoner kronor och emitteringen av preferensaktier i dotterbolaget Tessin Capital SPV Holding om 20 miljoner kronor.

Innehåll från BelysningsbranschenAnnons

Vanliga lysrör försvinner – nästan alla fastigheter berörs

Mikael Castanius, vd för Belysningsbranschen.
Mikael Castanius, vd för Belysningsbranschen.

I höst blir det förbjudet att ta in vanligt förekommande ljuskällor, till exempel T5- och T8-lysrör in i EU. Redan nu gäller förbudet kompaktlysrör. Detta beror på en lagstiftning som förbjuder kvicksilver i belysningsprodukter. Därför är det nu hög tid att planera inför omställningen, meddelar Belysningsbranschen. 

Det nya förbudet berör nästan alla befintliga lokaler som kontor, skolor, sjukhus, vård- lokaler, stormarknader, industrier, idrottshallar, med mera. Därför blir det nu viktigt för svenska fastighetsägare att börja planera för utbyte och investeringar, samt inventera behovet. 

– Enligt Belysningsbranschens beräkningar rör det sig om över 17 miljoner armaturer under de kommande fem åren, säger Mikael Castanius, vd för Belysningsbranschen. 

Uppmaning till Sveriges fastighetsägare - Investera nu

Som ett resultat kommer efterfrågan på både LED-lysrör och LED-armaturer vara extra hög. 

– För att klara omställningen är vår uppmaning till Sveriges fastighetsägare: Inventera nu! 

Utfasningen innebär en stor miljövinst både genom att kvicksilvret försvinner, men också genom en stor och märkbar energibesparing, tack vare utbytet till LED. 

Vill du veta mer? Besök Belysningsbranschens hemsida här 

Om Belysningsbranschen

Belysningsbranschen är en huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter. De har som mål att skapa intresse, sprida kunskap och verka för ökad kvalitet på belysning i den offentliga miljön. 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Belysningsbranschen och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera