Annons

Tempest Security ökar både omsättning och resultat

Säkerhetsbolaget Tempest Security ökade nettoomsättningen med 29 procent till 112 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2022 (86,7).

Det framgår av delårsrapporten.

Ebitda-resultatet förbättrades till 7,6 miljoner kronor (4,2). Rörelseresultatet (ebit) blev 4,9 miljoner kronor (1,8).

”Kvartalet kännetecknades även av vidare insatser med att färdigställa den omorganisation som inleddes vid årsskiftet 2021/2022. Vi har stärkt vår förmåga att leverera fortsatt organisk expansion och att säkerställa nya kommersiella samarbeten. Samtidigt har vi fortsatt att utvärdera och arbeta med potentiella nya förvärv”, skriver vd Helena Skarle.

Innehåll från DanoneAnnons

Hållbarhetsengagemanget sätter Danone på kartan

Danone är en av initiativtagarna till en undersökning om attityder till matsvinn i de nordiska länderna. Den visar att svenskar är medvetna om matavfallets miljöpåverkan, men att det finns missförstånd kring livsmedelsmärkningen och att man vet för lite om hur det går att spara pengar genom att slänga mindre mat. 

– Undersökningen är ett bland många exempel på vad vi gör i kampen mot matsvinn. På Da-none jobbar vi parallellt med ekonomiska och sociala mål: hållbarhet finns i vårt DNA, säger Richard Trechman, vd och koncernchef för Danone Nordics & Baltics.

Stora mängder mat går till spillo – under produktion, längs transportkedjorna, på butikshyllorna och i hemmen. Faktum är att så mycket som en tredjedel av all mat slängs. Det förvärrar världssvälten, stjäl från andra värdefulla resurser och bidrar till utsläpp av växthusgaser. 

Danone, ett multinationellt livsmedels- och dryckesföretag med mer än 100 000 anställda och försälj-ning i 120 länder, vill vara med och bidra till en förändring.

Matsvinnet skadar vårt ekosystem och är etiskt och ekonomiskt oacceptabelt. Vi satte redan 2016 upp målet att minska vårt eget matsvinn med 50 procent till 2025. Vi vill ta en aktiv roll i branschen och arbetar därför för att utveckla lösningar som kan minska matsvinnet längs hela värdekedjan. Målet att se till att så mycket mat som möjligt hamnar där den hör hemma – på tallriken och inte i soporna, säger Richard Trechman, VD och koncernchef för Danone Norden & Baltikum.

Som en del i det arbetet har Danone genomfört en stor studie kring matavfall i Norden tillsammans med det danska företaget Too Good To Go. Undersökningen visar att ”spara pengar” är det främsta skälet till att nordiska konsumenter vill minska sitt matsvinn. Här sticker dock Sverige ut som det enda landet där skälet ”minskad miljöpåverkan” rankas högre än ”spara pengar”. Detsamma gäller för del-grupperna ungdomar och kvinnor i hela Norden.

Generellt sett är kvinnor mer engagerade än män i att minska matsvinn i hushållet. 60 procent av kvin-norna i de fyra länderna säger att det är viktigt att vi slänger mindre mat för att minska vår miljöpåver-kan. För männen var siffran 50 procent – en signifikant skillnad, berättar Richard.

Undersökningen visar också att kunskapen om livsmedelsmärkningarna ”bäst före” respektive ”sista förbrukningsdag” är dålig. I Sverige blandar 52 % av konsumenterna ihop dessa märkningar och tror att känsliga livsmedel som kött och fisk märks med en ”bäst före”-märkning. 

Danone har därför börjat använda Too Good To Go:s ”ofta bra efter”-märkning på några av Actimel- och Alpro-produkterna. Vi vill uppmuntra konsumenterna att titta, lukta och smaka innan de slänger en produkt när den har nått slutet av bäst före-datumet – den kan fortfarande vara ätbar, säger Richard Trechman.

För att minska matsvinnet har Danone via sitt varumärke Proviva initierat ett pilotprojekt som går ut på ta fram nya fermenterade drycker av frukt och bär som är skadade och därför annars skulle ha slängts.

I vår produktion återvinner vi också alla rester och produkter som inte längre är ätbara så att de kan användas för biogasproduktion eller som djurfoder. Inom handeln jobbar vi för ökad transparens och en mer skräddarsydd produktion och leverans, vilket bidrar till att minska livsmedelsförlusterna, forts-ätter Richard.

 Övertygelsen om att ett företag utöver sitt ekonomiska ansvar också har ett ansvar för samhälle och miljö är djupt rotat i Danones historia.

Hållbarhet finns i vårt DNA. Redan för 50 år sedan lanserade Danone sitt ”Dual Project”, vilket går ut på att ekonomiska och sociala mål kopplas samman. 

Vår dåvarande vd, som lanserade detta, var verkligen en visionär när man ser det med vår tids glasö-gon!

Richard Techman vill förstås att svenskarna ska känna till Danone för de hälsosamma produkternas skull – varumärkena Proviva, Actimel, Activia, Alpro och Nutricia finns på den svenska marknaden – men också för företagets samhälls- och hållbarhetsengagemanget.

– Vi måste vara ödmjuka och djärva på samma gång när det gäller hållbarhet. Vi är inte perfekta, men vi måste fortsätta på den här vägen, se bortom ekonomisk framgång och integrera sociala och miljö-mässiga mål i vår verksamhet, avslutar han.

Om Danone

Danone är en ledande multi-lokal producent av mat och dryck inom tre hälsobaserade och snabbt väx-ande produktkategorier: mejeri- och växtbaserade livsmedel, vatten och medicinsk nutrition. Danone är det första börsnoterade företaget som har fått statusen ”Entreprise à Mission” i Frankrike och målet är att inom tre år bli ett av de första multinationella företagen att erhålla B Corp-certifieringen™. Da-none har funnits på den svenska marknaden sedan 1999 och är välkänt för sina varumärken som Alpro, ProViva, Actimel, Activia och Danonino. 

Läs mer på www.danone.com 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Danone och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera