ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Teknisk analys: Två köplägen när börsen vänder

Optimismen ökar starkt på Stockholmsbörsen efter en tid med svagare trend, visar en teknisk analys från Investtech.
Två aktier uppvisar särskilt starka signaler.

STOCKHOLMSBÖRSEN
Stockholmsbörsens breda index är tillbaka i en stigande trendkanal på medellång sikt efter att kursen format en botten vid 546 punkter. Under inledningen av veckan passerades också ett tidigare motstånd vid 560 punkter där investerare tidigare ansett att aktierna generellt varit dyra. Att kursen nu befinner sig ovanför denna nivå indikerar att optimismen ökar.

Investtechs kortsiktiga hausseindex – som mäter optimism på marknaden genom att väga andelen aktier som utlöst köpsignaler mot andelen aktier som utlöst säljsignaler från Investtechs analysalgoritmer – ligger på 48 punkter vilket indikerar att det råder jämvikt mellan optimister och pessimister bland kortsiktiga investerare. Indexet har dock stigit 17 punkter på två veckor och optimismen bedöms därmed vara starkt tilltagande.
Sett till årstid befinner sig Stockholmsbörsen i en statistiskt svag period, fram till och med första veckan i oktober då en längre uppgångsperiod inleds.
Insiderhandeln är positiv då köpandelen bland insiders är 81 procent den senaste månaden.
Investtechs rekommendation: Köp.

TEMA: RSI
Optimismen på Stockholmsbörsen tilltar återigen och det kan således vara läge att handla aktier. Det finns dock fler kriterier än kortsiktigt stigande kurser som en aktie bör uppfylla för att för att man skall lägga den i en mer långsiktig portfölj. Särskilt viktigt är det att få en uppfattning om styrkan i uppgången och här har Investtechs forskning visat att RSI gett en god indikation om just detta.

BIOGAIA
Bioteknikbolaget Biogaia har brutit en kortsiktigt fallande trendkanal vilket indikerar att optimismen tilltar. Kursen visar också en stark volymutveckling, då uppgången till 323 kronor skedde på hög volym och den efterföljande reaktionen ned till 298 kronor skedde på låg volym. Stigande RSI-kurva indikerar att styrkan i uppgångarna är hög och att momentum således är positivt.

Stöden vid 298 och 304 kronor indikerar att många investerare anser att aktien är köpvärd på dessa nivåer och det kan begränsa nedsidan. Uppsidan till motståndet vid 323 kronor är stor i förhållande till nedsidan. Sammanfattningsvis uppfyller aktien flera kriterier för fortsatt uppgång.
Investtechs rekommendation: Köp.

ABB
Industrijätten ABB har brutit en fallande trendkanal och passerat tidigare toppar vid cirka 191 kronor vilket öppnar upp för fortsatt uppgång. RSI vände upp redan i mitten av augusti och har visat en stadigt stigande trend sedan dess. Köptrycket är således högt och positiva investerare kan mycket väl fortsätta att driva kursen.

Stödet vid 191 kronor kan begränsa nedsidan, samtidigt som nästa motstånd är vid 217 kronor och dagens kurs kan vara en god ingångskurs med avseende på risk och möjligheter.
Flera insiders har passat på att köpa aktier, vilket indikerar att det också kan finnas fundamentala anledningar till att köpa aktien.
Investtechs rekommendation: Köp.

Catena Media
Även spelmarknadsföringsbolaget Catena Media visade en positiv utveckling i slutet av augusti, men vid nivåer strax över 93 kronor ansåg många investerare att kursen stigit för mycket på kort sikt.

Bottnarna vid cirka 85 kronor indikerar att det finns många investerare som ansett att aktien är köpvärd på denna nivå. När vi ser på RSI-utvecklingen har trenden varit stadigt nedåtgående sedan mitten av augusti. Därmed anses köptrycket vara lågt vilket skvallrar om en stark oro bland investerare vilket ökar risken att kursen istället bryter stödnivån vid 85 kronor.
Investtechs rekommendation: Sälj.

Tyck till