ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Almedalen 2018

Tävlingar en motor för innovation

Stora innovationstävlingar kan vara en katalysator för tekniksprång och öka Sveriges innovationstakt. 

Det slår docent Stefan Fölster, chef på marknadsliberala tankesmedjan Reforminstitutet, fast i en forskningsrapport.

”Det är en underutnyttjad möjlighet för Sverige. Erfarenheterna från andra länder av den här typen av innovationstävlingar är väldigt goda”, säger Stefan Fölster.

På uppdrag av Konkurrensverket har han gått igenom forskningen kring så kallade Grand Challenges, GC, innovationstävlingar med en stor prissumma till den som lyckas med ett på förhand definierat tekniksprång.

”Det verkar som att man får en kraftig hävstång för pengarna jämfört med forskningsanslag och innovationsstöd. Marknadsföringseffekten lockar företag och uppfinnartyper tycker att det är en spännande utmaning”, säger Stefan Fölster.

Att tävlingarna lockar innovatörer utanför den akademiska forskningen är en av de stora fördelarna, enligt Stefan Fölster. Det verkar nämligen inte vara på universitetens campus som innovation föds. 

En genomlysning av 2010 års Gasellvinnare, Di:s årliga pris till snabbväxande företag, som Reforminstitutet har låtit göra, visade till exempel att bara fyra av 696 vinnare byggde sin framgång på en innovation som tagits fram inom högskoleforskning eller på storföretagens forskningsavdelningar. Detta trots att en de flesta hade nått sina framgångar tack vare just en innovativ affärsidé, produkt eller tjänst.

”Det är mycket som talar för att akademisk forskning inte är effektiv och att det finns god anledning för samhället att lägga några ägg i en annan korg”, säger Stefan Fölster.

Enligt Stefan Fölster finns det andra anledningar för Sverige att se över sin innovationsstrategi. Sverige hamnar fortfarande högt på de flesta innovationsrankingar men tappar mark på en rad områden, till exempel sökta patent och andelen av bnp som satsas på forskning och utveckling.

”Enligt OECD ligger vi dessutom bättre till när det gäller input än output, det vill säga att vi fortfarande satsar mycket på innovation men inte får tillbaka så mycket i form av försäljning i högteknologiska företag”, säger Stefan Fölster.

Samtidigt är satsningar på innovation samhällsekonomiskt lönsamt, enligt Stefan Fölster.

”Det samhällsekonomiska värdet av innovation är faktiskt större än det företagsekonomiska”, säger han

Den amerikanska staten har framgångsrik uppmanat myndigheter att investera i Grand Challenge-tävlingar sedan 2000 och även i Storbritannien används det som katalysator för utveckling.

”I Storbritannien har man stora anslag för att ta fram nya antibiotika eftersom det har högt samhällsekonomiskt värde men där betalningsförmågan rent företagsekonomiskt är liten på grund av de korta livslängderna”, säger Stefan Fölster.

Ett exempel på lyckade amerikanska innovationstävlingar är Darpa Grand Challenge som finansierades av amerikanska försvaret och som med en prissumma på 2 miljoner dollar, motsvarande omkring 18 miljoner kronor, syftade till att snabba på utvecklingen av själkörande fordon.

Stanfordprofessorn Sebastian Thrun ledde teamet som vann 2005 års upplaga av tävlingen. Han lämnade sedermera Stanford för att leda Googles avdelning för självkörande bilar. Avdelningen är idag det egna bolaget Waymo som anses ledande inom området.

”Det är talande att alla de stora teknikföretagen i USA både är deltagare och utlysare av innovationstävlingar”, säger Stefan Fölster.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies