Annons

Swedbank: Statens mål är oförenliga – dags att låna mer

Det krävs budgetunderskott på 60-70 miljarder kronor per år för att regeringen inte ska bryta mot det finanspolitiska ramverket. Det skriver Swedbank i en analys.

Foto:Jack Mikrut

Enligt det nya finanspolitiska ramverket ska den offentliga skulden stabiliseras kring 35 procent av BNP. Enligt finansdepartementets prognoser från förra veckan nås denna nivå under innevarande år. Skulden väntas sedan fortsätta nedåt och nå drygt 29 procent 2022.

För att inte bryta mot ramverket krävs betydligt större budgetunderskott än de cirka 25 miljarder kronor som regeringen planerar för. Det skriver Swedbank i en färsk analys.

”För att stabilisera den offentliga skulden vid 35 procent behöver regeringen leverera budgetunderskott på 1,2 procent av BNP, motsvarande 60-70 miljarder kronor, per år framöver”, skriver banken.

Kalkylen bygger på antagandet att nominell BNP, det vill säga ej justerat för inflation, växer med 3 procent per år. Som en jämförelse har nominell BNP de senaste tio åren vuxit med 3,5 procent i genomsnitt. Ett annat antagande är att räntan på statsskulden är minus 0,5 procent, vilket är vad det i dag kostar staten att ta upp nya lån.

Med en lägre nominell tillväxt eller högre räntor krävs mindre budgetunderskott och vice versa. Men rent matematiskt krävs att räntan på statsskulden och den nominella tillväxten är lika stora för att skulden ska vara oförändrad vid en budget i balans. I den extrema lågräntemiljö som råder sedan ett antal år är detta ett osannolikt scenario, även i ett mycket svagt konjunkturläge

”Om vi antar att vi går in i en djup svacka där real BNP stagnerar, men att räntorna trots detta inte sjunker ytterligare kan staten fortfarande gå mot ett underskott på 0,7 procent av BNP, motsvarande 35 miljarder kronor”, skriver Swedbank.

Men det finanspolitiska ramverket har två delar, där skuldankaret bara är den ena. Den andra är att det offentliga sparandet ska vara 0,33 procent av BNP över en konjunkturcykel. 

”Det tycks alltså ha uppstått en inkonsekvens i själva ramverket där överskottsmålet och skuldankaret är oförenliga”, skriver Swedbank, som efterlyser en översyn av ramverket snarast möjligt.

Innehåll från SileonAnnons

Banker behöver växla upp tempot när BNPL-marknaden växer

I takt med konsumenternas ökande efterfrågan på flexibla betaltjänster växer marknaden för Buy Now Pay Later (BNPL) snabbt runt om i världen. Samtidigt är det många banker som halkar efter i utvecklingen och riskerar att tappa marknadsandelar om de inte agerar fort.

– Vi ser att bolag som kan erbjuda BNPL-tjänster växer och tar marknadsandelar från retailbankernas kaka där konsumentkredit är en viktig del av verksamheten. Det här gör att alla internationella banker, inklusive de svenska, nu måste börja agera på konsumenternas förändrade köpbeteenden och efterfrågan, och också börja erbjuda BNPL-tjänster, menar David Larsson, vd på Sileon.  

Det pågår ett tydligt skifte på betal- och kreditmarknaden där de yngre generationerna styr efterfrågan på den digitala och flexibla upplevelsen som BNPL-lösningar tillför. Enligt en rapport från Insider Intelligence i februari 2022 väntas marknaden för BNPL-tjänster nå ett transaktionsvärde på 680 miljarder dollar globalt redan år 2025*. Det innebär en fördubbling av den marknadsstorlek man prognostiserade för några år sedan. För att hänga med i trenden bör man dock agera snabbt, något som kan vara utmanande för banker.

– Svårigheterna för bankerna är att möta den här utvecklingen själva, då många av dem sitter fast i gammal, komplex infrastruktur. Det gör att det krävs stora resurser och tunga IT-investeringar för bankerna om de själva internt ska bygga upp en BNPL-plattform, säger David Larsson. 

Kort ”time to market”

Svenska Sileon, som verkar på den internationella marknaden, erbjuder sina kunder en flexibel och innovativ BNPL-plattform. Genom plattformen kan banker få tillgång till en fullt skalbar BNPL-funktionalitet i egen regi. 

– En BNPL-tjänst måste vara flexibel och det måste gå snabbt att få ut erbjudandet till marknaden. Med vår modulära SaaS-lösning kan bankerna lansera sitt BNPL-erbjudande på endast några veckor. Vår tjänst är enkel att använda, fullt skalbar och går att anpassa med olika erbjudanden till olika kundgrupper på olika marknader och i olika länder, förklarar David Larsson. 

Till skillnad från att bygga en BNPL-plattform internt, blir det oftast betydligt snabbare, enklare och billigare för banker att använda Sileons SaaS-lösning. Då BNPL-tjänsten är fullständigt modulär kan Sileons kunder välja om de vill använda delar av den för att utöka sitt eget betalerbjudande eller satsa på en helhetslösning.

– Vi är ganska ensamma om det här erbjudandet på marknaden. Väljer man Sileon får man även en framtidssäkring på köpet, då vi ligger i framkant och ständigt utvecklar tjänsten för att hela tiden möta konsumenternas ständigt föränderliga behov. Våra kunder kan känna sig trygga i att det är det här vi kan och som vi alla verkligen brinner för, avslutar David Larsson.  

Om Sileon

Sileon är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ SaaS-baserad Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet till banker, långivare och fintechs. Med Sileons modulära SaaS-lösning får kunder snabbt tillgång till en skalbar, kostnadseffektiv och API-baserad BNPL plattform – i egen regi.

Läs mer här 

*Statistik från Insider Intelligence, publicerad 3 februari 2022

 

Mer från Sileon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sileon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera