Swedbank drar ned årets tillväxtprognos

Swedbanks konjunkturbedömare märker av den tröga bostadsmarknaden i storstäderna in på bara skinnet: banken tror nu att BNP ökar med 2,4 procent i år, mot 2,7 procent enligt prognosen i augusti.

Hösten har präglats av skakig börs och oro kring handelspolitik, brexit och Italien. I Sverige märks en avmattning efter flera år med hög tillväxt. 

Det skriver Swedbank SWED A -0,48% Dagens utveckling i en konjunkturprognos på torsdagen.

Sveriges BNP väntas öka med 2,4 procent i år, 1,8 procent nästa år och 1,8 procent 2020. I föregående prognos, i augusti, räknade Swedbank med en tillväxt på 2,7 procent 2018, 1,9 procent 2019 och 1,8 procent 2020.

I Sverige har bostadspriserna stabiliserats i landet som helhet, men marknaden för nybyggda lägenheter i storstadsområdena är trög. Det gör att investeringarna i bostadssektorn kommer att minska under de närmaste åren. 

Dessutom dämpas tillväxten av att ökningstakten i hushållens konsumtion avtar något på grund av inflationens effekt på reallönerna och att Riksbanken förväntas höja sin styrränta med 25 räntepunkter i december. 

Räntehöjningarna kommer att göras långsamt då Riksbanken vill gå försiktigt fram, och hushållen har överlag en god beredskap för högre räntor. Den ökande skuldsättningen har dock lett till att fler hushåll är räntekänsliga, i synnerhet förstagångsköpare i storstadsområden och pensionärer med bolån och låga pensioner. 

Samtidigt kommer den betydande befolkningsökningen, stora offentliga investeringar och starka statsfinanser att ge stöd åt tillväxten.

Swedbank noterar att de flesta större ekonomier har haft en fortsatt god tillväxt, men den politiska utvecklingen reser frågetecken kring hur hållbar tillväxten är och om nästa lågkonjunktur närmar sig. 

Huvudscenariot är att den globala tillväxten mattas av under de närmaste åren men ändå förblir god. 

Frågan är hur centralbanker och regeringar kan motverka en lågkonjunktur när styrräntorna redan är låga, budgetunderskotten stora och statsskulderna ligger på höga nivåer. 

Swedbank ser ändå fortsatta verktyg för att motverka en ny lågkonjunktur. 

För det första, vilka typer av åtgärder som är lämpliga beror först och främst på vad som orsakat lågkonjunkturen. Nästa kris kan orsakas av ett upptrappat handelskrig, en kraftig börskorrigering eller till och med av finansiell instabilitet som beror på klimatförändringar.  

För det andra, att räntorna är låga betyder förvisso att centralbankerna inte har samma manöverutrymme som tidigare, men det betyder inte att det inte finns något att göra. De flesta tillväxtmarknader har utrymme för räntesänkningar, och även Federal Reserve och ECB har åtgärder att ta till. De nordiska länderna har också goda förutsättningar att använda finanspolitiska stimulanser.

För det tredje är en kris ofta ett bra tillfälle att genomföra välbehövliga strukturreformer som annars kan vara svåra att få igenom i de nationella parlamenten. Till exempel har Spanien och Portugal gynnats av reformer efter finanskrisen, skriver Swedbank. 

Swedbankprognoser                 2018       2019

==============================================================

BNP                                            2,4%       1,8%

Arbetslöshet                              6,4%       6,5%

KPIF                                            2,2%       2,1%

==============================================================


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?