Hoppa till innehållet

Annons

Sveriges bästa mobilitetsstäder 2023: Haninge

MOBILITETSRANKNING ”Smarta Resval” heter ett projekt som syftar till att främja hållbar mobilitet i Haninge kommun. Första målet är att få alla kommunens resor och transporter inom sina verksamheter fossilfria till år 2025, därefter att alla transporter och resor i Haninge är fossilfria till 2030.

 

”Vi har tagit fram ett dokument som tydliggör vilka åtgärder som ingår för att konkretisera hur vi ska uppnå målen”, säger Louise Ragnå, trafikplanerare.

Ihop med kollegan Regina Lindberg har hon även gjort det enklare för kollegerna på kommunens arbetsplatser att ansluta sig till Cykelfrämjandets plattform, Cykelvänligast, där cyklingen uppmuntras med tävlingar, inspirationsseminarium och årliga cykelutmaningar.

”Det finns olika nivåer man kan nå för att underlätta för de anställda som cyklar, exempelvis att se till att det finns ett omklädningsrum för att göra arbetsplatsen mer cykelvänlig”, säger Regina Lindberg.

Kopplat till Smarta Resval jobbar Haninge kommun med att sätta upp fler laddstolpar på personalparkeringen till kommunen och byta till förnybart bränsle i kommunens fordon. Men för de anställda som inte måste ta bilen i tjänsten finns andra alternativ

”Det går att låna kollektivtrafikkort i tjänsten och vi jobbar med ett rutt-optimeringssystem för hemtjänsten för att korta ned turerna. Vi försöker ha en bredd av åtgärder för att nå dit vi vill”, säger Louise Ragnå.

Kommunens geografiska läge gör att många kör bil. Haninge ligger en bit utanför Stockholm. Det finns flera statliga vägar som saknar gång- och cykelleder, men där underlaget kanske inte är så stort.

”Vi samverkar med Trafikverket men det kan vara lite svårt att få gehör” säger Regina Lindberg.

Haninge är en del av en större region med stort underlag för kollektivtrafik med bland annat pendeltåg. Det är också områdena runt stationslägena där det satsas mest. Samtidigt har Haninge både blandad bebyggelse, skärgård och många enskilda vägar.

”Vi har en cykelplan som vi utgår från som bland annat pekar ut de stora regionala cykelstråken. I åtgärder som är mer riktade till invånarna förbättrar vi standarden på cykelvägar med bättre belysning och trafiksäkrare passager”, säger Louise Ragnå.

Kommunen jobbar också med säkra skolvägar för att få fler elever att gå eller cykla till skolan och lockar med cykelskolor, cykelservice och bilfri vecka. 

I anslutning till ett regionalt cykelstråk ska kommunen anlägga en cykelservicestation med upphängningsanordning för cyklar, tillgång till verktyg, luftpump och vattenslang som ska invigas i juni.

Louise Ragnå och Regina Lindberg, trafikplanerare i Haninge Kommun.
Louise Ragnå och Regina Lindberg, trafikplanerare i Haninge Kommun.
Innehåll från Luleå Tekniska UniversitetAnnons

Nytt forskningssamarbete om grönt stål

Mikael Larsson, forskare på Swerim och Jens Hardell, professor inom maskinelement vid Luleå tekniska universitet.
Mikael Larsson, forskare på Swerim och Jens Hardell, professor inom maskinelement vid Luleå tekniska universitet.

Luleå tekniska universitet, Swerim och SSAB samarbetar i Sveriges hittills största forskningssamarbete för fossilfri avancerad ståltillverkning och produktion. Med en satsning på 46 miljoner kronor ska den gröna omställningen och svensk stålindustris nollutsläppsmål nås snabbare.

Att minska koldioxidutsläppen och arbeta för en grön omställning är högaktuellt och en viktig prioritering för svensk industri. När Luleå tekniska universitet, Swerim och SSAB nu slår sig samman i forskningssamarbetet FINAST, blickar de mot framtiden med höga förväntningar.

– Det är ett väldigt roligt och spännande initiativ att jobba med. Intresset från industrin är mycket stort, och det visar att de är villiga att satsa i den här riktningen. Som institut har vi målet att skapa industrinytta och stötta industrin i att komma framåt, säger Mikael Larsson, forskare på Swerim.

Forskningssatningens två huvuddelar

Forskningssatsningen omfattar två huvudsakliga delar, där den första handlar om fossilfria stålets egenskaper och prestanda, medan den andra fokuserar på fossilfri ståltillverkning med användning av vätgas och biobaserade råmaterial.

– Vi skapar förutsättningar för att bygga kompetens hos individer som sen kan bli de resurser som industrin behöver för den gröna omställningen. Ingenjörer och specialister med kompetens inom området kommer att vara avgörande för att nå klimatmålen, säger Jens Hardell, professor inom maskinelement vid Luleå tekniska universitet och projektledare för forskningssamarbetet. 

Läs mer om projektet FINAST här 

Bidra till klimatneutral och resurseffektiv framställning och användning av stål 

Samarbetet mellan Luleå tekniska universitet och Swerim innebär att ett 20-tal forskare inom 7 olika forskningsämnen medverkar, och att ett 10-tal doktorandtjänster etableras för att säkra framtida spetskompetens inom området. Flera specialister och sakkunniga från SSAB kommer att engagera sig i de olika forskningsprojekten.

Målet med projektet är att bidra till klimatneutral och resurseffektiv stålframställning och stålanvändning, något som både Jens Hardell och Mikael Larsson är entusiastiska över. 

– Genom industrinära forskning och samverkan med stålindustrin och omgivande samhälle, kommer vi att bidra med kunskap, verktyg och kompetensförsörjning för att möta behoven i den pågående gröna omställningen, avslutar de gemensamt.

Läs mer om projektet FINAST här 

Om projektet FINAST:
Projektet FINAST, Forskning och Innovation i Norrbotten för Avancerad grön Stålframställning och Tillverkning, är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som finansieras av EU Fonden för rättvis omställning och Tillväxtverket.

 

Mer från Luleå Tekniska Universitet

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera