1515
Annons

Sverige använder covidläkemedel trots avrådan

Sverige fortsätter att köpa in och använda det omtalade covidläkemedlet remdesivir, trots avrådan från WHO att göra just detta.

”Vi tror att det fortfarande finns en plats för remdesivir”, säger Charlotta Bergquist vid Läkemedelsverket.

Foto:Gilead Sciences

I somras godkändes läkemedlet i EU efter att bland annat svenska Läkemedelsverket utvärderat preparatet på, vad myndigheten själv skriver, ”exceptionellt kort tid”.

I november gick däremot Världshälsoorganisationen (WHO) ut med en avrådan från att använda remdesivir mot covid-19 överhuvudtaget, efter att ha slagit fast att läkemedlet inte har effekt på dödligheten.

Sveriges hållning är dock oförändrad. Studierna som Läkemedelsverket har tittat på fokuserar på andra perspektiv.

”WHO har bara tittat på dödlighet som är ett ganska grovt mått”, säger Charlotta Bergquist, gruppchef och vaccinkoordinator vid Läkemedelsverket.

Att remdesivir inte har bevisad effekt på dödligheten stämmer, menar Bergquist, men läkemedlet har bevisad effekt på vårdtiden för en specifik patientgrupp. Covidpatienter, som är i ett tidigt skede i sjukdomen och som får syrgastillskott, kan åka hem från sjukhus flera dagar tidigare om de får remdesivir. Detta har inte WHO tagit i beaktande i sin studie, trots att resultaten är grunden för EU:s godkännande.

Därför menar Läkemedelsverket att remdesivir också fortsättningsvis kan användas för den specifika patientgruppen, även om det avviker från WHO:s hållning.

”Det som är godkänt står vi för”, säger Charlotta Bergquist.

TT: Är det inte konstigt om WHO inte tagit ert perspektiv i beaktande?

”Det är svårt för mig att kommentera.”

Myndigheten får medhåll från Svenska infektionsläkarföreningen som har tagit fram ett nationellt vårdprogram över hur vården ska behandla covid-19. I vårdprogrammet rekommenderas remdesivir för dem som är i ett tidigt skede av sjukdomen och som också får syrgastillskott.

Inom kort kommer en uppdaterad version och den rekommenderade användningen av remdesivir kommer i stort sett vara densamma, berättar ordförande Lars-Magnus Andersson som också är verksamhetschef för infektionskliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

”Men det används förhållandevis lite och när enstaka patienter uppfyller de kriterier där vi tror att det kan göra skillnad”, säger han.

Den svenska tillgången av läkemedlet räcker för dem som behöver för tillfället, enligt Socialstyrelsen. Sverige fick tidigare i år en donation med ett hemligt antal doser från tillverkaren Gilead Sciences samt doser som EU-kommissionen köpt på sig. Socialstyrelsen har själv också köpt totalt 8.500 doser, för cirka 1.400 patienter, som sålts vidare till sjukvården.

”Vi kommer att köpa in det så länge vi ser att det finns ett behov”, säger Marie State, chef över Socialstyrelsens läkemedelskansli.

Nya besked: Unga behöver inte covidvaccineras

Friska barn mellan 12 och 17 år behöver inte längre vaccinera sig mot covid-19. Eftersom de sällan blir svårt sjuka av sjukdomen finns inte längre någon anledning, enligt Folkhälsomyndighetens nya besked.

Foto:PETTER ARVIDSON

Hittills har barn i åldrarna 12 till 17 år rekommenderats att ta två doser vaccin mot covid-19.

Men för grundfriska barn kan numera det nya coronaviruset betraktas som ett vanligt luftvägsvirus, bedömer Folkhälsomyndigheten och Svenska Barnläkarföreningen.

Därför tar myndigheten bort den allmänna rekommendationen att i övrigt friska barn i åldersgruppen ska vaccinera sig. 

Vårdbehovet till följd av covid-19 har varit lågt bland barn och unga under pandemin, och dessutom minskat sedan omikronvarianten av viruset började sprida sig, konstaterar myndigheten.

”Vi ser nu sammantaget att vaccinationerna inte tillför så mycket i den här gruppen när det gäller att minska risken för allvarlig sjukdom”, säger Sören Andersson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Frågan är om det, med facit i hand, var onödigt från början att vaccinera barn och unga ner till tolv års ålder? Sören Andersson anser inte det.

”Det handlar om att vi haft olika lägen i pandemin med olika virusvarianter. Tidigare visste vi mindre om vaccinerna och konsekvenserna av infektionen. Nu har vi lärt oss mer och sett att vaccinationerna inte tillför så mycket i de här åldrarna”, säger han. 

Beslutet gäller från och med den 1 november. Därefter ska vaccinationen endast erbjudas till barn som har en ökad känslighet för covid-19, skriver Folkhälsomyndigheten.

Kommer barn mellan 12 och 17 som vill vaccinera sig fortfarande kunna göra det efter den 31 oktober?
”Det är något vi ser över nu och behöver återkomma om innan november”, säger Sören Andersson.

Beslutet att slopa vaccinrekommendationen för unga kan dock komma att ändras ifall läget förvärras, till exempel om det dyker upp farligare virusvarianter.

”Skulle det inträffa så måste vi vara beredda att ompröva beslutet”, säger Sören Andersson.

De barn och unga som fortfarande rekommenderas att vaccinera sig är grupper som bedöms vara mer känsliga för luftvägsinfektioner generellt, eller har påtagligt nedsatt immunförsvar. Vilka grupper det gäller specificeras närmare av Svenska Barnläkarföreningen.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera