1515
Annons

Svenskt flyg spås kraftigt lyft – krav på besked om Arlanda: ”Avgörande”

Det svenska flygresandet spås växa med 38 procent under de närmaste 20 åren, enligt flygbranschens lobbyorganisation IATA.

Prognosen understryker vikten av att regeringen och näringslivet tar krafttag kring utvecklingen av Arlanda, säger Stockholms Handelskammare till Di och sätter blåslampa på regeringen om en utlovad ”färdplan” för flygplatsen.

Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms Handelskammare kräver besked av regeringen om Arlanda flygplats.
Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms Handelskammare kräver besked av regeringen om Arlanda flygplats.Foto:Maria Agrell/TT

I en färsk rapport från IATA till Stockholms Handelskammare (”IATA messages for Stockholm Chamber of Commerce”), beskrivs flyget som en central drivkraft och tillväxtmotor för Sverige. För år 2017 kopplar IATA 191.000 arbetstillfällen till flygresandet, och bidraget till BNP beräknas uppgå till 19,2 miljarder dollar (186 miljarder kronor) eller 3,7 procent av BNP (se detaljer i faktaruta nedan).

Vidare: enligt en prognos baserad på IATA-statistik från i höstas beräknas den svenska flygbranschen (”air transport market”) växa med 38 procent under nästkommande 20 år (motsvarande en årlig tillväxt på 1,6 procent). Det skulle innebära ett BNP-bidrag på 26,5 miljarder dollar 2037, och omkring 209.900 arbetstillfällen.

Stockholms Handelskammare, som verkar för Stockholmsregionens konkurrenskraft och tillväxt, är sedan länge förespråkare för goda flygförbindelser till och från huvudstaden. Den färska rapporten tas till intäkt för att krafttag i frågan nu måste tas, efter att det 2017 av regeringen inrättade ”Arlandarådets” rapport tycks ha hamnat i malpåse.

”Flyget bidrar till otroligt många jobb och genererar tillväxt i svensk ekonomi. Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och Arlanda är helt avgörande för att vi ska kunna möta en vikande konjunktur med bibehållen och förbättrad konkurrenskraft. Det är dags att regeringen tillsammans med näringslivet tar krafttag kring hur vi ska utveckla Arlanda för framtiden. Det är viktigt för hela Sverige”, kommenterar handelskammarens vd Andreas Hatzigeorgiou den färska rapporten för Di.

Arlandarådets uppdrag är enligt ett faktablad (pdf) från 2017 att ta fram en ”färdplan” för Arlanda senast i slutet av 2018, något som kostat cirka 6 miljoner kronor (se faktaruta nedan). Någon sådan har dock inte presenterats – i maj gavs vaga besked till tidningen Altinget – men Andreas Hatzigeorgiou efterlyser det:

”Nu har vi en rad olika händelser som gör att Arlandarådets rapport eller slutprodukt i vilken form det nu blir måste släppas. Regeringen måste vara tydlig med vad man vill med Arlanda, inte minst nu när finansministern konstaterar att svensk tillväxt mattas av, något vår två veckor gamla konjunkturrapport för Stockholm också ger uttryck för. Vi har, givet flygets stora bidrag till ekonomin, inte råd att lägga en våt filt över diskussionen om Arlandas framtid.”

Bland handelskammarens ståndpunkter kring Arlanda finns vikten av direktlinjer inom Sverige, förklarar vd:n, eftersom de är viktiga för svensk konkurrenskraft gentemot andra länder.

”Men Arlandarådets slutsatser borde vara startskottet för en strategiskt viktig diskussion.”

Anser handelskammaren att man bör flyga mer?
”Nej, men det viktiga är att de reformer som görs inte baseras på symbolpolitik som till och med kan öka utsläppen, som till exempel flygskatten: den kan leda till nedlagda direktlinjer som gör att de transporter som ändå måste ske blir mer skadligt för klimatet. Vill man sänka flygets miljöpåverkan ska man använda effektiva metoder, till exempel ett högre inslag av biobränsle.”

Di har utan framgång sökt den regeringstjänsteman som enligt en odaterad pdf-presentation om Arlandarådet är kanslichef där. Karin Boman Röding, pressekreterare till rådets ordförande, infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), lämnar följande skriftliga kommentar på söndagen:

”Arlandarådet har varit ett rådgivande organ till regeringen och har i sitt arbete löpande lämnat sina råd och rekommendationer till regeringen avseende utvecklingen av Arlanda flygplats. Arlandarådet har inte lämnat någon slutrapport. Frågan hanteras inom rk [regeringskansliet, red anm].”

Ombedd att utveckla hur frågan hanteras och om det finns någon tidplan för när något slags slutprodukt ska presenteras skriver Karin Boman Röding ”Att frågan hanteras betyder att den bereds inom rk. Det finns inget nytt att säga för närvarande.”

I juni i år ifrågasatte Andreas Hatzigeorgious vd-företrädare på Stockholms Handelskammare, Maria Rankka, i Svenska Dagbladet att rådet, där hon själv var ledamot, inte fick lägga fram sin rapport.

Billigare att köra elbil – trots högt elpris

Trots höga elpriser är det fortfarande billigare att köra elbil än bensin- och dieselbilar.

”Men det är klart, fortsätter elpriserna att öka kraftigt resten av året, så minskar de här skillnaderna”, säger Sofia Linder, chefsekonom på branschorganisationen Mobility Sweden.

Elbilar, som ofta har ett dyrare inköpspris än motsvarande som drivs på bensin och diesel, har kunnat locka med billigare milkostnad. Och det gäller fortfarande, trots att elpriserna har gått upp.

”Ser man på helåret och drivmedelskostnaden att köra en bil så är det fortsatt en stor fördel för elbilen”, säger Sofia Linder.

Priset på el varierar kraftigt mellan de fyra elprisområdena som Sverige är indelat i, och är dyrast i södra Sverige. Därför är det främst där som prisskillnaderna mellan att köra en elbil och bensin- eller dieselbil vid vissa tillfällen skulle kunna jämnas ut.

”Beroende på hur både bensin- och dieselpriset och hur elpriset utvecklas de kommande månaderna, så kan det för en enskild månad bli så att driftkostnaderna är i nivå med varandra eller att elbilen skulle kunna vara dyrare att köra”, säger Sofia Linder.

Om man räknar på att en bensinbil i snitt kommer en mil på 0,73 liter, var milkostnaden i augusti omkring 14:40 kronor. Om man jämför med att en elbil i snitt drar 2 kilowattimmar på en mil, behöver kilowattpriset vara runt 7:20 kronor för att milkostnaden ska vara lika hög som för bensinbilen. 

Bilköparna verkar inte ha skrämts bort av de höga elpriserna. Antalet nyregistrerade elbilar i augusti tyder på att intresset för att skaffa elbil fortsätter att öka.

”Det är ju fortfarande så att alternativen som de flesta har, alltså bensin och diesel, också är relativt dyra nu”, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på konsumentorganisationen M Sverige.

Men det finns också andra orosmoment kring elen som kan få bilköpare att fundera en extra sväng kring hur det skulle fungera med en elbil. En sådan fundering är om elen rent generellt kommer att räcka i och med att allt mer el behövs, enligt Carl-Erik Stjernvall.

”Där tror jag väl att det är en bild som kanske inte når tillräckligt många, just att vi har ett rätt stort överskott, och exporterar mycket el”, säger han.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera