Hoppa till innehållet

Annons

Svenska kapitaljättar i ny allians – ska förändra hela marknaden

Folksam, AMF och Alecta hör till de svenska kapitalförvaltare som tillsammans med aktörer som Allianz, Calpers och Zurish lovar att ställa om sina portföljer i linje med 1,5-gradersmålet. Den nya alliansens förvaltade kapital uppgår i dag till 2.400 miljarder dollar. Men målet är inte bara att ändra den egna förvaltningen – utan att ändra hela marknaden

Foto:TT/Colourbox.

 

Ska planeten ha en chans att undvika de allra allvarligaste klimateffekterna måste världens finansiella kapital ställas om i rask takt. Åtskilliga initiativ har tagits, men inför det stora klimatmöte som António Guterres kallat till i New York samlar sig nu några av världens största kapitalförvaltare för att med stöd av FN öka takten. 

Ambitionen är att kapitalet ska bidra till nettonoll i utsläpp av växthusgaser till år 2050. För att realisera det åtagandet ska ett omfattande arbete med mätmetoder, påverkansstrategier och redovisning göras de närmaste åren. 

Och det handlar inte bara om att ställa om den egna portföljen – utan om att faktiskt förvissa sig om att de åtgärder som vidtas också får effekt. 

”Det är inte så att vi primärt ska sälja av vårt innehav. Det handlar om förändringar av växthusgasutsläpp i den globala ekonomin. Vi ska engagera oss i målsättningen som ligger i linje med 1,5-gradersmålet”, säger Michael Kjeller, Folksams chef för kapitalförvaltning och hållbarhet. 

Folksam är en av fem initiativtagare. Tillsammans med Caisse des Dépots, CDPQ, Allianz och Pension Danmark beslutade man i början av året att sjösätta en allians – som backades upp av FN:s Miljöprograms Finansinitiativ, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, Världsnaturfonden och initiativet Mission 2020. 

En detaljerad plan för hur arbetet ska gå till håller på att tas fram. När FN:s medlemsländer vart femte år rapporterar hur man lyckas med sina utsläppsminskningar, är tanken att kapitalförvaltarna ska göra detsamma. 

I dag saknas ofta både metoder och nyckeldata, men man vill trots det inte ”återuppfinna för många hjul”. Science Based Targets initiative, Climate Action 100+ och nya ISO-standarden för redovisning hör till det man backar upp.

”Tanken är att använda de redskap som finns i dag och vidareutveckla det som krävs”, säger Magnus Emfel från WWF som varit med vid uppstarten. 

Redan före lansering har ytterligare åtta kapitalförvaltare anslutit. Från Sverige finns AMF, Alecta samt Nordea Liv och Pension, internationellt har Calpers, Storebrand, Swiss Re och Zurish tillkommit. 

Tillsammans förvaltar aktörerna 2.400 miljarder dollar, vilket man menar motsvarar omkring ett par procent av den totala kapitalmarknaden. 

”Det är en väldigt stor summa pengar. Och det är bara början, vi räknar med att fler ansluter sig när alliansen presenteras”, säger Magnus Emfel. 

Det finns väldigt många liknande initiativ. Vad gör det här unikt?
”Frågan är berättigad, för det finns många initiativ. Men av alla som finns så är det detta som FN uppmärksammar när alliansen presenteras vid klimatmötets öppningsplenum. Vår allians samlar kapitalägare i ett gemensamt tydligt mål där vi kommer att arbeta tillsammans med UNEP-FI och PRI samt ha med WWF som strategisk partner. Det tycker vi är unikt”, säger Michael Kjeller.

Michael Sabia, vd för CDPQ, säger i en kommentar att ”The Net-Zero Alliance” är ett erkännande av det ansvar som institutionella investerare tillsammans måste ta vid övergången till en fossilfri värld. 

Innehåll från Danske BankAnnons

Klimatomställning för fastigheter: Agera i tid för ökad möjlighet till finansiering

Sara Lindahl och Gustav Runeberg Schultz är hållbarhetsspecialister på Danske Bank.
Sara Lindahl och Gustav Runeberg Schultz är hållbarhetsspecialister på Danske Bank.Foto:Rickard L Eriksson

Fastighetssektorn står för cirka 40 procent av Sveriges totala energiförbrukning. Av både hållbarhets- och kostnadsskäl är det läge att se över fastigheternas energiprestanda.

Prata med Danske Bank om ditt företags utmaningar och möjligheter

Det finns tre viktiga anledningar för företag att utreda möjligheterna att sänka sin energianvändning.

 Energikostnaderna väntas sannolikt vara fortsatt volatila och därmed svåra att förutse och det kan innebära en stor utgiftspost för fastighetsägare. 

 EU:s kommande regleringar kan tvinga fastighetsägare till energieffektiviseringar på fastigheter med låga energiklasser.

 En tredje viktig anledning till att börja investera i energieffektiviseringar är att kraven på hållbarhetsrapportering blir allt mer omfattande. Storföretag har börjat rapportera sitt eget klimatavtryck, men inom kort behöver dessa bolag även se över klimatavtrycket från sin värdekedja. Då ökar förväntningarna på underleverantörer att kunna agera klimatsmart och rapportera sitt klimatavtryck på ett transparent sätt.

– Att investera i energibesparande åtgärder kan vara en bra investering för flera fastighetsbolag. Förutom att säkerställa att man inte är lika känslig för höga elpriser så säkerställer man att fastighetsbeståndet klarar kommande EU-krav och genom sitt minskade klimatavtryck kan man även uppnå konkurrensfördelar, säger Gustav Runeberg Schultz som är hållbarhetsspecialist på Danske Bank.

Eftersom energibesparande åtgärder kan ta lång tid att implementera är det bra att starta projekten innan hårdare krav från EU träder i kraft.  Exempel på projekt kan vara att tilläggsisolera eller energioptimera fastigheten och att ta vara på spillenergi, för en kostnadseffektiv drift. 

Danske Banks hållbarhetsspecialister pratar varje dag med kunder som aktivt väljer att investera i energibesparande åtgärder.  

– Mitt första råd är att prata med oss på banken. Vänta inte. Vi kan ge konkreta råd kring både kort- och långsiktiga finansieringslösningar för projekt, som kan minska företagets energiförbrukning och som bidrar till en hållbar omställning, säger Sara Lindahl som även hon är specialist på hållbara finansieringslösningar på Danske Bank. 

Gröna lån till hållbara projekt

En attraktiv finansieringslösning är gröna lån – företagslån öronmärkta till att finansiera omställningen till ett fossilfritt och mer långsiktigt hållbart samhälle. De gröna lånen har oftast en förmånlig ränta jämfört med andra företagslån. 

— Det är viktigt att känna till att ett flertal banker ser över klimatavtrycket från sin låneportfölj. Genom att förstå sina fastigheters klimatavtryck och investera i förbättrad energiprestanda kan företagen öka möjligheten  till finansiering över tid, säger Gustav Runeberg Schultz.

 

Mer från Danske Bank

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Danske Bank och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera