Svenska jätteskärmen intar världens klassrum

NORRKÖPING. Från digitalt hjälpmedel i klassrummen till barnvakt i offentliga miljöer. 

Med sina interaktiva 32-tumsbord ställer östgötska Manico nu in siktet på världen – med den svenska läromodellen som föregångsexempel.

Manico har sedan starten levererat pekbord med inbyggd interaktiv touchteknik. ”Men från och med 2019 storsatsar vi på utlandet”, säger vd:n Carl Lindgren.
Manico har sedan starten levererat pekbord med inbyggd interaktiv touchteknik. ”Men från och med 2019 storsatsar vi på utlandet”, säger vd:n Carl Lindgren.Foto:Henrik Lenngren

Skärmen är 2000-talets ­griffeltavla i skolan. När ­Skolverket ifjol publicerade en stor läsarenkät visade det sig att nio av tio lärare anser att digital teknik och digitala verktyg är betydelsefulla pedagogiska hjälpmedel. Men enligt Carl Lindgren, vd för Manico, finns det saker att jobba med.

”Svensk skola lyfts fram som ett föregångsexempel, fast sanningen är att vi släpar efter på teknikfronten. Det är helt andra beslutsprocesser utomlands. Där anammas tekniken mycket snabbare.”

Manico utvecklar, tillverkar och säljer pekbord med en inbyggd interaktiv touchteknik. I många år har fokus varit på förskolor och skolor från Ystad till Haparanda.

”Vi tar standardkomponenter och sätter ihop dem till en gigantisk surfplatta i bordformat”, berättar Carl Lindgren.

Sedan drygt ett år tillbaka är siktet inställt på internationell expansion. Med hjälp av distributörer i hela Norden, Kina, Israel, Japan och Indien har Manico bland annat sålt sina produkter till Finlands största friskolekoncern samt till skolor i Indien och Latinamerika.

”Inom kort börjar vi dessutom leverera våra bord och utbildningsappar till Japan. 2019 omsatte vi lika mycket i Sverige som utomlands, men fördelningen kommer snarare vara 20/80 i år”, säger Carl Lindgren.

Från börjanvar tanken att nischa sig på en ren skolprodukt, men i dag har konceptet spridit sig till den offentliga miljön. Gallerior, restauranger, bibliotek och museer i spridda delar av världen är stora kundkategorier.

”Vi vill att barnen ska lära sig oavsett om det sker i ett köpcentrum, ett väntrum eller i skolan. På publika platser fungerar borden lite som en digital barnvakt”, säger Carl Lindgren.

Att Manico numera inte bara tillverkar och saluför interaktiva pekbord utan även appar har flera förklaringar.

”Framför allt måste borden fyllas med innehåll som ­stimulerar barnen. Men vi inser också att det är för ­farligt att stå och falla med blott en produkt.”

Carl Lindgren talar av egen erfarenhet. 2011 tvingades han tillsammans med sin pappa Ingemar och mamma Margareta att sätta deras dåvarande bolag, Nortechna, i konkurs.

”Det gick åt pipsvängen helt enkelt. Vi distribuerade en interaktiv produkt med pennbaserad infraröd teknik som marknaden inte var redo för. Det var en nyttig resa och vi lärde oss en sak: att det är viktigt att ha en bred bas.”

Trots att Ingemar och Margareta Lindgren i dag har funnit fylla 80 respektive 75 år är de högst involverade i det nya bolagets affärer.

”De arbetar heltid. Vi har tillsammans sysslat med interaktivitet sedan 2005 och med touchteknik sedan 2007”, säger Carl Lindgren.

Det var också skälet till att de valde att stanna kvar i branschen efter konkursen. Då, tidigt 2010-tal, hade touchskärmar och surfplattor precis börjat användas i skolan.

”Men det fanns ett problem med en Ipad eftersom det enbart var ett barn åt gången som kunde använda sig av tekniken. Vi såg helt enkelt en möjlighet att skapa en surfplatta i större format där flera barn samtidigt kunde använda surfplattan, samarbeta och lära sig av varandra”, säger Carl Lindgren.

I förskolans värld kan barnen lära sig färger, former och siffror kring pekbordet där pedagogen har möjlighet att stå eller sitta bredvid.

”Tänket är ungefär detsamma i skolan. Till skillnad från en skärm på väggen kan eleverna fysiskt ta på bordet och interagera. Produkten plockas helt enkelt ner på barnens nivå. Tyvärr kan jag ibland känna att lärarkåren har ett visst motstånd gentemot ny teknik. Vi vill inte att borden ska ersätta lärare, utan att man ska se produkterna som ett hjälpmedel.”

För snart tre år sedan flyttade Manico sin produktion från Kina till Sveriges Peking – Norrköping. 

”Vi ville ha kontroll och höja kvaliteten på produkten. Och det har blivit lönsammare för oss att tillverka på hemmaplan. Men framför allt kan vi säkerställa att plasten är giftfri och återvinningsbar.”

Sedan starten har Carl Lindgren varit vd, även om han själv anser att titeln i sig inte spelar någon roll.

”Här får vi alla göra allt möjligt, oavsett om det gäller att skruva ihop reservdelar till pekborden eller att förhandla med japaner.”

Enligt Carl Lindgren säljs i dag cirka 40 miljoner surfplattor till skolor runt om i världen – varje år. Det gör att han andas optimism inför framtiden.

”Vi vill inte vara någon liten skutt i mängden. Vi har byggt en marknad delvis på egen hand. Nu har vi ett fönster mot världen och vill ta chansen att sälja in en svensk läromodell utomlands. 

 


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från ISS Facility ServicesAnnons

Så bidrar ISS till att hålla kollektivtrafiken igång

Under den pågående globala pandemin, har stora delar av samhället tvingats till omfattande förändringar. En av de branscher som drabbats särskilt hårt är transportsektorn, som har fått se andelen resenärer sjunka kraftigt, samtidigt som kraven på att upprätthålla en säker, hygienisk och trängselfri verksamhet ökat.

ISS medarbetare inom transportsegmentet har under hela Coronautbrottet arbetat hårt med att hålla tågen hygieniskt rena, motverka oro och skapa trygghet hos resenärer genom att bland annat utföra trängselrapporter och samtidigt arbeta med att säkra biljettintäkter – allt med målet att kunna hålla kollektivtrafiken igång på ett säkert sätt, för de som behöver resa. 

Efter vårens virusutbrott och de restriktioner kring arbete och resor som infördes över hela landet, rasade antalet resenärer i både kollektiv- och fjärrtågstrafiken. I vissa områden blev bortfallet så stort som 90 %. Restriktioner och minskat resande gjorde det väldigt svårt för både tågföretag och myndigheter att förutse hur trängsel och resandemönster skulle se ut, men rekommendationen blev ändå att upprätthålla ordinarie trafik i möjligaste mån. 

Som ett led i arbetet med att minska smittspridning och trängsel, slopades temporärt biljettkontrollerna i kollektivtrafiken, vilket fick till följd att fuskandet och antalet resande utan giltig biljett ökade lavinartat. 

För att förstå konsekvenserna för kollektivtrafiken har vi stämt träff med Elin Kämpe, affärsområdeschef för Transport på ISS som bland annat sköter biljettkontrollen åt SL i Stockholm.

– Kollektivtrafiken i Sverige kostar omkring en miljard kronor i månaden att hålla igång och cirka hälften finansieras genom biljettförsäljningen. När vi får ett minskat antal resande minskar även biljettintäkterna men, något vi sett under pandemin, är att utöver minskat resande, så minskade även betalningsviljan hos dem som faktiskt använde kollektivtrafiken. Det vi då riskerar på längre sikt, är att modellen för biljetter och finansiering behöver ändras, alternativt så behöver kollektivtrafikens kostnader minska och därmed sannolikt även utbudet. Den samlade kollektivtrafiken förväntas lida en förlust på omkring 7,5 miljarder bara i år, och om vi ska åtnjuta samma standard som vi är vana vid är det ett måste att säkra finansieringen, även om det blir under andra förutsättningar och med andra biljettmodeller. 

Viktigt att säkra intäkterna och skapa trygghet

– Våra uniformerade medarbetare som rör sig i kollektivtrafiken bidrar till att skapa trygghet för resenärerna, något som fortsatt under Coronapandemin, dock med ett ökat fokus på att undvika och rapportera trängsel. Nu har vi successivt påbörjat biljettkontrollerna i Stockholm igen i linje med SLs riktlinjer, fortsätter Elin. 

På frågan varför kontrollerna alls behövs i nuläget förtydligar Elin att SL uppskattar att fusket under pandemin gått upp från tre till 15 procent, vilket motsvarar intäkter på cirka 1 350 miljoner kronor. För att vi ska kunna fortsätta att resa på ett tryggt, säkert och hållbart sätt med kollektivtrafik så behöver intäkterna säkras.

Det finns även en koppling mellan ekonomisk tillväxt och en väl utbyggd kollektivtrafik, framförallt i storstadsregioner. Stockholm utnämndes i oktober i en rapport gjord av Institute of Transportation Studies vid University of California till världens tredje bästa stad för sin kollektivtrafik samtidigt som hela Sverige hyllades för sitt järnvägsnät. 

– Jag har en förhoppning om att vi ska kunna fortsätta på den inslagna vägen och ytterligare förbättra mobiliteten för att kunna hantera folktätheten som kontinuerligt ökar i våra storstadsregioner. Då är satsningar på kollektivtrafiken och ny forskning ett måste, betonar Elin.

Trygg miljö på tågen

UITP, Union Internationale des Transports Publics, släppte i oktober en rapport som visar att risken för att smittas i kollektivtrafiken är ytterst liten om rätt åtgärder vidtas. Några nyckelfaktorer, vid resor, är god ventilation, desinfektion av beröringsytor, kort restid, minimala samtal samt social distans.. Många länder har även munskydd som krav för att åka kollektivtrafik. Studier har gjorts i ett flertal länder i världen och rapporten visar att även om risken inte helt går att eliminera, är kollektivtrafiken fortsatt det säkraste sättet att förflytta sig i städer. Detta samtidigt som storstadsregionerna fortsätter att fungera för dem som behöver resa.

Det område där ISS kanske har gjort störst skillnad för kollektivtrafiken under Corona är inom hygien och städning. Leif Persson är produkt och utvecklingsansvarig för städtjänster på ISS. 

– Vi har alltid arbetat extremt noggrant och har mycket god insikt i vikten av en hygienisk miljö för hälsan. I och med pandemin har resenärerna också fått upp ögonen för det jobb vi faktiskt gör, och vet att de kan känna sig trygga med att tågen, och beröringsytor i synnerhet, är rena.

Leif poängterar att myndigheternas rekommendationer under pandemin är något man bör ha med sig även under mer normala förutsättningar. 

– Därför är jag övertygad om att detta i slutänden kommer att leda till förändrade sätt att både resa och leva, med fortsatt fokus på renlighet. För oss som tjänsteleverantör innebär detta att vi regelbundet ser över vilka städsystem och produkter vi använder, såväl som att vi i vissa fall också ökar städfrekvensen, säger Leif.

Mätbar renhet med miljön i fokus

ISS städprocesser och -verktyg är redan idag oerhört utförliga. Cleaning Excellence är ett internationellt koncept inom ISS som kombinerar de bästa processerna, metoderna, redskapen och produkterna. Tillsammans med leverantörer av rengöringsprodukter och städmaskiner utvecklar vi också hela tiden metoderna samtidigt som miljöbelastningen minskar, 

– Ett exempel är att vi snabbt efter Coronautbrottet började utföra desinfektion för att besegra virus, bakterier och andra mikroorganismer med miljövänliga verktyg och miljövänligt ozonvatten. Ozonvattnet är starkare än klorin, men lika skonsamt som vanligt kranvatten så att vi på ett enkelt, tryggt och kostnadseffektivt sätt kan desinficera alla typer av ytor och föremål, helt utan miljöfarliga kemikalier, berättar Leif. 

Testresultat visar att förekomsten av bakterier och virus minskar med cirka 99 % inom 5 minuter efter utförd städning. På många kontor har ISS dessutom börjat mäta koncentrationen av mikroorganismer, och därmed hygiennivån på ytorna på kontoren. Genom detta kan de som arbetar på kontoren känna sig trygga i att hygien och smittorisk alltid är under kontroll. 

– Just nu tittar vi på hur vi på ett effektivt sätt ska kunna göra liknande mätningar ombord på fordon så att resenärerna ska känna en större trygghet på resan, säger Leif. 

– Vår fordonsstädning är utformad för att minska risken för smittspridning och utförs av certifierade ISS-medarbetare. Genom att mäta renheten får vi veta om städfrekvenser eller metoder behöver justeras. Det kan tyckas överdrivet, men till syvende och sist handlar det om att våra servicemedarbetare skapar en trygg miljö för alla som behöver vistas där, avslutar Elin. 

FAKTA OM ISS

ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. Vi skapar platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare. ISS har över 400 000 medarbetare globalt och närvaro i fler än 70 länder. I Sverige har ISS cirka 6 000 medarbetare rikstäckande. 

Läs mer om ISS 

Mer från ISS Facility Services

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ISS Facility Services och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?