1515
Annons

Svenska företag vinner på patent

Sverige fortsätter att vara ett av de mest innovativa länderna i världen sett till antal patent – två företag sticker ut i statistiken.
”Det handlar om att skydda våra investeringar i forskning och utveckling”, säger Stina Sjögren Paulsson, patentchef på lastbilstillverkaren Scania.

Stina Sjögren Paulsson, patentchef på Scania, ser fördelar med att söka patent i Sverige.
Stina Sjögren Paulsson, patentchef på Scania, ser fördelar med att söka patent i Sverige.Bild:Peggy Bergman

Varje år säljs det över 2 miljarder mobiltelefoner i världen och varenda en av dem genererar licensintäkter till telekomjätten Ericsson.

”Eftersom vår teknik för gsm och framåt har utvecklats till standard så används det av alla mobiltillverkare. Därför har det också blivit viktigare att skydda våra uppfinningar. På så sätt får vi värdefulla intäkter tillbaka in till vår forskning och utveckling”, säger Gustav Brismark, patentchef på Ericsson.

I telekombranschen används patent och patentlicensering framför allt för att kunna dela på tekniken, enligt Gustav Brismark.

”Vi skapar öppna standarder, vilket är ett sätt att dela på teknologin. Men det betyder inte att det ska vara gratis utan företaget måste få tillbaka för sina investeringar”, säger han.

I fjol uppgick Ericssons licensintäkter till 14,4 miljarder kronor och Gustav Brismark beskriver patentportföljen på 39.000 patent som hjärtat i Ericssons affär.

”Vår patentverksamhet är väldigt lönsam för företaget och vår patentportfölj är ett strategiskt verktyg. För att stå stark i framtiden är det viktigt att ha en bred patentportfölj, inte minst när man ska verka i nya industrier”, säger Gustav Brismark.

Ericsson är det svenska företag som lämnar in flest internationella patentansökningar. Mellan åren 2012 och 2014 lämnade telekomjätten in knappt 4.500 så kallade PCT-ansökningar, enligt statistik från Patent- och registreringsverket, PRV. Det är nästan 4.000 fler än tvåan, lastbilstillverkaren Scania.

Scania dominerar å andra sidan de nationella ansökningarna. Vid månadsskiftet november, december i år hade bolaget ansökt om 275 patent i Sverige. På andra plats återfinns trädgårdsutrustningskoncernen Husqvarna på 37 patent, tätt följt av skogsbolaget Stora Enso på 31 patent.

Det finns en stor skillnad i de två bolagens patentstrategi. Där Ericsson använder patent för att få spridning på sin teknik så använder lastbilstillverkaren det för att skydda sina uppfinningar.

”I vår bransch använder man patent för att vara unik, det vill säga ha en fördel gentemot andra, eller för att inte bli stoppad av andras patent”, säger Stina Sjögren Paulsson, patentchef på Scania.

Det finns flera anledningar till att Scania ligger så högt i nationella ansökningar, enligt Stina Sjögren Paulsson. Dels ligger det mesta av bolagets utveckling i Sverige, dels är PRV snabba och prisvärda i hanteringen. Därför väljer bolaget att söka i Sverige som ett första steg. En tredje anledning är mer affärskritisk.

”Vi har också en av våra största konkurrenter i Sverige. För andra internationella bolag kanske inte den svenska marknaden är lika viktig”, säger hon.

Båda patentcheferna beskriver arbetet med patent som strategiskt och målmedvetet.

”Utifrån den kunskap vi har om vad vi utvecklar och i vilka teknikområden det kommer att krävas uppfinningar så sätter vi upp mål för hur många patent vi ska söka inom varje område och var vi behöver öka takten. Att göra det metodiskt har fungerat väldigt bra för oss”, säger Gustav Brismark.

Stina Sjögren Paulsson lyfter fram vikten av att organisationen i sin helhet har en hög patentmedvetenhet.

”Vi sitter fysiskt väldigt nära forskningen och utvecklingen och har daglig kontakt med uppfinnarna. Det tror jag är viktigt för att sprida medvetenheten om affärsnyttan av patent”, säger hon.

Varken hos Scania eller hos Ericsson patenteras dock alla uppfinningar.

”Kriteriet är att patentet direkt eller indirekt ska stötta Scanias affär. Att söka och upprätthålla patent kostar pengar och det är vikigt att vi inte plöjer ned pengar i något vi inte kan använda. Samtidigt är det kanske så att två av tio ursprungliga uppfinningsförslag någon gång letar sig in i lastbilen”, säger Stina Sjögren Paulsson.

Eftersom ett beviljat patent innebär att uppfinningen offentliggörs så finns det också situationer när bolagen väljer att inte ansöka om patent i syfte att hemlighålla innovationen.

”När man fattar beslut om att inte patentera en innovation som man har så är det ofta en prestandafördel kontra konkurrenter och där det är svårt att ta reda på hur lösningen ser ut. Vi har sådana fall, men oftast vill vi sprida lösningen och publicerar den själva”, säger Gustav Brismark.

För framtiden nämner Gustav Brismark molnlösningar och säkerhet som två exempel på teknikområden där patent får en stor roll för Ericsson. Hos Scania är det teknik för hybridlastbilar, självkörande fordon och fordonståg som patenteras allt oftare.

”Merparten av det vi söker nu har någon koppling till elektronik eller styrsystem för hållbara lösningar för framtiden”, säger Stina Sjögren Paulsson.


Innehåll från Heba Fastighets ABAnnons

Mindre plast i hushållssoporna ger fjärrvärme med lägre klimatpåverkan

Sanna Göthlin, hållbarhetschef på Heba.
Sanna Göthlin, hållbarhetschef på Heba.

Vi svenskar kan bli mycket bättre på att källsortera plastförpackningar. Det har fastighetsbolaget Heba och Stockholm Exergi tagit fasta på. Tillsammans genomför de ett projekt som ska resultera i mindre plast i hushållsavfallet – och därmed ett lägre klimatavtryck från uppvärmningen av Hebas lägenheter.  

I dag hamnar över hälften av alla plastförpackningar i hushållsavfallet i stället för att återvinnas. Det kan jämföras med att 94 procent av glasförpackningarna återvinns, enligt statistik från Naturvårdsverket. 

Fastighetsbolaget Heba som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen och Mälardalen, har krokat arm med Stockholm Exergi för att minska andelen plast som går till förbränning. 

– På Heba vill vi tillsammans med Stockholm Exergi reducera utsläppen av växthusgaser från fjärrvärmen. Då måste vi se till att våra hyresgäster sorterar ut plasten från hushållssoporna. Om en mindre mängd fossila material bränns blir klimatavtrycket från fjärrvärmen lägre, förklarar Sanna Göthlin, hållbarhetschef på Heba. 

Gemensam insats

Det är just plasten som förbränns vid produktion av fjärrvärme och el som är den största källan till utsläpp av koldioxid i Stockholm Exergis verksamhet.  

– Tyvärr har vi liten möjlighet att påverka hur mycket plast som avfallet innehåller. För oss är det viktigt att lyfta fram möjligheten att vi tillsammans med våra kunder kan göra något konkret åt saken och minska andelen plast i avfallet. Det är precis vad samarbetet med Heba handlar om – att gemensamt göra en insats för klimatet, säger Sofi Erselius, miljöchef på Stockholm Exergi.

Satsning på miljörum och information

Men hur ska Heba få sina hyresgäster att slänga mindre plast i hushållssoporna? 

– Vi kommer att uppdatera våra miljörum så att det blir tydligare var olika material ska slängas. Vi ser över uppställningen av behållare och hur ofta de behöver tömmas. Men det viktigaste redskapet vi har är att dela information, i olika kanaler och vid flera tillfällen, säger Sanna Göthlin.

Nyligen har Heba även infört hållbara hyreskontrakt vid nyinflyttning, där källsortering är ett krav. Både satsningen tillsammans med Stockholm Exergi och de nya hyreskontrakten hjälper Heba att minska sin indirekta klimatpåverkan. Det här är viktiga steg på vägen mot klimatneutralitet, konstaterar Sanna Göthlin.

Om Heba Fastighets AB
Heba erbjuder hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. För att få en klimatneutral verksamhet arbetar Heba metodiskt med att minimera, förbättra och påverka. Långsiktigt hållbarhetsmål är att förvaltningen ska vara klimatneutral senast 2030 och hela verksamheten senast 2045. 

Läs mer om Heba här. 

Om Stockholm Exergi
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag. Dygnet runt, året om, tryggar bolaget den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, kyla, el samt hantering av avfall. Samtidigt bidrar de till att göra Stockholm till en attraktiv och mer hållbar stad med potential att bli världens första klimatpositiva huvudstad.

Läs mer om Stockholm Exergi här.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Heba Fastighets AB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?