Svenska företag vinner på patent

Sverige fortsätter att vara ett av de mest innovativa länderna i världen sett till antal patent – två företag sticker ut i statistiken.
”Det handlar om att skydda våra investeringar i forskning och utveckling”, säger Stina Sjögren Paulsson, patentchef på lastbilstillverkaren Scania.

Stina Sjögren Paulsson, patentchef på Scania, ser fördelar med att söka patent i Sverige.
Stina Sjögren Paulsson, patentchef på Scania, ser fördelar med att söka patent i Sverige.Bild:Peggy Bergman

Varje år säljs det över 2 miljarder mobiltelefoner i världen och varenda en av dem genererar licensintäkter till telekomjätten Ericsson.

”Eftersom vår teknik för gsm och framåt har utvecklats till standard så används det av alla mobiltillverkare. Därför har det också blivit viktigare att skydda våra uppfinningar. På så sätt får vi värdefulla intäkter tillbaka in till vår forskning och utveckling”, säger Gustav Brismark, patentchef på Ericsson.

I telekombranschen används patent och patentlicensering framför allt för att kunna dela på tekniken, enligt Gustav Brismark.

”Vi skapar öppna standarder, vilket är ett sätt att dela på teknologin. Men det betyder inte att det ska vara gratis utan företaget måste få tillbaka för sina investeringar”, säger han.

I fjol uppgick Ericssons licensintäkter till 14,4 miljarder kronor och Gustav Brismark beskriver patentportföljen på 39.000 patent som hjärtat i Ericssons affär.

”Vår patentverksamhet är väldigt lönsam för företaget och vår patentportfölj är ett strategiskt verktyg. För att stå stark i framtiden är det viktigt att ha en bred patentportfölj, inte minst när man ska verka i nya industrier”, säger Gustav Brismark.

Ericsson är det svenska företag som lämnar in flest internationella patentansökningar. Mellan åren 2012 och 2014 lämnade telekomjätten in knappt 4.500 så kallade PCT-ansökningar, enligt statistik från Patent- och registreringsverket, PRV. Det är nästan 4.000 fler än tvåan, lastbilstillverkaren Scania.

Scania dominerar å andra sidan de nationella ansökningarna. Vid månadsskiftet november, december i år hade bolaget ansökt om 275 patent i Sverige. På andra plats återfinns trädgårdsutrustningskoncernen Husqvarna på 37 patent, tätt följt av skogsbolaget Stora Enso på 31 patent.

Det finns en stor skillnad i de två bolagens patentstrategi. Där Ericsson använder patent för att få spridning på sin teknik så använder lastbilstillverkaren det för att skydda sina uppfinningar.

”I vår bransch använder man patent för att vara unik, det vill säga ha en fördel gentemot andra, eller för att inte bli stoppad av andras patent”, säger Stina Sjögren Paulsson, patentchef på Scania.

Det finns flera anledningar till att Scania ligger så högt i nationella ansökningar, enligt Stina Sjögren Paulsson. Dels ligger det mesta av bolagets utveckling i Sverige, dels är PRV snabba och prisvärda i hanteringen. Därför väljer bolaget att söka i Sverige som ett första steg. En tredje anledning är mer affärskritisk.

”Vi har också en av våra största konkurrenter i Sverige. För andra internationella bolag kanske inte den svenska marknaden är lika viktig”, säger hon.

Båda patentcheferna beskriver arbetet med patent som strategiskt och målmedvetet.

”Utifrån den kunskap vi har om vad vi utvecklar och i vilka teknikområden det kommer att krävas uppfinningar så sätter vi upp mål för hur många patent vi ska söka inom varje område och var vi behöver öka takten. Att göra det metodiskt har fungerat väldigt bra för oss”, säger Gustav Brismark.

Stina Sjögren Paulsson lyfter fram vikten av att organisationen i sin helhet har en hög patentmedvetenhet.

”Vi sitter fysiskt väldigt nära forskningen och utvecklingen och har daglig kontakt med uppfinnarna. Det tror jag är viktigt för att sprida medvetenheten om affärsnyttan av patent”, säger hon.

Varken hos Scania eller hos Ericsson patenteras dock alla uppfinningar.

”Kriteriet är att patentet direkt eller indirekt ska stötta Scanias affär. Att söka och upprätthålla patent kostar pengar och det är vikigt att vi inte plöjer ned pengar i något vi inte kan använda. Samtidigt är det kanske så att två av tio ursprungliga uppfinningsförslag någon gång letar sig in i lastbilen”, säger Stina Sjögren Paulsson.

Eftersom ett beviljat patent innebär att uppfinningen offentliggörs så finns det också situationer när bolagen väljer att inte ansöka om patent i syfte att hemlighålla innovationen.

”När man fattar beslut om att inte patentera en innovation som man har så är det ofta en prestandafördel kontra konkurrenter och där det är svårt att ta reda på hur lösningen ser ut. Vi har sådana fall, men oftast vill vi sprida lösningen och publicerar den själva”, säger Gustav Brismark.

För framtiden nämner Gustav Brismark molnlösningar och säkerhet som två exempel på teknikområden där patent får en stor roll för Ericsson. Hos Scania är det teknik för hybridlastbilar, självkörande fordon och fordonståg som patenteras allt oftare.

”Merparten av det vi söker nu har någon koppling till elektronik eller styrsystem för hållbara lösningar för framtiden”, säger Stina Sjögren Paulsson.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Moderna FörsäkringarAnnons

Med tillgänglighet och kompetens i första rummet

Moderna Försäkringar har under många år utmärkt sig genom exceptionell service och tillgänglighet i kombination med kompetens inom skadehantering. Nu har kvittot kommit på att det hårda arbetet har gett resultat: bolaget tog hem topplaceringar i Svenska försäkringsförmedlares förenings senaste branschundersökning. 

Moderna Försäkringar knep första- respektive andraplatsen i de två undersökningskategorierna. För Kajsa Peedu, affärsområdeschef Företag och Industri, är det goda resultatet en välkommen bekräftelse på att bolagets strategi lönar sig. 

– Eftersom vi inte har några egna säljare utan enbart sysslar med förmedlade affärer är det kritiskt att ha en god relation med förmedlarna. Medan vi förvisso alltid har fått väldigt positiv feedback är det väldigt roligt att vi placerade oss så bra i branschundersökningen. Det ger oss ett kvitto på att vi gör rätt. 

Kräver gott samarbete

I undersökningen fick försäkringsförmedlarna också uppge vilka faktorer de ansåg vara avgörande för att ett försäkringsbolag ska vara framgångsrikt och ett förstahandsval. I slutänden utkristalliserades tre ord: skadehantering, tillgänglighet och kompetens, varav alla tre har varit ledord hos Moderna Försäkringar sedan många år. 

– Skadehantering är något som alla försäkringsbolag sysslar med, men det är när skadan faktiskt inträffar som bolagen skiljer sig åt – våra allra nöjdaste kunder är de som faktiskt har råkat ut för skador. Det är när skadan inträffar som vår viktigaste leverans sker.

För att leverera en bra lösning till slutkunderna behövs dock ett gott samarbete mellan de som hanterar skadorna och de som säljer och prissätter försäkringarna, det vill säga underwriters.

– Tillgänglighet och kompetens hänger ihop. Idag är förväntningarna på tillgänglighet oerhört stora och för att kunna möta kundernas och förmedlarnas krav arbetar vi ständigt på att öka vår redan höga kompetensnivå.

Handplockad expertis

Under de senaste tio åren har Företag & Industri växt från noll till 75 personer, var och en handplockad för sin expertis och sitt engagemang. Detta har lagt grunden för just det nära och personliga arbetssätt som kännetecknar Moderna Försäkringar. 

– Vi är måna om alla som sitter hos oss och det finns en daglig kontakt mellan förmedlarna, kunderna och oss. Förmedlarna känner oss vid namn och vet att var och en av våra medarbetare har både kompetens och mandat att fatta egna beslut och rätt att teckna försäkring. Du som förmedlare ska veta vem du ska prata med och vi ska vara enkla att komma i kontakt med. Direktkontakten mellan förmedlaren och våra underwriters är extremt viktig för oss. Vi är verksamma i en förtroendebransch där man gör affärer med de man litar på och därför har vi valt att vara det personliga alternativet, avslutar hon.

Läs mer om Moderna Försäkringar här

FAKTA OM MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden och erbjuder topprankade försäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna i Sverige har idag drygt 470 anställda, med en organisation som är indelad i affärsområdena; Privat, Företag & Industri, Affinity, Operations, Garanti, Djur, Bilsport & Mc samt Atlantica. 

 

Mer från Moderna Försäkringar

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Moderna Försäkringar och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?