Hoppa till innehållet

Annons

Svensk tillväxt bromsar mot potentiell nivå

Efter en fortsatt stark utveckling under 2016 väntas den ekonomiska tillväxten i Sverige nu sjunka tillbaka mot ekonomins potentiella ökningstakt. Arbetslösheten fortsätter att sjunka och inflationen väntas samtidigt gradvis stiga mot Riksbankens 2-procentsmål.

Det skriver EU-kommissionen i den prognos som presenterades på måndagen.

Sveriges BNP väntas öka med 2,4 procent i år och 2,1 procent 2018, vilket innebär att prognoserna är oförändrade jämfört med i november.

Kommissionen bedömer att den inhemska efterfrågan förblir den viktigaste drivkraften för svensk ekonomi, men exporten väntas åter börja ge stöd i år och nästa år.

"Exporten avslutade 2016 med ett positivt momentum från en svag svensk krona och en marginellt förbättrad extern miljö. Denna trend väntas fortsätta 2017 och 2018 medan importen väntas bromsa in i linje med inhemsk efterfrågan", skriver kommissionen.

Arbetslösheten väntas sjunka från 6,9 procent 2016 till 6,5 procent i år till 6,4 procent 2018.

Kommissionen noterar att företagen rapporterar brist på kvalificerad arbetskraft, i synnerhet inom offentlig sektor och i byggsektorn, medan arbetslösheten bland de som är födda utanför EU och bland lågutbildade väntas förbli hög.

EU-kommissionen spår att HIKP-inflationen blir 1,7 procent i år och 1,8 procent 2018. I novemberprognosen spåddes 1,6 procent i år och 2,0 procent nästa år.

Inflationen väntas få ett lyft av den svaga svenska kronan, tillsammans med ökat kostnadstryck från ett högt kapacitetsutnyttjande och stramare arbetsmarknadsförhållanden.

"Däremot väntas löneökningarna förbli relativt modesta när exportorienterade företag försöker behålla sin konkurrenskraft och sätta riktmärke för de årliga löneförhandlingarna", skriver kommissionen.

Budgetsaldot väntas visa ett underskott på 0,2 procent av BNP 2017 och ett överskott på 0,2 procent 2018.

Det strukturella budgetsaldot väntas enligt kommissionen visa ett underskott på 0,3 procent av BNP under 2017 och ett överskott på 0,3 procent av BNP 2018.

Statsskulden som andelen av BNP väntas sjunka från 41,0 procent 2016 till 37,6 procent 2018.

Kommissionen noterar vidare att riskerna mot Sveriges ekonomiska utsikter i stort sett är balanserade, men varnar ändå för att en liten öppen ekonomi som Sveriges kan hämmas av en ytterligare försvagning i den globala handeln. Dessutom kan en eventuell "korrigering" på den svenska husmarknaden dämpa företagens förtroende, hushållens konsumtion och bygginvesteringarna.

Prognos         2017    nov    2018    nov
==============================================================
BNP 2,4 2,4 2,1 2,1
HIKP 1,7 1,6 1,8 2,0
Fasta investeringar 3,5 3,5 2,9 2,9
Export 3,6 3,4 3,8 3,8
Import 3,7 3,8 3,5 3,5
Privat konsumtion 2,6 2,6 2,4 2,4
Offentlig konsumtion 1,9 2,2 0,3 0,3
Sysselsättning 1,4 1,3 1,2 0,9
Arbetslöshet 6,5 6,4 6,4 6,4
Budgetsaldo -0,2 -0,1 0,2 0,1
==============================================================Innehåll från Autolease DNBAnnons

”Vi håller kunderna i handen på vägen mot en eldriven fordonsflotta”

Allt fler företag har i dag en bilpolicy med målet att ha 100 procent elfordon i företagsflottan. Detta trots att nybilpriserna ökar, räntan stiger och elbilsbonusen är avskaffad. Men som så ofta i en omställning finns många frågor kring allt det praktiska.

Extern länk: På jakt efter ett grönare, billigare och enklare avtal – läs mer här. 

Omställningen till laddbara fordon går snabbt och trenden förväntas även att öka i takt med att fler vill bidra till den gröna omställningen. Många företag har också krav på sig från sina kunder att gå mot en eldriven fordonspark. 

– Den gröna omställningen drivs av företagen och deras bilpolicy. Det syns också i vår orderportfölj som växer i rask takt, framför allt elektrifierade personbilar där det finns ett stort utbud, säger Stefan Andersson, Administration Officer på Autolease Sverige. 

Autolease är en del av norska DNB Bank och äger i dag över 400 000 fordon – såväl personbilar som lätta lastbilar. Av dessa är 86 procent laddbara varav 50 procent är rena elbilar.  

Tryggt och smidigt 

Ett viktigt verktyg i Autolease arbete för att hjälpa kunderna i deras omställning är konceptet Greenlease. Där mäter Autolease utsläppen i kundens befintliga flotta, sätter tydliga mål tillsammans med kunden och håller dem sedan i handen för att göra övergången till en elektrifierad fordonsflotta så smidig som möjlig.  

– Vår ambition göra det enkelt för företag att ställa om till en eldriven fordonsflotta. Därför är det också viktigt för oss att välja rätt samarbetspartners. Tillsammans med dem har vi ännu bättre möjligheter att stötta och ge råd till våra kunder. En av dem är OKQ8, säger Stefan Andersson. 

– De allra flesta tycker att omställningen till elektrifierat är bra och spännande, men har man aldrig kört elbil är det inte konstig om man har en del undringar. Några kanske även har en del farhågor. Men den oron stillas i regel när man kliver ur sin komfortzon och testar, säger David Forsberg, Key Account Manager E-Mobility på OKQ8. 

Stefan Andersson, Administration Officer på Autolease Sverige och David Forsberg, Key Account Manager E-Mobility på OKQ8.
Stefan Andersson, Administration Officer på Autolease Sverige och David Forsberg, Key Account Manager E-Mobility på OKQ8.

Satsning på supersnabbladdare 

En vanlig fråga är om det finns tillräckligt med laddstationer längs vägarna. Utbyggnaden av svensk laddinfrastruktur pågår för fullt i dag och skapar hela tiden nya möjligheter. För att öka tillgängligheten gör dessutom OKQ8, tillsammans med Skellefteå Kraft, en stor satsning med publika supersnabbladdare på 300 stationer från Kiruna till Trelleborg Alla med 100 procent förnybar el.

En supersnabbladdare har en effekt på 150 kW vilket innebär att det tar cirka 20 minuter att ladda bilen – lite beroende på antalet bilar vid samma laddstolpe, batteriets status och storlek samt batteriets möjlighet att ta emot hög effekt.

– Det gör det enklare för elbilsförare i hela landet. Men kör du långa sträckor kan det vara smart att planera lite inför resan, säger Stefan Andersson.

Dessutom är laddbox hemma ett bra komplement till de publika laddstationerna och laddning på arbetsplatsen. Den är smidig att använda och kan knytas till ett företagskort. Även en del bostadsrättföreningar och vissa hyresvärdar erbjuder elbilsladdning. 

Appar visar vägen till laddarna

För att få en bra överblick över de laddare som finns kan föraren ladda ner appen OKQ8 Elbilsladdning. 

– Den visar cirka 1 300 laddstationer över hela Sverige – såväl våra egna laddstationer som stationer som tillhör en annan operatör i vårt nätverk. Förare som har ett OKQ8 företagskort för elbilsladdning kan starta och betala för laddningen med kortet på alla laddstationer som visas i appen, säger David Forsberg.

Något som tidigare vållat huvudbry för många företag är faktureringen och milersättningen och hur denna ska göras enligt Skatteverkets regler. Administrationen har tidigare varit lite krånglig, i synnerhet om man har en mixad fordonsflotta. 

– Där har OKQ8 kommit med en helhetslösning som underlättar mycket. Ett företagskort samlar alla drivmedelsköp och stöttar dessutom alla ersättningsmodeller för drivmedel, det vill säga delat drivmedel, komplementsregeln och huvudregeln, säger Stefan Andersson. 

På så vis kan de anställda få ersättning för de mil de kör i tjänsten på samma sätt som tidigare – oberoende var de laddar sina fordon och vilka drivmedel som tankas. Allt i enighet med Skatteverkets regler.  

Extern länk: På jakt efter ett grönare, billigare och enklare avtal – läs mer här. 

 

Mer från Autolease DNB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Autolease DNB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera