1515
Annons

Svensk tillväxt bromsar mot potentiell nivå

Efter en fortsatt stark utveckling under 2016 väntas den ekonomiska tillväxten i Sverige nu sjunka tillbaka mot ekonomins potentiella ökningstakt. Arbetslösheten fortsätter att sjunka och inflationen väntas samtidigt gradvis stiga mot Riksbankens 2-procentsmål.

Det skriver EU-kommissionen i den prognos som presenterades på måndagen.

Sveriges BNP väntas öka med 2,4 procent i år och 2,1 procent 2018, vilket innebär att prognoserna är oförändrade jämfört med i november.

Kommissionen bedömer att den inhemska efterfrågan förblir den viktigaste drivkraften för svensk ekonomi, men exporten väntas åter börja ge stöd i år och nästa år.

"Exporten avslutade 2016 med ett positivt momentum från en svag svensk krona och en marginellt förbättrad extern miljö. Denna trend väntas fortsätta 2017 och 2018 medan importen väntas bromsa in i linje med inhemsk efterfrågan", skriver kommissionen.

Arbetslösheten väntas sjunka från 6,9 procent 2016 till 6,5 procent i år till 6,4 procent 2018.

Kommissionen noterar att företagen rapporterar brist på kvalificerad arbetskraft, i synnerhet inom offentlig sektor och i byggsektorn, medan arbetslösheten bland de som är födda utanför EU och bland lågutbildade väntas förbli hög.

EU-kommissionen spår att HIKP-inflationen blir 1,7 procent i år och 1,8 procent 2018. I novemberprognosen spåddes 1,6 procent i år och 2,0 procent nästa år.

Inflationen väntas få ett lyft av den svaga svenska kronan, tillsammans med ökat kostnadstryck från ett högt kapacitetsutnyttjande och stramare arbetsmarknadsförhållanden.

"Däremot väntas löneökningarna förbli relativt modesta när exportorienterade företag försöker behålla sin konkurrenskraft och sätta riktmärke för de årliga löneförhandlingarna", skriver kommissionen.

Budgetsaldot väntas visa ett underskott på 0,2 procent av BNP 2017 och ett överskott på 0,2 procent 2018.

Det strukturella budgetsaldot väntas enligt kommissionen visa ett underskott på 0,3 procent av BNP under 2017 och ett överskott på 0,3 procent av BNP 2018.

Statsskulden som andelen av BNP väntas sjunka från 41,0 procent 2016 till 37,6 procent 2018.

Kommissionen noterar vidare att riskerna mot Sveriges ekonomiska utsikter i stort sett är balanserade, men varnar ändå för att en liten öppen ekonomi som Sveriges kan hämmas av en ytterligare försvagning i den globala handeln. Dessutom kan en eventuell "korrigering" på den svenska husmarknaden dämpa företagens förtroende, hushållens konsumtion och bygginvesteringarna.

Prognos         2017    nov    2018    nov
==============================================================
BNP 2,4 2,4 2,1 2,1
HIKP 1,7 1,6 1,8 2,0
Fasta investeringar 3,5 3,5 2,9 2,9
Export 3,6 3,4 3,8 3,8
Import 3,7 3,8 3,5 3,5
Privat konsumtion 2,6 2,6 2,4 2,4
Offentlig konsumtion 1,9 2,2 0,3 0,3
Sysselsättning 1,4 1,3 1,2 0,9
Arbetslöshet 6,5 6,4 6,4 6,4
Budgetsaldo -0,2 -0,1 0,2 0,1
==============================================================Hultqvist varnar för ”mer spänt läge och en hårdare situation”

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) varnar för en ny, mer spänd situation när Ryssland står i begrepp att illegalt annektera delar av östra Ukraina. Ryssland kan snart hävda att kriget sker på rysk mark.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S).
Försvarsminister Peter Hultqvist (S).Foto:Jesper Frisk

”Då använder man det för att trappa upp och eskalera de olika krigsaktiviteterna man bedriver. Så vi kan gå mot ett mer spänt läge och en hårdare situation”, säger han i TV4:s Nyhetsmorgon.

I sammanhanget har Rysslands president Vladimir Putin också uttalat ett kärnvapenhot på nytt. Hultqvist säger att det brutala språkbruket även innefattar kemiska vapen och att man inte kan utesluta olika scenarier.

Vad gäller det troliga sabotaget på Nord Stream-ledningarna påtalar Hultqvist att den danska och svenska marinen samt stridsflyg från länderna bevakar situationen.

Han delar Säpos bedömning om att hotbilden mot Sverige är breddad och fördjupad. Myndigheter har bland annat vidtagit säkerhetshöjande åtgärder vid svenska kärnkraftverk.

”Det här är något vi tar på största allvar. Man måste bredda synsättet ifrån att bara koncentrera sig på de här läckagen nu till ett bredare perspektiv. Vi är inne i en ny fas i utvecklingen”, säger Hultqvist.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera