Annons

Svåra förhandlingar väntas när EU spikar torskkvoter

Sverige stödjer EU-kommissionens förslag om drastiskt minskade torskkvoter i Östersjön men vill ha mindre stränga stoppregler för att klara kustfisket.

”Det finns ingen anledning att ha lekstängning där torsken inte leker”, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Hon och hennes fiskeansvariga ministerkollegor i de övriga EU-länderna ska förhandla om fiskekvoterna i Östersjön för 2021 i Luxemburg med början måndag. Förhandlingarna väntas bli svåra. Medan Sverige stödjer kommissionens förslag finns det andra som vill se betydligt högre kvoter.

”Länderna står ganska långt ifrån varandra”, säger Jennie Nilsson. 

Kommissionen har föreslagit att totalkvoten för torsk i östra Östersjön minskas med 70 procent jämfört med i år, ned till 595 ton. För västra Östersjön föreslås en minskning med 11 procent, till 3.395 ton.

Kommissionen motiverar sänkningarna med att nivåerna måste ner för att bestånden av torsk ska ha en chans att återhämta sig. Annars finns snart inget kvar att fiska.

Den svenska regeringen stödjer kommissionens kvotförslag eftersom de, enligt Jennie Nilsson, följer vetenskapliga rekommendationer. Det gör dock, enligt henne, inte förslagen om stängning av fiske under torskens lekperioder. Regeringen hävdar att de omfattar för stora områden och att de också inbegriper fiske på djup där torsken inte leker. 

Jennie Nilsson hävdar att det kan skada det svenska kustnära fisket och dessutom minska tilltron till att kommissionen grundar sina förslag på vetenskapen.

”Att man förbjuder fisket helt under torskens lekperioder för att skydda tillväxten av torsk har Sverige har inga invändningar mot. Men utformningen av stängningen måste göras i de områden och på de djup där torsken faktiskt leker”, säger Nilsson.

Hon säger att förslagen om lekstängning får stora konsekvenser för kustfisket efter sill, till exempel.

”Det är inte bara kustfiskarna det får konsekvenser för utan också för beredningsindustri och turism när man inte kan fiska efter andra arter”, säger Jennie Nilsson.

På Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) säger ordförande Peter Ronelöv Olsson med att man är helt införstådd med att torskkvoterna måste ned.

”Det finns inte så mycket att säga om det. Bestånden är inte i bra skick”, säger Ronelöv Olsson till TT.

Däremot är han oroad över stängningsreglernas effekt på kustfiskets möjligheter att fiska annat än torsk, till exempel sill under sommaren.

”Det är många småbåtars livnäring”, säger han.

För torsken föreslås även fortsatta restriktioner för fritidsfisket med ett allmänt förbud på djupt vatten i öster och en maxgräns på fem torskar per fritidsfiskare och dag i västra Östersjön, förutom under lekstängningsperioden då antalet blir lägre.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera