Annons

Svagt resultat för Deutsche Bank och Societe Generale i EBA:s stresstest

Den Europeiska bankmyndigheten (EBA) har utfört ett stresstest på flera av de större europiska långivarna för att mäta motståndskraften vid olika scenarier. Sammanställningen visar att Deutsche Bank GA och Societe Generale SA var två av de svagare europeiska långivarna. Det rapporterar Bloomberg

Foto:Jason Alden/Bloomberg

Den tyska långivarens kärnprimärkapitalrelation, som är ett av de viktigaste måtten för att mäta finansiell styrka, föll till 7,4 procent i testets ogynnsamma scenario med låga räntor och kraftiga åtstramningar av ekonomin under tre år. 

”Deutsche Bank visar motståndskraft i en potentiell ekonomisk kris även i ett hårdare och mer ogynnsamt scenario”, sa finansdirektören James von Moltke i ett uttalande enligt Bloomberg. 

Han påpekade också att bankens stigande vinster från den första halvan av 2021 inte räknades in i testet. 

Societe Generales sjönk till 7,5 procent och både Deutsche Bank och Societe Generales föll kraftigare än någonsin tidigare. 

Kärnprimärkapitalrelationen för BNP Paribas SA landade på 8,2 procent. Den starkaste av de Europeiska större låntagarna var Nordea, som uppmätte 13,4 procent, som Di redan rapporterat om.  

Världens äldsta bank, italienska Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, uppmätte en kärnprimärkapitalrelation på 0,1 procent under det negativa scenariot. Det var det sämsta talet bland samtliga av de 50 långivare som ingick i urvalet. 

Enligt Bloomberg kan den ännu statligt ägda italienska banken snart komma att förvärvas av UniCredit SpA. 

Resultaten från det ogynnsamma scenariot visar att banker i aggregering är bättre förberedda på att hantera en ekonomisk kris nu än för tre år sedan. Utifrån det landade bankernas totala kärnprimärkapitalrelation på 15 procent i slutet av förra året, vilket är det högsta resultatet sedan EBA började med testerna. 

Trots att det inte finns någon uttalad gräns för hur många procent som är ett ”godkänt” eller ”icke-godkänt” resultat så används testet som hjälpmedel för tillsynsmyndigheter som bland annat den Europeiska centralbanken (ECB). Till exempel för att bedöma det finansiella systemets kapitalbehov eller för att nå lämpliga utdelningsnivåer och personal-bonusar.

Det finns dock särskilda kapitalkrav som säger att bankerna ska hålla en kärnprimärkapitalrelation på minst 4,5 procent. 

I ett uttalande har ECB sagt att årets stressresultat kommer att spela in i den ”individuella bedömningen av varje låntagares kapital- och distributionsplan”. Enligt Bloomberg indikerar det att det hävda utdelningstaket inte betyder att de kommer att tillåta att banker bestämmer utbetalningsnivåer efter eget behag. 

Den framåtblickande analysen avser perioden 2021-23 och undersöker finansinstitutens förmåga att stå emot negativa ekonomiska chocker. 

Innehåll från Tieto EvryAnnons

Nordens klimat idealiskt för energieffektiva datacenter

Tietoevrys Sverigechef Johan Torstensson.
Tietoevrys Sverigechef Johan Torstensson.

Digitalisering och teknisk innovation spelar en nyckelroll för att lösa de stora utmaningar som väntar Sveriges nya regering. I dag ligger makten över vår data och information i stor utsträckning utanför EU vilket hotar att förvärra ekonomisk osäkerhet, energikris, globala säkerhetshot och klimatutmaningarna.

Läs mer om digital suveränitet här

För att öka vår digitala suveränitet håller flera EU-initiativ på att skapa egna europeiska molnlösningar. Men det räcker inte, enligt Tietoevrys Sverigechef Johan Torstensson:

– Våren 2023 är Sverige ordförande i EU. Sveriges kommande EU-minister och digitaliseringsminister Erik Slottner bör inte bara arbeta för att driva på det redan pågående arbetet, utan också visa upp Norden som föregångare. En hållbar framtid kräver en självständig, ansvarsfull och säker digital ekonomi, med de nordiska länderna i täten.

Johan Torstensson konstaterar att det i dag är viktigare än någonsin att stärka den europeiska dataekonomin för att ge full kontroll över var data lagras, hur den hanteras och på så sätt hålla vårt öde i våra egna händer. 

– I dag behandlas så mycket som 92 procent av all data utanför EU, vilket gör det svårare att såväl klara av klimatmålen som att upprätthålla Europas och Nordens suveränitet och motståndskraft. 

Internationell drivkraft

Utöver klimatfrågor sträcker sig den digitala teknikens inflytande till människors privatliv, företagens verksamhetsvillkor, samhällets trygghet – även under exceptionella omständigheter. Med det i åtanke är det viktigt att överväga var datacenter finns och i vilka länder molntjänsterna hanteras.

Datacenter placerade på suverän nordisk mark innebär en lång rad fördelar, inte minst ur klimat- och geopolistiskt perspektiv. 

– Norden är och kan bli en ännu starkare internationell drivkraft och ledare i utvecklingen av den digitala ekonomin och molntjänster med fokus på miljö, energieffektivitet, datasuveränitet och cybersäkerhet. Nordiska värderingar i kombination med global kapacitet och teknisk kompetens ger en mycket robust grund för oss att på allvar leda utvecklingen av hållbar, rättvis och säker digital teknik.

It-branschens infrastruktur utvecklas snabbt, och dess miljöpåverkan är enorm. EU uppskattar att digital teknik står för 8–10 procent av den totala energiförbrukningen globalt. It-branschens utveckling är också en av de viktigaste nycklarna för att lösa problemen. De nordiska länderna är pionjärer, bland annat inom utvecklingen av modern molnteknik, vilket bidrar till att ytterligare stärka Europas position i framtidens dataekonomi.

– Vårt kalla klimat i Norden innebär också idealiska förhållanden för energieffektiva datacenter. Vi på Tietoevry har med hjälp av modern teknik och miljövänlig dataekonomi exempelvis kunnat minska våra kunders koldioxidutsläpp med uppskattningsvis 75 000 kilo bara under 2021.

Mer energieffektiva

Molntjänster som levereras i linje med gröna värden är enligt Tietoevry mest effektiva sättet att öka energieffektiviteten och minska dataekonomins negativa miljöpåverkan. 

– Molntjänster är 90 procent mer energieffektiva än konventionella serverrum och med smarta lösningar kan de vara en viktig pusselbit i hur vi hanterar dagens energikris. Spillvärme som återvinns från ett datacenter i Esbo, Finlands används redan idag för att värma upp 700 hushåll året runt, säger han och fortsätter:

Det är hög tid att vi tar tillbaka makten och kontrollen över vår data och information. Genom att låta de nordiska länderna dra nytta av den kompetens, den innovationskraft och de geografiska förutsättningarna som råder i Norden kan vi på allvar skapa en bättre och tryggare värld.

Läs mer om digital suveränitet här

 

Mer från Tieto Evry

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tieto Evry och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera