ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Svag försäljning sänkte Vindicos resultat

Aktietorgsbolaget Vindicos försäljningen under första kvartalet blev något lägre än under jämförelseperioden, vilket bidrog till det negativa rörelseresultatet. 

Det framgår av delårsrapporten.

Försäljningen av kameraövervakningsprodukter i dotterbolaget Vindico Technology ökade under kvartalet och försäljningen av Butiks-DNA i dotterbolaget Vindico DNA Systems har nu börjat ta fart.

Däremot har försäljningen av produkter för säker laddning och förvaring i dotterbolaget Vindico Safety varit svag under kvartalet. Den förväntas dock öka under året bland annat efter lanseringen av Unibike som är en lösning för säker laddning av elcykelbatterier främst på arbetsplatser och i flerfamiljshus. 

"Vindico har ju länge brottats med lönsamhetsproblem, vilket helt enkelt har berott på för liten försäljning och för stor kostnadsmassa. Vi ser nu över kostnadsmassan och som ett led i detta kommer verksamheten från och med andra kvartalet att drivas i ett verksamhetsbolag, Vindico Technology. Detta förenklar administration och ekonomihantering väsentligt. I Technology kommer vi att arbeta med våra tre affärsområden DNA-märkning, Kameraövervakning och Laddskåp.

Vindico har fortfarande en ansträngd likviditet, vilket har lösts genom aktieägarlån och aktieägartillskott från bolagets största ägare, Jovitech Invest ägt av Carl Schneider. 

Vindico kommer att under året se över möjligheterna till ytterligare kapitaltillskott vilket kan innebära en nyemission, heter det.

Första kvartalet i sammandrag

Nettoomsättning 3,5 Mkr (3,9)

Ebitda -1,1 Mkr (-0,8)

Resultat efter skatt -1,4 Mkr (-1,1)

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies