ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 24 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Superentreprenören rasar mot välfärdsutredningen

  • Dan Olofsson. Foto: TT

Malmö-entreprenören Dan Olofsson svingar återigen mot vännen Ilmar Reepalus välfärdsutredning. Han menar att förslaget om ett vinsttak är uträknat på fel nyckeltal och att utredaren använder "osakliga argument" i debatten.

Redan i höstas rasade entreprenören Dan Olofsson, som är grundare av it-tjänsteföretaget Sigma, mot utredare Ilmar Reepalus förslag om ett vinsttak på 7 procent av det operativa kapitalet för de privata välfärdsföretagen.

Nu riktar han ny kritik mot det tidigare S-kommunalrådets slutsatser och beräkningar i en debattartikel i Sydsvenskan. Dan Olofsson menar att det är fel att använda det operativa eller egna kapitalet som primärt nyckeltal när man jämför avkastningen inom välfärden.

”I många företag är redan det operativa kapitalet lika med noll”, säger han till Di.

Dan Olofsson menar att det naturliga i stället borde ha varit att utgå från resultatet i procent av omsättningen. Där ligger den generella vinsten för privata aktörer inom skolan och sjukvården i dagsläget på omkring 5 procent, säger han.

”Branschen har sunda och måttliga vinstmarginaler. Det berättar inte Ilmar Reepalu. Vinster är någonting fint och behövs för att kunna bygga reserver, utveckla verksamheten och ge avkastning till investerare”, säger Dan Olofsson.

Samtidigt menar han att Ilmar Reepalu vilseleder opinionen genom att hävda att den privata välfärdsbranschen är riskfri, med hänvisning till att kunderna i form av den offentliga sektorn inte kan gå i konkurs.

Dan Olofsson menar dock att riskerna är många. Det kan handla om att de privata aktörerna går miste om kommunala kontrakt och att en upphandling driver fram låga intäkter som inte täcker kostnaderna, enligt entreprenören. 

”Hela branschen är utsatt för en risk genom att vänsterpolitiker vill avveckla de privata företagen. Ilmar Reepalu använder demagogi med slående men osakliga argument”, säger han.

Om vinsttaket blir verklighet kommer 25 procent av företagen att bara få uppvisa förlust eller i bästa fall nollresultat, menar Dan Olofsson vidare. Majoriteten av företagen får en så låg vinstmarginal att det i praktiken är ett vinstförbud, säger han.

”På den basen går det inte att driva företag. Min övertygelse är att den stora majoriteten över tid därför kommer att avvecklas.”

Som exempel använder han ett välfärdsföretag med 15 anställda som omsätter 10 miljoner kronor årligen, med ett rörelseresultat efter skatt på 400.000 kronor. Dan Olofsson förstår inte meningen med att detta överskott vid slutet av räkenskapsåret skulle behöva konsumeras upp för att möta vinsttakskravet.

”Därmed förvinner vinsten som ger reserver och resurser för utveckling för kommande år. Vad är det för nytta med det? Det kommer bara att innebära att vi inte får några nya investeringar. Reepalu lägger en död hand över hela branschen i tron om att tillför något positivt.” 

Sedan flera år tillbaka är Dan Olofsson och Ilmar Reepalu vänner och affärskollegor. Tillsammans grundade de konsultbolaget Sigma Civil som i dag har omkring 100 anställda med Reepalu som styrelseordförande och delägare. 

Dan Olofsson har tidigare uttryckt att de aldrig hade kunnat driva sin gemensamma verksamhet med ett liknande vinsttak. Han är kritisk mot att Reepalus färdiga förslag saknar en ordentlig analys av vad som skulle hända med aktörerna på välfärdsmarknaden som en konsekvens av förslaget.

”I dag har vi ett par hundratusen anställda som jobbar inom privata välfärdsföretag. Inte minst därför är det intressant att ta reda på vad det här har för konsekvenser för företagen, och detta hoppar Ilmar Reepalu över. Man får inte göra en statlig utredning på det här viset”, säger Dan Olofsson.

För att möta oseriösa aktörer på marknaden vill i stället Dan Olofsson se utvecklade system för betygssättning från kunderna och att staten stimulerar kommunerna till att ställa goda kvalitetskrav i varje enskild upphandling, säger han till Di.

Tyck till