1515
Annons

Succéår för Dagens industri – högsta vinsten sedan 2007

Det nya affärsområdet Bonnier News Business gjorde ett rekordresultat på 380 miljoner kronor för fjolåret. Den största ökningen skedde på Dagens industri där rörelsevinsten ökade med 57 Mkr till 209 Mkr, det bästa resultatet sedan 2007.

För Di-gruppen, den svenska delen av affärsområdet, ökade vinsten till 234 Mkr.

2021 blev ett succéår för Dagens industri.
2021 blev ett succéår för Dagens industri.Foto:Joey Abrait; Pontus Höök

Bonnier News Business består förutom Bonniers svenska affärspress också av Bonniers internationella affärstidningar och vertikaler med verksamhet i ett tiotal europeiska länder, bland annat affärstidningen Börsen i Danmark.

Trots att covidpandemin präglade även fjolåret i samtliga länder, framför allt inom konferensverksamheten, förbättrades årets resultat med 127 Mkr från 2021.

För Dagens industri fortsatte de senaste årens starka utveckling och rörelsevinsten för fjolåret blev 209 Mkr, främst tack vare en fortsatt stark prenumerationsförsäljning och en stark annonsförsäljning under hela året.

Di har nu drygt 123.000 prenumeranter och vårt mål är att i år nå det högsta antalet prenumeranter hittills och passera 130.000.

Det som överraskade mest under fjolåret var den starka annonsutvecklingen, där Di i motsats till de flesta andra tidningar inte bara slog 2020 (+23 procent) utan även 2019 (+12 procent), som var det senaste året helt opåverkat av coronapandemin. Förutom den starka digitala annonsingången nådde också efterfrågan på annonser i vårt magasin Weekend nya rekordnivåer. 

Efter ett tuffare 2020 kunde vi under fjolåret erbjuda våra utbildningar i alla format; fysiska, helt digitala och även hybridutbildningar, beroende på efterfrågan från våra kunder. Därför kom utbildningsverksamheten tillbaka till vinstnivåer som vi hade före pandemin. 

Konferensverksamheten påverkades fortsatt negativt inom hela Di-gruppen under fjolåret framför allt på grund många tvära kast beträffande covidrestriktionerna. 

Under fjolåret fördjupade vi vår journalistik på Dagens industri på flera olika sätt, bland annat genom artikelserier om den tilltagande kriminalitetens påverkan på näringslivet och specialbevakning av aktuella skeenden i samhället som den dramatiska börsnoteringen av Volvo Cars. 

Ett nytt grepp var också formatet ”PM Nilsson möter beslutsfattarna”, där vi lyckats få till en diskussion om de stora samhällsfrågorna med landets tyngsta makthavare.

Under året har Dagens industri också förstärkt redaktionen för att bevaka omställningen av näringslivet i norra Sverige, bland annat med en redaktion i Luleå. Förändringen till ett mer hållbart näringsliv i de energislukande näringarna i Norrland har också varit i fokus för stora journalistiska grepp under 2021. 

Tack var det goda resultatet kan vi nu investera i vår journalistik för att erbjuda än mera nytta till våra användare i år. Förutom investeringen i norra Sverige har vi bland annat rekryterat en av Sveriges tyngsta kriminaljournalister, Lasse Wierup. Och det kommer flera nyheter under året.

Under 2021 tog Di-gruppens branschtitlar stora kliv genom att vässa journalistiken och förpacka den i fräscha digitala kostymer. Antalet prenumeranter ökade följaktligen i rekordfart till våra fördjupande vertikaler där konverteringarna på sajt femdubblades jämfört med året innan. På medicinområdet upplevde Dagens Medicin ett exploderande intresse från life science-området för att förstå pandemins alla delar. Hos systertiteln Dagens Samhälle har kommunernas vankelmod kring användandet av amerikanska molntjänster, och offentlig sektors nya svarta - tillitsbaserad styrning - varit heta ämnen som lockat nya prenumeranter.

Den gröna taxonomin har varit i fokus för såväl Aktuell Hållbarhet, Fastighetsnytt och Byggindustrin där hållbarhet fortsätter att väcka frågor och oro för beslutsfattare att hantera. Pandemins påverkan har också betytt mycket för titlarna Markets och Dagligvarunytts journalistik.

Även inom våra branschtitlar kommer vi som en följd av det stärkta resultatet kunna investera i journalistiken, bland annat inom bygg- och fastighetssektorn. Och som bäst letar vi efter den som vill bli Sveriges bästa journalist inom public affairs för en tjänst på Resumé som gjorde ett mycket starkt resultat under nya chefredaktören Yasmine Winberg.

Även lönsamheten på vår internationella verksamhet har ökat markant under fjolåret och landade på rekordresultatet 147 Mkr jämfört med 95 Mkr 2019. Vertikalen inom hälsoområdet mer än dubblerade sitt rörelseresultat under fjolåret jämfört med 2019 och rörelseresultatet landade på 36 Mkr. 

Inom den internationella affärspressen förbättrades resultatet i så gott som samtliga länder. Intäkterna ökade med 14 procent och slutade på samma nivåer som 2019.

Verksamheten hade liksom Dagens industri en stark annonsingång också inom vår internationella affärspress och var i fjol tillbaka på liknande nivåer som för två år sedan. Däremot har även här vår eventverksamhet lidit av covidrestriktionerna.

Peter Fellman är chefredaktör för Dagens industri och affärschef för Bonnier News Business


Innehåll från Schneider ElectricAnnons

Hållbar fastighetsautomation med människan i fokus

Allt fler fastighetsägare har idag ett stort fokus på hållbarhet. Med Schneider Electrics system för fastighetsautomation kan de enkelt övervaka och styra sina byggnader och snabbare uppnå hållbarhetsmålen.

Fastigheter står idag för omkring 30 procent av världens energianvändning och för nästan 40 procent av de årliga koldioxidutsläppen. För att uppnå målen i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, måste 3 procent av byggnadsbeståndet i Europa renoveras varje år. Idag ligger renoveringstakten på endast 1-1,5 procent årligen och det största hindret för att investera i hållbara byggnader är finansiering. Lösningen för att säkerställa mer träffsäkra investeringar är att använda sig av digital teknik.

- En av våra lösningar för fastighetsautomation är digital tvilling, en spegling av en verklig fastighet, med vilken man kan skapa datadrivna insikter för att optimera energianvändningen i sina fastigheter. Man får här data i realtid, kan simulera energiflöden och modellera förändringar innan de tillämpas live i anläggningen. Den digitala tvillingen skapar mervärde för fastighetsägaren, som kan ta rätt beslut för att optimera driften, säger Tomas Bäckstadi, Service and Business Development Director , Schneider Electric.

En öppen plattform för byggnadens olika system

80 procent av 2050 års byggnader uppskattas redan idag vara byggda, vilket innebär att både det befintliga fastighetsbeståndet såväl som kommande byggnader behöver kunna hanteras för att uppnå hållbarhetsmålen. 

Med Schneider Electrics fastighetsautomationssystem EcoStruxure™ Building Operation (EBO) möjliggörs enkel och flexibel styrning och övervakning av fastighetens olika system i en plattform. Med systemet skapas förutsättningarna för att samla, strukturera, analysera och agera på byggnadens data. För att möjliggöra dagens och framtidens allt mer uppkopplade byggnader har systemet inbyggt stöd för effektiv hantering och lagring av stora mängder data.

- Vi ser att fyra grundpelare driver utvecklingen av dagens och framtidens byggnader och därmed våra lösningar för fastighetsautomation– de behöver vara drift-och energieffektiva, motståndskraftiga, hållbara och utformade med människan i fokus. I och med att vi tillbringar uppåt 90 procent av våra liv inomhus blir det tydligt att de byggnader som vi vistas i har en stor påverkan på vårt välmående och hälsa. Luftkvalité, temperatur och belysning är exempel på parametrar som är viktiga att ha i åtanke. Med EcoStruxure™ Building Operation kan fastighetens olika system integreras sömlöst i en framtidssäkrad och flexibel plattform och bidra till att möjliggöra en mer produktiv och hälsosam inomhusmiljö för byggnadens nyttjare, säger Linnea Lunnbäck, Offer Manager, Schneider Electric. 

”Med en digital tvilling kan man skapa datadrivna insikter för att minska sin miljöpåverkan”

Läs mer om framtidens fastigheter

Mer från Schneider Electric

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Schneider Electric och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?