Annons

Studie: Småskalig kaffeodling beroende av barnarbete

Småskaliga och ekologiska kaffeproducenter i Etiopien är ofta beroende av barn som skördar kaffeplantor och skyddar dem från vilda djur. Det gör att de missar skolan enligt en studie.

Det är forskare från bland annat Stockholms universitet som kartlagt omfattningen av barnarbete vid kaffeodlingar i sydvästra Etiopien. Skogen i området är av stor betydelse för den biologiska mångfalden och även en viktig del för den småskaliga kaffeproduktionen.

Men det finns en baksida med hållbarhetsarbetet. När forskarna kartlade omfattningen av barnarbetet som förekommer i samband med kaffeskörden såg de att det arbetet med att bevara skogstäcket leder till konsekvenser på utbildningsnivån. 

Forskargruppen studerade barn i åldrarna 5 till 17 år i både fattiga och mer välbärgade hushåll för att se vilka barn som mest jobbar med att plocka kaffebär och med att skydda plantorna från bland annat vilda djur.

Resultaten, som publiceras i tidskriften Journal of Educational Development, visar att 90 procent av de studerade hushållen, särskilt i de hushåll som lever under fattiga förhållanden, använde barn både i produktionen av kaffebönor och för att skydda matgrödor från att bli förstörda av vilda djur. Hälften av de barn som arbetade samtidigt som de gick i skolan tvingades ofta vara frånvarande från skolan. 

Barnarbete är ett generellt problem vid kaffeodling i flera länder, men småskaliga och ekologiska odlingar innebär extra utmaningar. För att bevara den biologiska mångfalden kan det till exempel vara förbjudet att skjuta vilda djur i vissa områden, vilket gör att barn oftare används för att vakta odlingarna.

”Genom studien ser vi tydligt hur kompromissen mellan alla behoven ser ut, mellan barnens möjligheter till utbildning och de ekonomiska och miljömässiga fördelar arbetet ger för skogsvården”, säger Tola Gemechu Ango, institutionen för kulturgeografi vid Stockholms universitet och huvudförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

Enligt forskarna visar studien på vikten av att koppla målen för klimatarbete och bevarande av biologisk mångfald tydligare till arbetet med barns rättigheter.

Tola Gemechu Ango nämner arbetet för att stärka lokala kaffekooperativ och fackföreningar och utveckling av teknik för kaffeproduktion som möjliga strategier för att hållbar utveckling bättre ska ligga i linje med mänskliga rättigheter och barns rätt till utbildning.

Innehåll från Roboyo Sweden ABAnnons

Roboyo – Sänker tröskeln för Intelligent Automation

Intresset för att automatisera administrativa arbetsuppgifter är något som ständigt växer. Även om många företag ser nyttan och den långsiktiga kostnadsbesparingen med Intelligent Automation befarar de att det blir en kostsam initial investering innan värdet realiseras. Därför har Roboyo lanserat tjänsten Plug and Play Automation som sänker tröskeln genom att sprida ut kostnaden över en längre period. 

– Det unika med oss är vårt fokus på implementation av intelligent automationsteknik för att skapa värde och vinster för våra kunder, säger Cecilia Clinch, Nordic Regional Lead och Senior Manager på Roboyo.

Hon beskriver bolaget som en ledande aktör inom intelligent automation med verksamhet på tre konti-nenter och uppdrag inom allt från retail till stora industribolag, kommuner och statliga verksamheter.

– Automation passar bolag och tjänster över hela spektrat. Vi är agnostiska och utgår från vilka auto-mationsbehov som finns hos våra kunder. Vi har en gedigen verktygslåda med automationslösningar för effektivisering och värde, så som Robotic Process Automation, AI Chatbots, NLP, Intelligent Document Processing, Intuitive Machine Learning och Process- och Task Mining, säger hon.

Strategi, målsättning och mätbara resultat

Roboyos arbetsmetod handlar om att vara en partner genom hela automationsresan. Startpunkten är att kunden ska förstå möjligheterna med tekniken, sätta målbild och vision för vad som ska uppnås. Däref-ter tas en struktur fram för hur arbetet ska gå till utifrån upsatta mål. Vilket utöver teknikimplementation även omfattar utbildning av personal, uppföljning av resultat samt kompetensöverföring för att säker-ställa ett kontinuerligt värde via automation.

– Möjligheterna är oändliga och bestäms enbart efter kundens målsättning, säger Cecilia Clinch.

En tydlig trend som hon ser är att allt fler bolag tittar brett när det gäller nyttan med automation.

– Visst vill de spara tid och pengar men våra kunder vill vara proaktiva och jobba med företagets fram-tid där Intelligent Automation blir en integrerad del av strategin, säger Cecilia Clinch.

Plug and Play Automation

David Hansson, Commercial Director Plug and Play Automation, ser att intresset för automation stän-digt växter. Men också att vissa företag inte har möjlighet att bära de initiala investeringarna eller att underhålla sin investering med egna resurser.

– Vi ser att det finns en viss finansiell tröskel hos en del potentiella kunder för att komma igång med automation. Därför erbjuder vi ett ”Worry free ownership”, genom partnerskapet Plug and Play Automation som till exempel passar kunder som är i början av sin automationsresa eller bolag vars automat-ionsresa börjat tappa riktning och stagnerat, säger David Hansson.

 

Plug and Play Automation är en ”ax till limpa” lösning där Roboyo analyserar och identifierar automati-seringspotentialen, implementerar lösningen och sedan underhåller de driftsatta automatiserade proces-serna. Hela flödet hanteras i den egenutvecklade plattformen Converge där kunderna har full insyn i både processen och hur deras automationer presterar. Allt baserat på en fast månadskostnad, så att även bolag med begränsad likviditets- eller automatiseringskapacitet kan realisera nyttan av automation.

– Ett fast månatligt pris ger våra kunder förutsägbarhet och precision i planeringsprocesser, såsom i budgetering och likviditetsplanering. Eftersom processerna betalas under 36 månader och debiteras först när automationslösningen satts i drift, tillåts en direkt avkastning på investeringen från dag ett efter driftsättning, säger David Hansson.

Om Roboyo:

Roboyo är världens största globala specialistföretag för professionella tjänster inom Intelligent Auto-mation, med kontor i 11 länder och 3 kontinenter. Med kontor i Stockholm, Göteborg och Köpenhamn har Roboyo en stark nordisk närvaro. Roboyo hjälper företag att realisera nyttan av automation och skapa de rätta förutsättningarna för att effektivisera arbetsprocesser.

Vill du lära dig med om de senaste trenderna inom Intelligent Automation? klicka här. 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Roboyo Sweden AB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera