1515

Striden hårdnar inför läkemedelbolagets stämma

Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceuticals riktade emission, som meddelades under morgonen, ger plats för nya ägare som med en 10-procentig röststyrka sannolikt kommer att rösta till fördel för sittande ledning och styrelse vid den kommande extrastämman den 19 mars. 

Foto:Henrik Holmberg/TT

Det förväntar sig Julian Aleksov, ordförande för Oasmia, som i en intervju säger att det inte finns någon affärsmässig logik i att byta ut en kompetent ledning och styrelse i detta läge. 

Under den senare delen av 2018 har en ägarkonflikt mellan Oasmia och största ägarna Per Arwidsson och Arwidsro blossat upp där ägarna bland annat begärt att en extrastämma hålls och att styrelsen byts ut. När emissionen meddelades på morgonen var storägarna ovetande om planerna och ansåg det som anmärkningsvärt att bolagets största ägare inte tillfrågats, något Finwire tidigare rapporterat om. 

Arwidsros vd Peter Zonabend ställde sig också frågande till vilka de nya investerarna var. Den riktade emissionen tecknades till 70 miljoner kronor av en partner under namnet Oncogenerix och resterande 95 miljoner kronor till “en begränsad grupp vidtalade investerare”. 

”Oncogenerix är ett företag som vi har samarbetat med en tid gällande vår kommersiella produktion för framförallt Asien, där viktigaste marknaden är Kina”, förklarar Julian Aleksov. 

Att emissionen var på gång menar Julian Aleksov redan meddelats då bolaget i tidigare delårsrapporter under 2018 flaggat för att de skulle säkra finansieringen innan årsskiftet.

”Tyvärr så gick inte det av kända orsaker och vi fick förskjuta och slutföra det nu”. 

Oasmia har tidigare meddelat om ett samarbete med Baxter efter marknadsgodkännandet av Apealea. Det samarbetet pågår fortfarande och går enligt plan”, menar Julian Aleksov. 

”Det ena har inget med det andra att göra. Baxter har Europa, USA och andra delar av världen och Oncogenerix har Asien där framförallt Kina är viktigt”. 

De andra investerarna som tagit resterande del av emissionen vilka är de?
”Det är en handfull investerare och det är privatpersoner”, säger Julian Aleksov och berättar att investerarna valt att vara anonyma och att det generellt är så.   

Kommer de vara aktiva ägare?
”Nej, det tror jag inte”. 

Långsiktiga ägare?
”Ja, det tror jag. Oncogenerix är framför allt enormt långsiktiga. Att de tar en så stor andel visar på vilken tilltro de har till Oasmia”. 

I delårsrapporten för det tredje kvartalet som släpptes i fredags skrev vd Mikael Asp i rapportens vd-ord att bolaget hoppas komma överens med Arwidsro och Per Arwidsson innan den extra bolagsstämma som äger rum den 19 mars. 

Hur ska det gå?
”Vi har sagt vår ståndpunkt och den här tvisten har inget med bolaget att göra. Vi har haft kontakt under en tid som inte givit något. I min personliga mening är det här rena vansinnet. Det här är ett bolag som bygger på kompetens och ‘know how’ under 20 år och att ens diskutera en tanke på att få bort all den kunskapen från bolaget - det finns ingen affärslogik eller något sunt i det”, säger Julian Aleksov och tillägger:

”Det är det vi framfört och vi hoppas att vi kan hitta en väg framåt. Jag vill understryka att vi alla på Oasmia inte ser att ägarstriden har något med bolaget att göra, det har det inte”. 

Har ni någon förståelse för kritiken om transparens, att det är svårt att nå er och få svar?  
”Förutom du så är det mig veterligen ingen annan som har ringt. Vi har haft en öppen diskussion under många år och det här har aldrig varit fråga om något sådant vad gäller styrelse eller ledning utan det här kom först i december. Jag vet inte hur jag ska kommentera det, men så klart tar vi avstånd från sånt här agerande för det finns ingen som helst logik”, säger Julian Aleksov och tillägger: 

”Personligen så anser jag att för det första måste man veta vad det här bolaget håller på med, man måste lära sig en massa samarbeten och processer. Man kan inte agera på det här sättet oberoende allt. För oss är det viktigt att säkra verksamheten och den långsiktiga potentialen och behålla all know how och kompetens i bolaget och det är det vi jobbat på med den senaste tiden”. 

Kommer det bli någon stämma den 19 mars och ska ni lägga fram ett eget förslag?
”Ja, den är kallad och allt. Valberedningen är det organ som ska hantera det här och komma överens och än så länge har det inte skett men jag utgår från att det kommer att ske. Jag har svårt att kommentera det mer än att det måste gå enligt boken om det ska vara seriöst”.

Kommer de nya ägarna delta aktivt på stämman?
”Det utgår jag ifrån. För dem är det här en jätteviktig investering och de har lagt ned mycket arbete och pengar samt har ett stort intresse i det här bolagets utveckling och verksamhet. De nya ägarnas innehav efter emissionen är runt 10 procent”. 

Kommer de nya ägarna att rösta på ledningen och styrelsens linje? 

”Ja, det utgår jag ifrån. De är väl insatta i företagets ledning och kompetens så jag tror inte att de rent affärsmässigt och branschmässigt skulle gå in i ett bolag om de inte var komfortabla”

Den tidigare stämman var planerad till den 25 januari men ställdes in med ett par dagars varsel och Oasmia hänvisade då till att storägarnas styrelseförslag inte gick i linje med Nasdaqs regler. 

”I vår bedömning så kan man inte, utan någon som helst erfarenhet av branschen eller av bolagets verksamhet, komma något sådant här förslag utan att ha med sig någon i ledningen eller någon som är verksam i bolaget”. 

Julian Aleksov understryker också att det är väldigt ovanligt att ett börsbolag på mid cap har en styrelse med tre ledamöter och han tror inte att det förekommer i dag. 

”Det är inte en seriös approach, sen tror jag inte att det finns någon plan och att den här styrelsen har sammanställts i all hast”.   

Hur går det med marknadslanseringen av Apealea parallellt med denna ägarkonflikt? 

”Vi fokuserar självklart på det och det går enligt plan. Det är ett stort arbete och en process som är nästan lika krävande som ett godkännande att få till pris i alla fall i de 5-6 största EU-länderna. Det är en process som kan ta 6-12 månader beroende på marknad”. 

Ägarkonflikten baserar ursprungligen på en konflikt om teckningsoptioner som Oasmia anser tillhör en part vid namn MGC, medan Arwidsro och Per Arwidsson anser sig ha rätt till dem. Konflikten briserade efter sommaren då Oasmia behövde ersätta ett lån och Arwidsro enligt Oasmia tackade nej till att ta sin överenskomna del vilket innebar att MGC klev in och tog över hela lånet.  Vilka MGC är finns det få uppgifter om och Julian Aleksov är fåordig. 

”Det är privata brittiska investerare. Det här är inget som är nytt utan något som gjordes upp i december 2017. Då var önskemålet att hitta en 30-procentig partner till ett lån som skulle ersättas när det förföll. De här personerna har jag och många personer på bolaget känt personligen i flera år och de har följt Oasmia på ett eller annat sätt under många år.

”Det som hände i augusti var något som var helt oväntat. Efter mycket diskussioner övertalade vi dem att lösa och träda in i detta till 100 procent med anledning av att Arwidsro inte tog sin del”, säger Julian Aleksov. 

Det pågår i dagsläget en rättsprocess om teckningsoptionerna och rätten till dessa, och Julian Aleksov kan bara ge en fingervisning om när det kan tänkas vara klart. 

”Jag vet inte hur lång tid det tar. Vi ansökte om ett skiljedomsförfarande när det här blossade upp. Det är en process som inte är så lång men jag kan inte säga om det tar två, tre eller fyra månader”.


Innehåll från ImpactfondenAnnons

Här är fonden som ger investerare en möjlighet att finansiera omställningen till hållbarhet

Magnus Rosén, förvaltare av Impactfonden och Marko Rado, assisterande fondförvaltare.
Magnus Rosén, förvaltare av Impactfonden och Marko Rado, assisterande fondförvaltare.

FN:s klimatpanel pekar tydligt på ett brådskande behov av att ställa om till långsiktig hållbarhet och begränsa den globala uppvärmningen. 

Nu lanseras Impactfonden – en högräntefond – som finansierar utvalda företags önskan att bedriva hållbara verksamheter och projekt.

Läs mer om Impactfonden 

Idag arbetar många företag aktivt med hållbarhet, men det räcker inte. Magnus Rosén, förvaltare av Impactfonden, menar att en viktig väg framåt är att öka finansieringen av hållbara projekt och verksamheter – men minska den för fossilindustrin och kravställa den för byggindustrin. 

– Byggindustrin står för cirka 38 procent av globala koldioxidutsläpp. Att via kravställd finansiering hjälpa de bolag som vill förändra detta och agera hållbart är centralt för fonden – även om det bara blir som en droppe i havet, säger han.

Hållbara obligationer ska finansiera projekt och verksamheter med positiv påverkan på miljö och samhälle och i förlängningen även klimatet. 

– Fonden investerar i företag med långsiktiga och ansvarsfulla ägare som vill vara med att driva på en hållbar utveckling, säger Magnus. 

Sker via obligationslån

Fonden följer de FN-stödda PRI-riktlinjerna och beaktar de 17 Globala Hållbarhetsmålen varav en utvald grupp av dessa som hållbara samhällen och energi, jämlikhet och välbefinnande premieras. Alla investeringar följer praxis för ESG. 

– Investeringarna sker via obligationslån till stora och företrädelsevis börsnoterade företag, där kapitalet ska användas i hållbara projekt och verksamheter. Följer företagen inte lånevillkoren ska lånen återbetalas eller innehaven avyttras, säger Marko Rado, assisterande fondförvaltare. 

Marko berättar att fonden handlas på alla fondplattformar och via PAM Capital som är det förvaltande bolaget. Fonden har relativt fria placeringsregler gällande ratingbetyg men inte avseende företagens ambitioner att bidra till hållbarhet! 

– Impactfonden är öppen för alla som söker ett hållbart investeringsalternativ där avsikten är att göra investeringar för framtiden, avslutar han.

Läs mer om PAM Capital   

Historiskt förvaltningsresultat är ingen garanti för framtida avkastning och de pengar som investeras i fonden - efter att investerare tagit del av fondbestämmelserna - kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Impactfonden och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?