1515
Annons

Strid om las-regler hettar till – ”otroligt dålig idé”

Striden om arbetsrätten är på väg in i ett avgörande skede. LO mobiliserar på bred front och varnar nu Socialdemokraterna för att begå ett historiskt misstag.

Samtidigt slår Centerpartiet fast att lagen om anställningsskydd, las, kommer att förändras redan nästa år – oavsett vad LO tycker.

Martin Ådahl (C) på kollisionskurs med Torbjörn Johansson från LO.
Martin Ådahl (C) på kollisionskurs med Torbjörn Johansson från LO.

Reformeringen av arbetsrätten var en av de stora stridsfrågorna när januariavtalet förhandlades fram och kritiken från arbetarrörelsen var massiv redan från början.

Mest kontroversiellt är kravet på fler undantag från turordningsreglerna och att det ska bli billigare för arbetsgivarna att säga upp anställda.

I nästa vecka presenteras den utredning som ska ligga till grund för regeringens förslag, som enligt planerna ska sjösättas nästa år.

Motståndet inom LO är stort.

”Det här är en otroligt dålig idé som aldrig borde ha kläckts över huvud taget”, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Och även om kritiken var hård redan från början anser Torbjörn Johansson att coronakrisen ger regeringen ytterligare skäl att tänka om.

”Coronakrisen har visat att det inte är mer otrygghet och mer instabilitet som vi behöver. Vi ska inte ha anställningar som gör att folk går till jobbet fast de är sjuka”, säger han.

Januariavtalet ger parterna en chans slippa undan utredningens förslag och det är om facket och arbetsgivarna kommer överens om en egen modell för att reformera las.

Men det arbetet går trögt och flera tunga LO-förbund har hoppat av förhandlingarna och även på arbetsgivarsidan finns en uppgivenhet.

Inom LO rustar man nu på bred front för att stoppa planerna på att förändra arbetsrätten.  

”Vi är en folkrörelse och det är många hos oss som kommer att bli mäkta upprörda”, säger Torbjörn Johansson.

”Att Socialdemokraterna skulle gå fram med ett lagförslag som försämrar anställningstryggheten, om det nu skulle bli så, är otroligt anmärkningsvärt. Det är nog historiskt riktigt, riktigt obegåvat.”

Problemet för LO är att Socialdemokraterna inte på egen hand styr över frågan. Den finns med i januariavtalet och de två samarbetspartierna har inga som helst planer på att backa.

Tvärtom anser Martin Ådahl, Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson, att coronakrisen ytterligare stärkt argumenten för att reformera arbetsrätten.

”Den har blixtbelyst båda behoven som står i centrum för utredningen. Det ena är att småföretagen ska våga anställa även i osäkra tider och att inte kostnaderna ska vara för höga för det. Det andra är individens behov av kompetensutveckling, för att hela tiden kunna vara maximalt anställningsbar”, säger han.

Uppmaningen till LO är att komma överens med arbetsgivarna om en egen lösning.

”LO har bollen på sin planhalva för de kan tillsammans med arbetsgivarna göra upp om en modell som de gemensamt äger och tycker är bättre”, säger Martin Ådahl.

Vad händer om parterna inte kommer överens?
”Om de inte kommer överens så blir det förslaget baserat på utredningen, som finns förtydligat i januariavtalet, som det kommer att lagstiftas om.”

Enligt Martin Ådahl finns det heller inget utrymme för att kompromissa om tidsplanen.

”Det blir inte mindre bråttom på grund av coronakrisen, tvärt om, och om man inte har en tydlig deadline för den här typen av frågor så blir de aldrig gjorda”, säger han.

Samtidigt som las-frågan nu är på väg in i ett skarpt läge fortsätter reformeringen av Arbetsförmedlingen.

Och även där ligger tidsplanen fast och tidigare uppgifter om att reformen skulle ha pausats tillbakavisas av Martin Ådahl.

”Den har aldrig varit på paus. Vi hade ett slags arbetspaus under några veckor, därför att det var så mycket inkommande beslut när det gällde coronahanteringen. Men nu är reformeringen fullt igång igen.”

Torbjörn Johansson är djupt kritisk till reformeringen av Arbetsförmedlingen. I synnerhet nu, när arbetslösheten skjuter i höjden.

”Det här med Arbetsförmedlingen är en otroligt korkad idé, när vi nu får en massarbetslöshet”, säger han. 

”Att slänga sig ut i detta experiment just nu verkar otroligt obegåvat. Där borde man bara säga: glöm det här, verkligheten har ändrat sig.”

Källor inom LO pekar ut reformeringen av arbetsrätten som den enskilt värsta punkten i januariavtalet och vägvalet för S beskrivs som något av en mardröm.

En trolig väg framåt, enligt flera, att försöka förhala reformen så långt det bara går, i hopp om att den inte ska gå att genomföra före nästa val, 2022.

Men Torbjörn Johansson tror inte att hoppet står till att skjuta upp reformen, utan att stoppa den.

”Den blir inte bättre bara för att man gör det längre fram i tiden, det är lika dåligt då”, säger han.

Martin Ådahl slår fast att S maktinnehav bygger på januariavtalet och att regeringen Löfvens fortsatta överlevnad hänger på att punkterna i avtalet genomförs.

Och då är reformerna på arbetsmarknadsområdet helt centrala.

”Den ekonomiska verkligheten talar sitt tydliga språk när det gäller behovet av de här reformerna”, säger han.

”Dessutom är det så att de är grunden för att vi har den regeringskonstellation som vi har just nu. Och jag tror att många av vänsterkritikerna är glada för att vi har den regeringen”.

Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Motvind för svenska hedgefonder

Den turbulenta starten på året har varit svårnavigerad för merparten av svenska hedgefonder.

Trots en återhämtning under juli har den genomsnittliga fonden backat sedan årsskiftet. Bäst har trendföljande fonder som Lynx och SEB Asset Selection klarat sig.

Foto:Colourbox

Facit för svenska hedgefonder per den sista juli är en negativ avkastning på 2,45 procent enligt analystjänsten Hedgenordic. En återhämtning på drygt 2 procent under juli räckte inte till för att nå över nollstrecket.

Skillnaderna mellan enskilda hedgefonder men även mellan kategorier är betydande. Bäst i år är trendföljande fonder, ofta kallade CTA. De har lyft med närmare 4 procent i snitt. Bland svenska hedgefonder märks mångmiljardfonderna Lynx, plus 29,6 procent vid utgången av juli, och SEB Asset Selection, plus 12,5 procent. Även fonden Volt har gått bra med drygt 8 procent i avkastning.

Lynx ägs delvis av landets ledande hedgefondbolag Brummer & Partners. Brummers samlingsfond Multistrategy, som förvaltar drygt 27 miljarder kronor, består av en handfull av gruppens fonder inklusive Lynx. Samlingsfonden har i år avkastat 3,8 procent trots en mindre nedgång under juli.

Fonden Florin Court hör också till Brummers starkaste kort med en avkastning på 16 procent i år.

Hedgefonden Elementa, inriktad på att köpa eller ta säljpositioner på små och medelstora bolag, har trots ett tapp på drygt 4 procent under juli hittills ett lysande år med en avkastning på 22,5 procent sedan årsskiftet. Därmed går fonden mot strömmen då aktiefokuserade hedgefonder enligt Hedgenordic i år har tappat 4,5 procent.

Till exempel så har Prior & Nilssons aktieinriktade hedgefond Idea haft det blytungt under året och ligger trots ett nästan sjuprocentigt lyft i juli back med 13 procent. Under den senaste månaden ökade fonden sin exponering mot verkstadsbolag och minskade innehaven i läkemedelsföretag. De största innehaven är den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk, lastbilstillverkaren Volvo och verkstadsjätten Atlas Copco.

Även den aktietunga hedgefonden Rhenman Healthcare lyfte under juli med drygt 5 procent men ligger ändå back i år med 4,5 procent. Fondens bästa bidragsgivare under månaden var det amerikanska vårdbolaget Tenet Healthcare, som avkastade 20 procent, samt medicinteknikbolaget Abiomed, plus 14 procent.

I botten hittills i år ligger en av fjolårets vinnarfonder, Coeli Absolute European, med minus 22 procent i bagaget trots en viss återhämtning under juli månad.

 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera