1515

Storbankens svar på misstankarna: ”Utgjorde inte insiderinformation”

Swedbank riskerar nya bötesbelopp för turerna kring penningtvättsskandalen. 

”Septemberrapporten utgjorde inte insiderinformation”, skriver storbankens vd Jens Henriksson i sitt svar till Finansinspektionen.

Swedbanks vd Jens Henriksson bestrider Finansinspektionens misstänkar riktade mot storbanken. Det framkommer i ett yttrande som Di tagit del av.
Swedbanks vd Jens Henriksson bestrider Finansinspektionens misstänkar riktade mot storbanken. Det framkommer i ett yttrande som Di tagit del av.Foto:Evelina Carborn

Som Di tidigare har berättat rör Finansinspektionens undersökning, som inleddes i september 2020, att Swedbank SWED A -0,43% Dagens utveckling misstänks för att inte ha levt upp till kraven inom marknadsmissbruksförordningen (Mar). Detta i samband med penningtvättsskandalen i Baltikum som uppdagades i början av 2019. 

Finansinspektionen hävdar i sin preliminära bedömning, som har skickats till Swedbank i en så kallad avstämningsskrivelse, att insiderinformation uppstod inom Swedbank senast i samband med den så kallade septemberrapporten från 2018, där bankens funktion för regelefterlevnad redovisade penningtvättsrisker.

Storbanken misstänks ha gjort överträdelser av både artikel 17 och 18 i Mar. Artikel 17 styr offentliggörande av insiderinformation medan artikel 18 reglerar hur och när börsbolag måste upprätta så kallade insiderlistor, vilket är förteckningar över vilka som har tagit del av specifik insiderinformation.

Di har nu tagit del av storbankens och vd:n Jens Henrikssons svar till FI. I yttrandet bestrider Swedbank anklagelserna.

”Septemberrapporten utgjorde inte insiderinformation. Den var en av flera interna respektive externa utredningar och det var det övergripande och sammantagna utfallet av dessa utredningar som vid något tillfälle borde ha behandlats som insiderinformation, inte informationen i just Septemberrapporten. Därutöver konstaterar banken att för det fall Septemberrapporten skulle ha innehållit insiderinformation, att förutsättningar saknades för att skjuta upp offentliggörandet av denna insiderinformation. Informationen skulle således ha offentliggjorts så snart som möjligt då den fastställts utgöra insiderinformation. Under sådana förhållanden, föreligger inte en skyldighet att föra en insiderförteckning. Såväl Mar:s övergripande ändamål och systematik talar härför.”, skriver Jens Henriksson bland annat.

Enligt FI:s avstämningsskrivelse har myndigheten valt att inte vidta några åtgärder avseende misstänkta överträdelse av artikel 17. Detta eftersom Nasdaq, som driver Stockholmsbörsen, redan har straffat Swedbank för sådana regelbrott. Det skedde i maj 2021 och böterna uppgick till 46,6 miljoner kronor.

Om FI slutgiltigt kommer fram till att Swedbank brutit mot artikel 18 i Mar riskerar banken ytterligare böter, som i det här fallet kan uppgå till maximalt två procent av Swedbanks omsättning under föregående år, vilket blir drygt 900 miljoner kronor räknat på bankens intäkter under 2020.

I mars 2020 delade Finansinspektionen ut 4 miljarder kronor i böter till Swedbank för allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker i härvan.


Innehåll från AllianzGIAnnons

De investerar för en renare luft

Luftföroreningar är en osynlig men likväl dödlig fara som kan drabba oss såväl ute på promenaden som i våra hem. För att motverka detta investerar Allianz Global Investors i innovativa företag som ligger i framkant sett till hållbara lösningar för en renare luft. 

Antropogena luftföroreningar, det vill säga utsläpp orsakade av människan, utgör ett av de allvarligaste hoten mot vår hälsa. De påverkar våra livsstilsvanor och leder till stora sociala och ekonomiska problem.

– Försämrad luftkvalitet såväl ute som inne kostar otaliga liv och förkortar kraftigt vår förväntade livslängd. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) andas 91 procent av världens befolkning luft som inte är säker, så kan vi inte ha det, säger Holger Wehner, Head of Product Specialists – Equities på Allianz Global Investors (AllianzGI) och tillägger:

– Dessutom kostar luftföroreningarna miljardbelopp för den globala ekonomin på grund av bland annat sjukfrånvaro från arbetet och lägre produktivitet.

Investera grönt 

Som ett led i att påskynda arbetet med att motverka luftföroreningarna tar Allianz Global Investors sikte på innovativa företag som producerar hållbara lösningar. Till dessa hör företag som producerar el från förnybara energikällor och industriella filter av högsta möjliga standard. Ett sätt att tackla de mest akuta utmaningarna vad gäller luftföroreningar är investeringar i innovativa företag som producerar ren energi från hållbara resurser eller högeffektiva reningsfilter.

– Med tanke på att världens städer redan orsakar 70 procent av de globala koldioxidutsläppen och förbrukar två tredjedelar av världens energi, blir det alltmer uppenbart hur viktigt det är att skyndsamt investera i ett grönare och mer hållbart stadsliv med hållbara byggnader och transporter, säger Holger Wehner.

Dålig luft ökar risken för sjukdomar

Långsiktig exponering mot luftföroreningar medför allvarliga risker för våra neurologiska funktioner liksom för vår fortplantning och våra andningssystem. Dessutom ökar det risken för hjärt- och kärlsjukdomar för människor runtom i världen. 

– Genom att minska luftföroreningarna i linje med WHO:s riktlinjer skulle vi i stället kunna öka den förväntade globala livslängden med 2,2 år. Vi investerar i viktiga möjliggörare som tillverkar utsläppskontrollerande katalysatorer för kraftgenerering – såväl som damm-, rök- och dimuppsamlare och luftfiltreringssystem som används i industriella gasturbiner, säger han.

Omdirigerat kapital 

Allianz Global Investors fortsätter också att titta på företag som producerar bilkatalysatorer som används för att rena avgaserna från förbränningsmotorer och material för långvariga litiumjonbatterier. Detta för att bana väg för en grönare mobilitet.

– Investeringar i sådana företag kan hjälpa till att omdirigera kapital till mer hållbara lösningar som bidrar till förbättrad utomhus- och inomhusluftkvalitet. Även att det mildrar effekterna av den ”osynliga mördaren” luftföroreningen på människors hälsa och på den globala ekonomiska produktionen, säger Holger Wehner.

Läs hela artikeln här (på engelska) 

Om Allianz Global Investors (AllianzGI)

Allianz Global Investors (AllianzGI) sysselsätter i dag mer än 2 700 personer på 25 platser – samt förvaltar över 546 miljarder euro (den 30 september 2020). AllianzGI har en etablerad expertis inom aktier, räntebärande investeringar, multitillgångar och alternativa investeringar med kunder runtom i världen.

Mer från AllianzGI

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med AllianzGI och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?