ANNONS:
Till Di.se

Storbanken: Länderna som leder tillväxtligan 2018

  • En valutahandlare på KEB Hana Bank i Seoul. Foto: Ahn Young-joon/TT

Den starka utvecklingen på aktiemarknaden lär fortsätta under 2018 enligt Royal Bank of Canada, RBC. Europa och Japan ser ut att bli vinnare men voltiliteten kommer tillbaka efter 2017 års bottennivåer.

Fjolårets sista kvartalsrapport kommer sannolikt visa på fortsatt styrka från företagen och 2017 års börsuppgång kan upprepas i år.

Det säger Eric Lascelles, chefsekonom på RBC:s kapitalförvaltningsdel Global Asset Management. Han är inte orolig över höga värderingar på världens aktiemarknader så länge makrobilden är fortsatt gynnsam.

"I en värld med fundamentalt lägre räntor kan vi bibehålla fundamentalt högre P/E-tal. Så jag tror inte att värderingarna måste minska men jag tror inte att de kommer att aktivt driva avkastningen på aktier framöver", säger Eric Lascelles.

Däremot spår han en högre volatilitet än under 2017, även om året inletts med volatilitetsindexet VIX på fortsatt låga nivåer.

"Det råder uppenbarligen en viss belåtenhet vilket tydliggörs genom att VIX är nära rekordlåga nivåer. Det här är en extremt självsäker marknad", säger Eric Lascelles.

Det finns flera tänkbara källor till högre volatilitet under 2018. Eric Lascelles pekar bland annat på en eskalering i konflikten mellan Saudiarabien och Iran som ett växande orosmoln.

En mer direkt konflikt skulle kunna sätta oljemarknaden i gungning och i förlängningen bland annat leda till att inflationen överraskar på uppsidan.

"De två länderna står tillsammans för 15 procent av världens oljeproduktion. Den globala oljechocken var resultatet av en diskrepans på 2 procent mellan utbud och efterfrågan", säger Eric Lascelles.

Han är mindre oroad över Nordkorea och Kinas skuldberg än tidigare men pekar istället på hot mot världshandeln som en annan potentiell volatilitetskälla.

Det handlar framför allt om USA:s president Donald Trump, som lovade en hårdare handelspolitik under 2016 års valkampanj.

Erics Lascelles säger sig vara mindre orolig nu än för ett år sedan, samtidigt som marknaden tycks prisa in en större risk för att Nafta-avtalet dras tillbaka.

Bland annat indikerar opinionsmätningarna att Donald Trumps republikanska parti får det tufft i mellanårsvalen till hösten, vilket skulle slänga grus i det protektionistiska maskineriet.

Däremot tror han att USA kommer börja utöva större påtryckningar på Kina. 

"Det finns fortfarande en önskan om att bibehålla goda relationer mellan världens två mäktigaste länder men jag ser en stor risk för att USA slår tillbaka. Det är en asymmetrisk relation", säger Eric Lascelles.

Det är en av anledningarna till att RBC fortfarande väntar sig en starkare dollar, trots att samma prognos för ett år sedan visade sig vara helt fel ute.

Eric Lascelles poängterar att den amerikanska ekonomin nu i stort sett nått sin fulla potential. Det innebär att centralbanken Federal Reserve kommer fortsätta sina åtstramningar samtidigt som centralbanker på andra håll i världen halkar efter.

"Dollarn går normalt sett från väldigt billiga nivåer till väldigt dyra nivåer. Där är vi inte riktigt än, vi tror att 2017 var en paus och att dollarn fortfarande har ett drygt år kvar", säger han.

RBC ligger fortfarande tungt i aktier men har retirerat något från den amerikanska aktiemarknaden. Istället ligger tonvikten på Japan och Europa exklusive Storbritannien.

För den brittiska aktiemarknadens del är det fortfarande brexit som spökar.

"Euroområdet växer just nu snabbare än vid någon punkt under den förra cykeln. Europa kan realistiskt sett växa snabbare än sin potential under några år vilket USA inte kan göra utan att överhettas", säger Eric Lascelles.

Det italienska parlamentsvalet i mars hägrar i bakgrunden men för närvarande ser RBC ingen större risk för spridningseffekter till resten av euroområdet.

Investerarna har fått upp ögonen för Japan i takt med att reformer för att bättra företagsstyrningen börjat ge effekt.

Det syns nu i utvecklingen på aktiemarknaden, som under de senaste åren framför allt följt yenen. På senare tid har sambandet försvagats samtidigt som Nikkei nått nivåer som inte synts sedan början av 1990-talet.

"Som investerare letar du efter en dålig situation som håller på att bli bättre och det är fallet här", säger Eric Lascelles.

Europa och Japan har ytterligare en sak gemensamt – båda skulle kunna bjuda på inflationsöverraskningar under 2018. Eric Lascelles påpekar att Phillipskurvan – sambandet mellan inflation och arbetslöshet – tycks starkare när man mäter brist på sysselsättning snarare än arbetslöshet.

"Det skulle kunna vara så att vi står på randen till en märkbar acceleration i lönetillväxten. Jag väntar mig något högre inflation än marknaden, även om det är begränsat", säger han.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies