1515

Stor omgörning av betygen föreslås

Om bara ett par år kan elever som nästan blev godkända få det nya betygssteget Fx.

Och om ytterligare ett par år kan gymnasieskolans kurser och kursbetyg vara borta.

Förslag om detta överlämnas i dag till utbildningsminister Anna Ekström (S).

Foto:Alexander Olivera/TT

Det är regeringens utredare Jörgen Tholin som lämnar ett paket av förslag som främst berör lärare och elever i gymnasieskolan. Det centrala är förslaget att ersätta kursbetygen med ämnesbetyg. Skillnaden är att ämnesbetyg ger en helhetsbedömning av kunskaperna i ett ämne medan kursbetygen avspeglar insatserna i en specifik kurs – det vill säga i en del av ämnet.

Den största svagheten med kursbetygen är att de skapar en fragmentisering, enligt Jörgen Tholin:

”Vi har fått unga människor att se på kunskap som små, små bitar som inte hänger ihop. När vi träffar elever runt om i landet talar de mycket mer om hur man betar av kurser och använder strategier för att få bra betyg än vad man lär sig i skolan”, säger han till TT.

På DN Debatt beskriver han också den stress kursbetygen skapar då vart och ett av dem följer med under hela utbildningen. En svag insats i början väger lika tungt i meritvärdet som senare och starkare insatser. Ett ämnesbetyg kommer i stället att visa vad eleven kan i hela ämnet när den lämnar gymnasieskolan. 

”I mer omfattande ämnen får eleverna betyg vid flera tillfällen under studierna i ämnet men det är bara elevens sista betyg som blir det slutgiltiga och som räknas in i meritvärdet”, summerar han.

Som en följd kommer gymnasieprogrammen inte längre att vara uppbyggda av kurser, enligt betänkandet. Det är en ganska stor förändring, tillstår Jörgen Tholin.

”Men det är också många lärare som välkomnar det, därför att de ser att de korta kurserna inte är välgörande för lärandet”, säger han.

I betänkandet finns också förslag som berör även elever i grundskolan. Det handlar dels om ett ytterligare betyg för underkänt.

”Vi stjäl det system som finns på universitet och högskola, med Fx och F”, säger Jörgen Tholin.

I dag ges betyget F till alla som inte klarat kunskapskraven, oavsett hur nära eller långt ifrån de är ett E. Om utredningens förslag blir verklighet ska eleverna som är nära ett godkänt betyg få Fx.

Den andra förändringen som berör både gymnasie- och grundskolan går ut på en mer flexibel och rättvis betygssättning. Med dagens system måste eleven, för att få betyget C, prestera minst C i alla delar. En enda del med sämre resultat ger ett lägre betyg – även om eleven kanske presterat på A-nivå i en annan del. 

”Eleverna upplever att de bedöms utifrån sin sämsta prestation”, skriver Tholin och föreslår att lärarna i stället kunna göra en sammantagen bedömning och sätta det betyg som bäst motsvarar vad eleven kan.

Jörgen Tholin föreslår att dessa två förändringar införs hösten 2022 och att ämnesbetygen införs till hösten 2024.

 


Innehåll från GoToWorkAnnons

Palindromet – grunden för framtidens hållbara arbetsplatser

Karin Ståhl, VD GoToWork och Mille Beckman, senior rådgivare GoToWork.
Karin Ståhl, VD GoToWork och Mille Beckman, senior rådgivare GoToWork.

Det pratas om hybridkontor, gig ekonomi, distansarbete och vad ”nästa normala” är; dvs framtidens arbetsliv. Den gemensam nämnaren är tillit– inte bara ett palindrom utan en avgörande byggsten för framtidens ledarskap, medarbetarskap och organisationsbyggande.

Nu har organisationer en verklig möjlighet att se över samspelet mellan människa, teknik och plats, menar Karin Ståhl, VD på GoToWork som har lång erfarenhet av att skapa framtidens arbetsplatser. Pandemin har öppnat upp nya frågor om framtidens kontor och arbetssätt; där flexibilitet, kommunikation och samarbete blir avgörande. Hur den attraktiva arbetsplatsen skapas ligger högt upp på dagordningen hos de flesta företag nu.

Det ”digitala sociala” kittet – stommen i utformning av hybridarbetsplatser

Historiskt sett har organisationskultur byggts utifrån det fysiska rummet, något som pandemin verkligen utmanat. Känslan av tillhörighet och delaktighet har varit avhängd på hur mogen organisationen har varit gällande digitalt arbetssätt. Att känna sig digital med alla dess videomöten är inte samma sak som att arbeta digitalt. Nej, här handlar det om att utgå från det digitala i allt man gör. Det ställer nya krav på vår kommunikativa förmåga som ledare och medarbetare, säger Mille Beckman, senior rådgivare på GoToWork. Att våga synliggöra och dela arbete är en viktig del menar Mille, även om det är ofärdigt. För att lyckas måste tilliten i organisationen finnas.

Flexibilitetens fram och baksida

Visst är det fantastiskt att kunna bestämma vart och när arbete ska utföras. Det ger mer tid till familj, vänner och aktiviteter. Återigen, så länge tillit finns. Samtidigt har möjligheten att alltid vara nåbar blivit en utmaning för många. Arbete 24/7 är bokstavligen möjligt i dagens globala organisation. Ledarskapet behöver individualiseras till respektive medarbetare. Det krävs mer frekventa avstämningar i olika format med tydliga mål.

Hur arbetet ”post corona” ska utformas måste ses över – det räcker inte med att bygga om kontor eller köpa digitala verktyg. Här finns en tydlig utmaning då digital kompetens mellan organisationens medlemmar varierar kraftigt, något som behöver kartläggas för att kunna påbörja resan mot morgondagens hybrida arbetssätt. Utformning av kontorsytor måste göras med eftertanke, efter vilken typ av ytor som efterfrågas samt med arbetssätt som håller över tid.

Hållbarhet är inte bara miljö

Att distansarbetet bidragit till minskat resande är en positiv effekt både för miljö och individ. Men hållbarhet handlar om så mycket mer. Att skapa framtidens hållbara arbetsplats kräver investeringar i både människa och teknik såväl som den fysiska platsen. Morgondagens hållbara arbetsmiljö inkluderar även det digitala, något som innan pandemin helt glömdes bort. GoToWork designar den hybrida arbetsplatsen ”post corona” tillsammans med sina kunder – för skapandet av ett hållbart arbetsliv görs i samverkan!

Behöver du hjälp? Kontakta GoToWork. 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med GoToWork och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?