1515

Stor efterfrågan på jurister vid köp av nyproduktion

Efter årsskiftet har intresset för juridisk hjälp i samband med köp av nyproducerade bostäder ökat lavinartat. Flera fall med framförhandlade prissänkningar samt fall som hamnar i domstol är att vänta.

Det säger Jesper Lublin, jurist på juridiksajten Lawline, till Nyhetsbyrån Direkt. 

Bild:Claudio Bresciani / TT, Claudio Bresciani

På Lawlines hemsida går det att få svar på frågor från juriststudenter. Därutöver driver bolaget, mot betalning, juridisk rådgivning.

"Efter nyår har sökningar på frågor om nyproduktionsavtal ökat lavinartat. Det var ett fenomen som knappt fanns före årsskiftet", säger Jesper Lublin som påpekar att sådana sökningar började i liten skala under hösten. 

Han stämmer in i den bild som framträtt i exempelvis Svenska Dagbladet rapportering nyligen - efterfrågan på juridisk rådgivning för att komma ur nyproduktionsavtal ökat kraftigt på sistone.

"Många har hört av sig och under de senaste veckorna har vi fått in ett flertal kunder som är i behov av juridisk rådgivning", säger han.

Bostadsutvecklares säljprocess sker i flera steg. Först sker en säljstart där icke-bindande bokningsavtal tecknas. Därefter skriver kunder på ett förhandsavtal som bedöms som juridiskt bindande. Bostadsköparen har fram till och med den punkten betalat in relativt begränsade belopp i förhållande till slutsumman. Ett större belopp betalas först cirka ett halvår före inflyttning då själva upplåtelseavtalet tecknas. Lejonparten, slutlikviden, betalas dock först i samband med inflyttningen.

Med de stora nivåerna av nyproduktion som färdigställs under innevarande år börjar det nu bli dags för många som tecknat förhandsavtal att skriva upplåtelseavtal inom kort. Kombinerat med prisutvecklingen på bostadsmarknaden har därför de som står i stånd att skriva på upplåtelseavtalen nu börjat höra av sig till juridiska rådgivare, såsom Lawline.

"Kunder ser att det börjar närma sig upplåtelsetidpunkt", säger Jesper Lublin och menar att det är den främsta anledningen till att kundtillströmningen varit så kraftig hos rådgivare som Lawline under de senaste veckorna. Kunder konstaterar nu att de kommer behöva betala större summor.

I de fall där bostadsutvecklaren inte varit tillräckligt precis med färdigställandetidpunkt i förhandsavtalet, och upplåtelseavtal ännu inte har skrivits på, kan det finnas möjlighet för köparen att dra sig ur, upplyser juristen. 

"Enligt lagen är en tidpunkt för överlåtelse ett formkrav", säger Jesper Lublin angående förhandsavtal. 

Han påtalar att avtal kan vara ogiltiga i de fall där tidpunkten för inflyttning inte är tillräckligt preciserad.

Han ser flera olika former av avtal bland de fall han har tittat på: vissa förhandsavtal har tidsintervall för inflyttning på upp till en månad, andra på ett kvartal, vissa med ett par kvartals intervall och några helt utan tidpunkt.

"Jag och andra jurister formulerar stämningsansökningar i nuläget och företräder våra klienter. Det behöver inte alltid bli en så lång process, utan jag ser stora chanser till förhandlingar och prisnedsättningar för bostadsrättsköparna", säger Jesper Lublin rörande fall där tidsangivelser i förhandsavtalen är mindre precisa.

Vissa utvecklare är dock inte alls villiga till förhandlingar och av den anledningen räknar juristen med att Lawline, liksom andra firmor, kommer att inleda processer under våren.

"Hur löst som datumspecifikationen kan vara formulerat i ett förhandsavtal behöver besvaras genom praxis", konstaterar Jesper Lublin som ser framför sig stämningsansökningar redan före februari månads utgång. 


Innehåll från dLaboratoryAnnons

Skalbar plattform som reducerar driftstörningar och avbrott i elnätet

Liksom många andra branscher genomgår energisektorn just nu en omfattande förändring, med drastiskt förändrade förutsättningar för bland annat elnätsföretagen.

– Detta är ett tungt och kapitalintensivt segment under stort förändringstryck. Därför erbjuder vi på dLab digitala lösningar för att säkra driften och öka effektiviteten hos elnätsbolag världen över, säger Erik Severin, vd för Dlaboratory Sweden AB (publ).

Läs mer om dLab här 

Elnätssektorn är en samhällskritisk bransch, med en samlad infrastruktur styrd av strikta regelverk. Detta ställer mycket höga krav på säkra, tillförlitliga lösningar, något som Erik Severin menar har lett till en unik kultur inom området. 

– Det sitter i vår ryggrad att vara eftertänksam och noggrann, men när det gäller den digitala utvecklingen behöver man fatta mod och våga prova nya lösningar. Detta innebär en pedagogisk utmaning, inte minst eftersom det kräver nya arbetssätt.

Omfattande konkurrensfördelar

Utmaningarna vägs dock med råge upp av fördelarna; förutom att branschen behöver modern, avancerad teknik för att locka ung, kvalificerad kompetens, är konkurrensfördelarna även i övrigt omfattande. 

– Ökad effektivitet och driftsäkerhet sänker kostnader, ger ökat förtroende och bidrar till att förbättra samhällets elförsörjning; detta är kritiskt för såväl industrierna som IT-branschen och inte minst för alla som nu jobbar hemifrån. Därför erbjuder vi en beprövad, enkelt skalbar analysplattform med tjänster som optimerar elnätets drift och skötsel.

Här läser du mer om dLabs plattform 

Stark global expansion

Behovet av denna typ av lösningar är stort världen över. Därför är dLab i full gång med att expandera sin marknad, i första hand till Nordamerika och Sydostasien. Erik betonar att utsikterna är mycket positiva – i synnerhet eftersom nästintill ingen annan aktör på marknaden erbjuder samma typ av lösning. 

– Skulle vi exempelvis implementera vår lösning i hela elnätet i staden Jakarta, skulle årsintäkterna ligga på 150 miljoner kronor bara där. Än viktigare är att en förbättrad elnätskvalitet på många håll också medför positiva klimateffekter; avbrott i elförsörjningen löses ofta med dieselgenerationer. Med ökad tillförlitlighet lär användning av fossilbaserade reservelverk minska betydligt. Strategin är därför att etablera dLabs anseende på flera olika marknader och synliggöra såväl oss själva som vårt erbjudande; på så vis blir vi en del av lösningen, säger Erik.

Samlar data i realtid

dLabs plattform samlar i realtid in data om elnätet och hur det ”mår”. Genom kvalificerad databearbetning varnar sedan plattformen för potentiella störningar och avbrott som kan uppstå – redan innan de händer. Detta innebär att elnätsaktörerna kan vidta åtgärder för att förebygga problemen och därmed spara stora samhällskostnader. 

– Vi har god standard på elförsörjningen i Sverige, men trots det drabbas svenska elkunder av i genomsnitt 1,5 timmars elavbrott per år. Med rätt digitala verktyg kan detta alltså förbättras ännu mer. Eftersom elnätstekniken fungerar likadant över hela världen passar våra lösningar var man än befinner sig; därför ser vi oerhört positivt på vår exportpotential i nuläget, avslutar Erik. 

Kontakta dLaboratory Sweden AB 

Mer från dLaboratory

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med dLaboratory och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?